Pedagogickí zamestnanci

Vedenie školy

zamestnanci sskd woman avatar

Mgr. Zuzana Gašparíková

RIADITEĽKA ŠKOLY

zamestnanci sskd woman avatar

Monika Bullová

ASISTENTKA RIADITEĽKY

zamestnanci sskd woman avatar

Mgr. Jana Hrianková

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY ŠKOLY,

KOORDINÁTORKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
1. - 4. ročník

zamestnanci sskd woman avatar

Mgr. Lenka Tvrdá

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY ŠKOLY, KOORDINÁTORKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
5. - 9. ročník

Odborní zamestnanci

zamestnanci sskd woman avatar

Mgr. Bc. Ivana Paúrová

výchovný poradca,učiteľka pre PV/NSV, geografia, občianska náuka, informatika, náboženská výchova tr. učiteľka (IX.NA)

zamestnanci sskd woman avatar

Mgr. Denisa Sopoligová

školský psychológ

zamestnanci sskd woman avatar

Mgr. Marcela Chmeliarová

špeciálny pedagóg

Ostatní pedagogickí zamestnanci

zamestnanci sskd woman avatar

Mgr. Elena Adamíková

učiteľka pre PV, tr. učiteľka (III.MR)

zamestnanci sskd woman avatar

PaedDr. Mgr. Mária Baučeková

učiteľka pre NSV, tr. učiteľka (V.FB)

zamestnanci sskd woman avatar

Mgr. Alžbeta Cesneková

učiteľka pre PV, anglický jazyk

zamestnanci sskd woman avatar

Mgr. Ivana Haščíková

učiteľka pre NSV, slovenský jazyk, etická výchova, tr. učiteľka (VI.SB)

zamestnanci sskd woman avatar

Mgr. Barbora Chudobová

učiteľka pre NSV, nemecký jazyk, tr. učiteľka (VI.SA)

zamestnanci sskd man avatar

Mgr. Jozef Juríček

učiteľ pre NSV, matematika

zamestnanci sskd woman avatar

Mgr. Zuzana Krňová

učiteľka pre PV, tr. učiteľka (II.ŽB)

zamestnanci sskd woman avatar

PaedDr. Eva Mihaličková

učiteľka pre PV, tr. učiteľka (II.DF)

zamestnanci sskd woman avatar

Mgr. Iveta Pastorková

učiteľka pre NSV, slovenský jazyk, etická výchova, tr. učiteľka (VII.SVA)

zamestnanci sskd woman avatar

Mgr. Andrea Šimková

učiteľka pre PV/NSV, anglický jazyk

zamestnanci sskd woman avatar

Mgr. Michaela Sabelová

učiteľka pre NSV, biológia, geografia, koordinátor enviromentálnej výchovy, tr. učiteľka (V.FA)

zamestnanci sskd woman avatar

Mgr. et Mgr. Lucia Albedinská

učiteľka pre NSV, matematika, fyzika, tr. učiteľka (VIII.EB)

zamestnanci sskd woman avatar

PaedDr. Jana Brxová

učiteľka pre PV, tr. učiteľka (IV.LN)

zamestnanci sskd woman avatar

Mgr. Martina Haladová

učiteľka pre PV, tr. učiteľka (IV.JŽ)

zamestnanci sskd woman avatar

Mgr. Zdena Isteníková

učiteľka pre PV, tr. učiteľka (I.VČ)

zamestnanci sskd woman avatar

Mgr. Jana Kaňová

učiteľka pre NSV, tr. učiteľka (VII.SVB)

zamestnanci sskd woman avatar

Mgr. Renáta Kubroš

učiteľka pre PV, tr. učiteľka (III.MO)

zamestnanci sskd man avatar

Mgr. Martin Marcinek

učiteľ pre NSV, telesná výchova, technická výchova

zamestnanci sskd man avatar

Ing. Marcel Prievozník

učiteľ pre NSV, anglický jazyk, informatika, fyzika, tr. učiteľ (VIII.EA), koordinátor eTwinning projektov na škole

zamestnanci sskd woman avatar

Mgr. Zuzana Trnková

učiteľka pre PV, koodinátor primárnej prevencie, tr. učiteľka (I.CHR)

Zahraniční lektori

zamestnanci sskd man avatar

Peter Sweeney

anglický jazyk​

zamestnanci sskd woman avatar

Victoria Pleugezuelos

španielsky jazyk

zamestnanci sskd man avatar

Patrick Mwazighe

anglický jazyk

Asistenti učiteľa

zamestnanci sskd woman avatar

Mgr. Marcela Chmeliarová

zamestnanci sskd woman avatar

Bc. Zuzana Vojaská

zamestnanci sskd woman avatar

Mgr. Barbora Chudobová

zamestnanci sskd woman avatar

Mgr. Zuzana Trefná

Najnovšie príspevky
Pripravované udalosti
Načítať viac