Prihláška

Ak chcete zapísať svoje dieťa do 1.ročníka našej súkromnej základnej školy, prosíme Vás, aby ste pozorne vyplnili túto prihlášku. Po vyplnení prihlášky si dôkladne skontrolujte, či máte zadané správne všetky údaje.

Termín zápisu: 03.04.2023 a 04.04.2023

Prihláška na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

Najnovšie príspevky
Nadchádzajúce udalosti
Archív príspevkov