Venujte 2% – 3% z daní našej škole

Vážení rodičia, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% – 3% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2% – 3%zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! 

Finančné prostriedky budú použité na:
 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • realizáciu mnohých nadštandardných aktivít pre vaše deti

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu tu nájdete predvyplnené tlačivo, ďakujeme.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Názov: OZ Múdrosťou do sveta
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Oravská cesta 11, 010 01 Žilina
IČO: 53694309

AKO POSTUPOVAŤ?​

 • Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.

Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Obchodné meno alebo názov: 
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: 
Právna forma: 
Identifikačné číslo (IČO/SID): 
 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). 

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: 
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: 
Právna forma: 
Identifikačné číslo (IČO/SID): 
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). 

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: 
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: 
Právna forma: 
Identifikačné číslo (IČO/SID): 
 • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Najnovšie príspevky
Pripravované udalosti
Načítať viac