Dnes je nedeľa 18. novembra 2018. Meniny: Eugen
Čitateľský projekt Prestávky s knihou- 23. novembra 2018 od 8.00 hod. v priestoroch školy   • • •   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ19. november2018 (pondelok) od 8.00 hod. Stiahnuť plagát.   • • •   Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 - 5. - 6. apríl 2019 - telefonicky +421 41 568 3006 alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • ... školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • ... školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)
 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • ...
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • ... 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • ... vlastný školský špeciálny pedagóg
 • ... Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z Kanady a Veľkej Británie
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku so zahraničným lektorom
 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebníc cudzích jazykov, zošitov
 • ... rozvoj enviromyslenia žiakov (zber, separovanie odpadu, ...)
 • ... vlastný školský psychológ
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko

Správy zo školy

   Prestávky s knihou
   Deň otvorených dverí
   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník