Konzultačné hodiny

Pedagogickí zamestnanci našej školy oboznamujú rodičov s nasledovnými konzultačnými hodinami platnými pre školský rok 2022/2023. Prosíme rodičov, aby ich dodržiavali.

Učitelia primárneho vzdelávania si s rodičmi dohadujú individuálne konzultačné hodiny na základe dohody.

Pripravované udalosti
Načítať viac