Školská knižnica

Vážení kolegovia, milí žiaci!

Srdečne Vás všetkých pozývame na návštevu do našej obnovenej knižnice SZŠ (bývalá CINEMA miestnosť – č. 134). Usilovali sme sa o zlepšenie priestorov takým spôsobom, aby samé o sebe motivovali deti k efektívnemu tráveniu voľného času. Priestory knižnice je možné pre účely vyučovania, oddychu a výpožičiek navštíviť kedykoľvek po dohode so školským knihovníkom.

Výpožičné služby budú primárne realizované každú stredu v čase 10:40 – 12:30 a štvrtok v čase 11:35 – 13:00.

V našej knižnici objavíte nielen náučnú literatúru na rôzne vyučovacie predmety, ale aj klasickú mimočítankovú či modernú beletriu. Nájdete tu spisovateľov a tituly ako M. Kukučín, J. G. Tajovský, K. Jarunková, J. Verne, R. Kipling, B. Němcová, Hamlet, Marína, Detvan, poéziu P. O. Hviezdoslava a M. Rúfusa, povesti a grécke báje, klasickú aj modernú rozprávku v podaní P. Dobšinského, Ľ. Feldeka, K. Čapka, nonsens Alica v krajine zázrakov, súčasnú beletriu v zastúpení P. Holku, M. Hlušíkovej, tešia sa na Vás obľúbené detektívky Thomasa Brezinu, grázlik Gabo, Harry Potter a veľa farebných encyklopédií z rôznych oblastí  – mnohé, vrátane beletrie, v anglickom jazyku.

Učitelia si tu nájdu množstvo odbornej literatúry k jednotlivým predmetom, metodický materiál, príručky, pracovné listy, slovníky, CD a DVD v anglickom jazyku. Okrem absenčných výpožičiek môžu v rámci vyučovania realizovať jednotlivé vyučovacie hodiny priamo v knižnici ako súčasť tzv. informačnej výchovy s prezenčnou výpožičkou  kníh. Naša knižnica je v neposlednom  rade v priebehu roka otvorená aj kultúrnym podujatiam a besedám so spisovateľmi. Verím, že jej priestory budeme využívať čo najefektívnejšie.

Mgr. Dávid Ilčík – školský knihovník

Najnovšie príspevky
Pripravované udalosti
Načítať viac