Dnes je nedeľa 16. decembra 2018. Meniny: Albína
Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 - 5. - 6. apríl 2019 - telefonicky +421 41 568 3006 alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

Vianoce
  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • ... 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • ... školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebníc cudzích jazykov, zošitov
 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z Kanady a Veľkej Británie
 • ... rozvoj enviromyslenia žiakov (zber, separovanie odpadu, ...)
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • ... vlastný školský špeciálny pedagóg
 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ... vlastný školský psychológ
 • ...
 • ... školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)
 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku so zahraničným lektorom
 • ... Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov

Správy zo školy

   Vianočný pozdrav
   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník