Dnes je štvrtok 24. januára 2019. Meniny: Timotej
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ29. januára 2019 (utorok) od 8.00 hod. Stiahnuť plagát.   • • •   Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 - 4. - 6. apríl 2019 - telefonicky +421 41 568 3006 alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

Vysvedčenie
  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ... Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • ... školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • ... rozvoj enviromyslenia žiakov (zber, separovanie odpadu, ...)
 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ...
 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku so zahraničným lektorom
 • ... vlastný školský psychológ
 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebníc cudzích jazykov, zošitov
 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z Kanady a Veľkej Británie
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • ... vlastný školský špeciálny pedagóg
 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • ... 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • ... školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)

Správy zo školy

   KOMPARO - výsledky testovania žiakov 8.- 9. ročníka
   Deň otvorených dverí
   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník