Naše zážitky

Naše zážitky

OZ Múdrosťou do sveta

OZ Múdrosťou do sveta O nás Stanovy a dokumenty Orgány OZ Hospodárenie OZ Sponzoring O nás OZ Múdrosťou do sveta (ďalej len OZ) vzniklo 16. marca 2021 na základe iniciatívy vedenia šk...

Pedagogickí zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci Vedenie školy Mgr. Zuzana Gašparíková RIADITEĽKA ŠKOLY gasparikova@sukrzsza.sk Monika Bullová ASISTENTKA RIADITEĽKY Mgr. Jana Hri...

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny Pedagogickí zamestnanci našej školy oboznamujú rodičov s nasledovnými konzultačnými hodinami platnými pre školský rok 2023/2024. Prosíme rodičov, aby ich dodržiavali. Učitelia primárneho vzdelávania si s rodičmi dohadujú individuál...

Školský psychológ

Školský psychológ Škola je miestom, kde deti trávia významnú časť dňa, kde získavajú nové vedomosti a osvojujú si nové zručnosti. Dôležité je nezabúdať na to, že škola je aj miestom, kde sa vyvíja ich osobnosť a prebieha podstatná časť socializačného proce...

Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg Konzultácie (po dohode termínu, v miestnosti  č. 134) Kontakt Mgr. Marcela Chmeliarová chmeliarova@sukrzsza.sk Služby školského špeciálneho pedagóga individuálne špeciálno-pedagogické služby žiakom odborné konzult...

Výchovný poradca

Výchovný poradca Konzultácie: utorok - 1. vyučovacia hodina, streda - 3. vyučovacia hodina, vo štvrtok 1. vyučovacia hodina v miestnosti 026. Konzultácie je možné samozrejme dohodnúť si aj na iný čas, než je uvedené. Prosím, pred samotnou konzultáciou ma ...

Pracovné ponuky

Pracovné ponuky Súkromná základná škola ponúka nasledujúce voľné pracovné miesta: v súčasnosti neevidujeme žiadne voľné pracovné miesto V prípade, že máte záujem pracovať na našej škole, kontaktujte nás: telefón: +421 41 568 3006 mobil: +421 ...

Príspevok na vzdelávanie

Príspevok na vzdelávanie Výšku príspevku na vzdelávanie na základe čl. 3 Zmluvy o poskytovaní vzdelania na súkromnej základnej škole každoročne určuje zriaďovateľ školy s ohľadom na zmeny ekonomických podmienok v celoštátnom meradle. Príspevok na ...

Rada školy

Rada školy PREDSEDNÍČKA RADY ŠKOLY Mgr. Zuzana Židek ČLENOVIA RADY ŠKOLY Mgr. et Mgr. Lucia Albedinská Mgr. Elena Adamíková Mgr. Monika Bálintová Mgr. Zdena Isteníková Monika Bullová - zapisovateľka Ing. Michaela Chlebecová Tibor Krutil Mgr. Joze...

Školské dokumenty

Školské dokumenty Dokumenty na stiahnutie Na tejto stránke máte možnosť stiahnuť si rôzne dokumenty. Školské dokumenty Školský poriadok - platný pre tento školský rok Sprievodca školským rokom 2023/2024 Koncepčný zámer rozvoja školy - Koncepčný ...

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie  – stiahnuť Učebné osnovy pre 1. – 4. ročník Školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie  - stiahnuť Učebné osnovy pre 5. - 9. ročník ...

Venujte 2% z daní našej škole

Venujte 2% – 3% z daní našej škole Vážení rodičia, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% - 3%  z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2% - 3%zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí,...

Základné údaje

Charakteristika a profil školy Súkromná základná škola Oravská cesta 11 Žilina je súkromná výchovno-vzdelávacia inštitúcia,  jediná multikultúrna škola v žilinskom regióne.  SZŠ poskytuje primárne a nižšie stredné vzdelanie deťom od 6 do 16 rokov. V...
Najnovšie príspevky
Pripravované udalosti
Načítať viac