Objednávanie stravy

Objednávanie stravy sa realizuje prostredníctvom čipovej karty na termináli pri vstupe do školskej jedálne alebo cez internet na stránke www.sukrzsza.sk, alebo www.strava.cz, ktorú je možné nastaviť v mobilnom telefóne cez  Google Play, alebo App Store.

Prihlásiť a odhlásiť stravu je možné najneskôr deň vopred  do 14:00 hodiny on-line na web-stránke: www.strava.cz. 

Najnovšie príspevky
Pripravované udalosti