Dnes je pondelok 21. októbra 2019. Meniny: Uršuľa
Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 - 2. - 4. apríl 2020 - telefonicky +421 41 568 3006 alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, 
 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku so zahraničným lektorom
 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebníc cudzích jazykov, zošitov
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • ... lektorku španielskeho jazyka
 • ... školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko, Poľsko)
 • ... vlastný školský psychológ
 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ...
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • ... Súkromná školská jedáleň, online objednávka obedov
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ... vlastný školský špeciálny pedagóg
 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z Veľkej Británie
 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • ... 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa, školská knižnica
 • ... školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • ... rozvoj enviromyslenia žiakov (zber, separovanie odpadu, ...)
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, 
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)

Správy školy

   Jedlo ako dar - zbierka pre nadáciu
   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

Najnovšie zážitky a úspechy našich žiakov

Školské kolo technickej olympiády
10. október 2019

Výsledky školského kola technickej olympiády 2019 - celkové poradie kategória B: 1. Dávid Ďurman, VII.SVA - 16 bodov / 25 bodov 2. Andrej Pavelka, VI.SB - 15 bodov / 25 bodov ...
» čítaj ďalej

Delfíniky a Žabky sa učia o prírode
10. október 2019

Hneď ráno sa vybrali delfíniky a žabky z druhého ročníka na exkurziu do Školy ochrany prírody vo Varíne. Naučili sa veľa nového o tom,ako vznikla hora a život skamenel. Počas ...
» čítaj ďalej

Online: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník