Zamestnanci SŠKD

Mgr. Monika Bálintová

VEDÚCA KLUBU, I. VÝCH. ODDELENIE

Mgr. Mária Kotrbancová

III. VÝCHOVNÉ ODDELENIE

Mgr. Kristína Hreusová

V. VÝCHOVNÉ ODDELENIE

Mgr. Dávid Ilčík

VII. VÝCHOVNÉ ODDELENIE

Mgr. Daša Matejková

II. VÝCHOVNÉ ODDELENIE

Mgr. Eva Dávidiková

IV. VÝCHOVNÉ ODDELENIE

Mgr. Mária Súlovcová

VI. VÝCHOVNÉ ODDELENIE

Mgr. Iveta Gallová

VIII. VÝCHOVNÉ ODDELENIE