Dokumenty

Dokumenty Dokumenty súkromného centra voľného času: Plán práce SCVČ Výchovný program SCVČ Harmonogram krúžkovej činnosti SCVČ Prihláška do centra Žiadosť o odhlásenie z krúžku Aktuality 28. apríl 2023 Oznamy pre Inline korčuľovani...

Naše činnosti

Naše činnosti

O SCVČ

Súkromné centrum voľného času Súkromné centrum voľného času je zariadením pre výchovno-vzdelávaciu , záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže v ich voľnom čase s prevádzkou počas školského roka. Poslaním SCVČ je utvá...

Ponuka krúžkov

Ponuka krúžkov Deti sa u nás učia tráviť svoj voľný čas aktívne a efektívne. Ponúkame široké spektrum krúžkov, z ktorých si svoje vyberie športovec, tanečnica, tvorilky aj malí vedátori.
Pripravované udalosti
Načítať viac