Dokumentácia

Dokumentácia Stiahnite si dokumenty súkromného školského klubu detí v PDF formáte: Zoznam telefónnych čísel na vychovávateľov Výchovný program SŠKD Vnútorný poriadok SŠKD Zápisný lístok Žiadosť o prijatie dieťaťa do školského klubu Žiadosť o odhláseni...

Naše aktivity

Naše aktivity

O školskom klube

O školskom klube - Súkromný školský klub detí Náš školský klub je otvorený denne od pondelka do piatku v čase od 6:30 do 17:00 . O deti sa starajú kvalifikovaní vychovávatelia. Pre deti sú pripravené zaujímavé činnosti, ktoré im umožňujú aktívne ...

Zamestnanci SŠKD

Zamestnanci SŠKD Mgr. Monika Bálintová VEDÚCA KLUBU, I. VÝCH. ODDELENIE balintova@sukrzsza.sk Mgr. Iveta Gallová VIII. VÝCHOVNÉ ODDELENIE gallova@sukrzsza.sk ...
Najnovšie príspevky
img 20240521 wa0017 - Návšteva Živeny
Pripravované udalosti
Načítať viac