Dnes je nedeľa 29. mája 2022. Meniny: Vilma
Dajme veciam druhú šancu!   »»»      • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (nemeckého, ruského a španielskeho)
 • ... Súkromná školská jedáleň, online objednávka obedov
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku so zahraničným lektorom
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa, bufet, zubná ambulancia
 • ... vlastný školský špeciálny pedagóg
 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebníc cudzích jazykov, zošitov
 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • ... výborné výsledky žiakov v medzinárodných testovaniach (PISA)
 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • ... rozvoj enviromyslenia žiakov (zber, separovanie odpadu, ...)
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa, školská knižnica
 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci s tromi zahraničnými lektormi z Veľkej Británie
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, 
 • ...
 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • ... lektorku španielskeho jazyka
 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ... online vyučovanie s podporou vzdelávacích a komunikačných platforiem (Google Classroom, Zoom, Edupage) počas dištančného vzdelávania
 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, 
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní

Správy školy

   Dajme veciam druhú šancu!

Najnovšie zážitky a úspechy našich žiakov

Scratch majster - hra v programovaní
27. máj 2022

Máme veľkú radosť, lebo na našej škole máme veľmi veľa nadaných žiakov v oblasti IKT – konkrétne v programovaní. Tento mesiac sme vyhlásili súťaž v programovaní v prostredí Scratch. Témou a zadaním zároveň bolo naprogramovať ...
» čítaj ďalej

Motýliky na výlete
25. máj 2022

Výlet dopadol na výbornú. Videli sme jeden zo siedmich divov - Teplické serpentíny, ktoré dal vybudovať gróf Révay. Hustý les, horské jazierka, zurčiaca voda....Desiatu sme zjedli, vyrozprávali sme sa a ...
» čítaj ďalej

Online: 1 návštevník © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník