ŠKOLSKÝ KLUB

Denne od pondelka do piatku v čase od 6:30 do 17:00

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU​

Bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách

Cambridge English

Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov

Prečo si vybrať nás?

PONÚKAME VÁM ZOPÁR DÔVODOV

Náša prevádzková doba

  • Ranný školský klub od 6:30
  • Začiatok vyučovania od 8:00
  • Centrum voľného času od 13:30
  • Poobedný školský klub do 17:00
  • Školská jedáleň od 11:30 do 14:00

PÔSOBÍME OD ROKU 2004

Škola vznikla na základe rozhodnutia MŠ SR, a bola zaradená do siete základných škôl Slovenskej republiky od 1. septembra 2004.

VLASTNÝ ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

Poskytovanie psychologického poradenstva žiakom, rodičom a pedagógom pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov.

ZAHRANIČNÍ LEKTORI

Práca zahraničných lektorov v našej škole je veľkým prínosom nielen pre žiakov, ale aj pre našich pedagógov.

VÝBORNÁ DOSTUPNOSŤ

Veľkou výhodou je výborná poloha školy v širšom centre mesta s dobrou dostupnosťou na mestskú hromadnú dopravu.

MALÝ POČET ŽIAKOV V TRIEDE

Vďaka nízkemu počtu žiakov v triede sa nám darí vytvárať priateľskú atmosféru a venovať sa individuálnemu prístupu.

METODIKA CLIL A CALL

Content and Language Integrated Learning predstavuje vyučovania nejazykových predmetov prostredníctvom cudzieho jazyka.

POMÁHAME 🙏
Naše školské dobročinné akcie začínajú tento školský rok verejnou zbierkou BIELA PASTELKA, ktorá pomáha nevidiacim a slabozrakým zlepšovať ich život. 
Na zajtrajší deň (22.09.2023) si naši dobrovoľníci pripravili pre žiakov zaujímavý program s aktivitami. Počas dňa môžu žiaci prispieť ľubovoľnou sumou do prenosnej urny, ktorá bude následne umiestnená na vrátnici školy. Zbierka potrvá až do decembra.
🛎️ Aktualizovaný zoznam krúžkovej činnosti aj s časovým harmonohramom.  https://www.sukrzsza.sk/scvc/ponuka-kruzkov/
👀Aktuálna ponuka krúžkov pre školský rok 2023/2024 -  https://www.sukrzsza.sk/scvc/ponuka-kruzkov/ #sukrzsza #školahrou✌
Slávnostné otvorenie školského roka 2023/24 prebehne 04.09.2023 o 9:00 na školskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia v školskej jedálni. V tento deň nie je v prevádzke Súkromná školská jedáleň (SŠJ) ani Súkromný školský klub detí (SŠKD).  Žiaci sa po slávnostnom otvorení rozídu do tried, kde dostanú základné pokyny od triednych učiteľov o organizácii výučby prvý týždeň a následne odchádzajú domov.