Dnes je štvrtok 5. decembra 2019. Meniny: Oto
Združenie rodičov žiakov 1. - 9. ročníka - 11. december 2019 (streda) 1. - 4. ročník - podľa osobitného harmonogramu v jednotlivých triedach, 5. - 9. ročník - v čase 15:30 - 17.00 v hod. v školskej jedálni.   • • •   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ20. december 2019 (piatok) od 8.00 hod.   • • •   Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 - 2. - 4. apríl 2020 - telefonicky +421 41 568 3006 alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

Vianoce
  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z Veľkej Británie
 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ... rozvoj enviromyslenia žiakov (zber, separovanie odpadu, ...)
 • ... vlastný školský špeciálny pedagóg
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku so zahraničným lektorom
 • ... školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa, školská knižnica
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, 
 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • ... školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko, Poľsko)
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • ... Súkromná školská jedáleň, online objednávka obedov
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, 
 • ... lektorku španielskeho jazyka
 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • ...
 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebníc cudzích jazykov, zošitov
 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ... 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • ... vlastný školský psychológ
 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov

Správy školy

   Združenie rodičov žiakov 1. - 9. ročníka
   Deň otvorených dverí
   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

Najnovšie zážitky a úspechy našich žiakov

Vyhodnotenie projektu Hovorme o jedle
2. december 2019

V VII. ročník projektu Hovorme o jedle, do ktorého sme sa s plným nasadením zapojili i tento školský rok, sa nám podarilo obsadiť bronzové pásmo. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a ...
» čítaj ďalej

Prezentácia zo slovenského jazyka
2. december 2019

Na niekoľkých hodinách literatúry sme rozoberali dve slovenské populárne piesne s environmentálnou tematikou, od Zuzany Smatanovej známu pieseň Horou a jednu z najnovších skladieb Petra Nagya 50 žiráf.  Keďže na ...
» čítaj ďalej

Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník