Pedagogickí zamestnanci

Vedenie školy

Mgr. Zuzana Gašparíková

RIADITEĽKA ŠKOLY

Monika Bullová

ASISTENTKA RIADITEĽKY

Mgr. Jana Hrianková

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY ŠKOLY,

KOORDINÁTORKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
1. - 4. ročník

Mgr. Lenka Tvrdá

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY ŠKOLY, KOORDINÁTORKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
5. - 9. ročník

Odborní zamestnanci

Mgr. Bc. Ivana Paúrová

výchovný poradca,učiteľka pre PV/NSV, geografia, občianska náuka, informatika, náboženská výchova tr. učiteľka (IX.NA)

Mgr. Denisa Sopoligová

školský psychológ

Mgr. Marcela Chmeliarová

špeciálny pedagóg

Ostatní pedagogickí zamestnanci

Mgr. Elena Adamíková

učiteľka pre PV, tr. učiteľka (III.MR)

PaedDr. Mgr. Mária Baučeková

učiteľka pre NSV, tr. učiteľka (V.FB)

Mgr. Alžbeta Cesneková

učiteľka pre PV, anglický jazyk

Mgr. Ivana Haščíková

učiteľka pre NSV, slovenský jazyk, etická výchova, tr. učiteľka (VI.SB)

Mgr. Barbora Chudobová

učiteľka pre NSV, nemecký jazyk, tr. učiteľka (VI.SA)

Mgr. Jozef Juríček

učiteľ pre NSV, matematika

Mgr. Zuzana Krňová

učiteľka pre PV, tr. učiteľka (II.ŽB)

PaedDr. Eva Mihaličková

učiteľka pre PV, tr. učiteľka (II.DF)

Mgr. Iveta Pastorková

učiteľka pre NSV, slovenský jazyk, etická výchova, tr. učiteľka (VII.SVA)

Mgr. Andrea Šimková

učiteľka pre PV/NSV, anglický jazyk

Mgr. Michaela Sabelová

učiteľka pre NSV, biológia, geografia, koordinátor enviromentálnej výchovy, tr. učiteľka (V.FA)

Mgr. et Mgr. Lucia Albedinská

učiteľka pre NSV, matematika, fyzika, tr. učiteľka (VIII.EB)

PaedDr. Jana Brxová

učiteľka pre PV, tr. učiteľka (IV.LN)

Mgr. Martina Haladová

učiteľka pre PV, tr. učiteľka (IV.JŽ)

Mgr. Zdena Isteníková

učiteľka pre PV, tr. učiteľka (I.VČ)

Mgr. Jana Kaňová

učiteľka pre NSV, tr. učiteľka (VII.SVB)

Mgr. Renáta Kubroš

učiteľka pre PV, tr. učiteľka (III.MO)

Mgr. Martin Marcinek

učiteľ pre NSV, telesná výchova, technická výchova

Ing. Marcel Prievozník

učiteľ pre NSV, anglický jazyk, informatika, fyzika, tr. učiteľ (VIII.EA)

Mgr. Zuzana Trnková

učiteľka pre PV, koodinátor primárnej prevencie, tr. učiteľka (I.CHR)

Zahraniční lektori

Peter Sweeney

anglický jazyk​

Victoria Pleugezuelos

španielsky jazyk

Patrick Mwazighe

anglický jazyk

Asistenti učiteľa

Mgr. Marcela Chmeliarová

Bc. Zuzana Vojaská

Mgr. Barbora Chudobová

Mgr. Zuzana Trefná