Olympiáda zo slovenského jazyka – okresné kolo

maks 2 stupen vyhodnotenie 4 scaled

Napísať test, transformovať literárnu ukážku do inej podoby a predniesť po 15 minútach prípravy rečnícky prejav nie je vôbec jednoduché. V silnej konkurencii deviatakov sa darilo našej ôsmačke Vande Petre Vecera. Nestála síce na priečke víťazov, ale získala pekné 6. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou. Srdečne blahoželáme!

Pripravované udalosti