Včielky v knižnici

Včielky boli 13.11. v Krajskej knižnici na netradičnej besede so spisovateľkou Martou Pažickou, ktorá napísala knižku Príbehy babky bylinkárky. O príbehoch sme sa nerozprávali,lebo pani spisovateľka nám ponúkla zhudobnenú verziu,do ktorej zapojila aj všetky deti. Bolo veselo:)