Dokumentácia

Dokumentácia Stiahnite si dokumenty súkromného školského klubu detí v PDF formáte: Zoznam telefónnych čísel na vychovávateľov Výchovný program SŠKD Vnútorný poriadok SŠKD Vnútorný poriadok SŠKD (dodatok č. 3) Zápisný lístok Žiadosť o prijatie dieť...

Naše aktivity

Naše aktivity

O školskom klube

O školskom klube - Súkromný školský klub detí Náš školský klub je otvorený denne od pondelka do piatku v čase od 6:30 do 17:00 . O deti sa starajú kvalifikovaní vychovávatelia. Pre deti sú pripravené zaujímavé činnosti, ktoré im umožňujú aktívne ...

Zamestnanci SŠKD

Zamestnanci SŠKD Mgr. Monika Bálintová VEDÚCA KLUBU, I. VÝCH. ODDELENIE balintova@sukrzsza.sk Mgr. Mária Kotrbancová III. VÝCHOVNÉ ODDELENIE kotrbancova@sukrzsza.sk ...
Pripravované udalosti