Dnes je štvrtok 13. decembra 2018. Meniny: Lucia
Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 - 5. - 6. apríl 2019 - telefonicky +421 41 568 3006 alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

Vianoce
  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • ... 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku so zahraničným lektorom
 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z Kanady a Veľkej Británie
 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • ... školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ... vlastný školský psychológ
 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • ... vlastný školský špeciálny pedagóg
 • ... rozvoj enviromyslenia žiakov (zber, separovanie odpadu, ...)
 • ... Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebníc cudzích jazykov, zošitov
 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • ... školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)
 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • ...
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov

Správy zo školy

   Vianočný pozdrav
   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník