Dnes je streda 21. augusta 2019. Meniny: Jana
Návrh záujmových útvarov SCVČ pre šk. rok 2019/2020 - stiahnuť.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

Príjemné prázdniny
  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ... školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ... vlastný školský psychológ
 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • ...
 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • ... vlastný školský špeciálny pedagóg
 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku so zahraničným lektorom
 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • ... rozvoj enviromyslenia žiakov (zber, separovanie odpadu, ...)
 • ... Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z Kanady a Veľkej Británie
 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebníc cudzích jazykov, zošitov
 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • ... 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • ... školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)

Správy školy

   Harmonogram záujmových útvarov pre školský rok 2019/2020
   Letné prázdniny

Najnovšie zážitky a úspechy našich žiakov

Vyhodnotenie zberu
28. jún 2019

I v tomto školskom roku sme dali separácii odpadu zelenú a triedili sme, ako najviac sa dalo. Okrem papiera to boli aj tonery, batérie a drobný elektroodpad, hliník a pribudli ...
» čítaj ďalej

Slávnostné ukončenie školského roka
28. jún 2019

Zasa sme o rok starší, múdrejší, skúsenejší. Ostáva nám už len zapriať si krásne a slnkom naplnené prázdniny. Tešíme sa na vás v septembri.    ...
» čítaj ďalej

Online: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník