Dnes je streda 24. apríla 2019. Meniny: Juraj
Venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“ - vyhlásenie o poukázaní.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebníc cudzích jazykov, zošitov
 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • ... Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ... rozvoj enviromyslenia žiakov (zber, separovanie odpadu, ...)
 • ...
 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • ... školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • ... vlastný školský špeciálny pedagóg
 • ... vlastný školský psychológ
 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z Kanady a Veľkej Británie
 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • ... 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • ... školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)
 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku so zahraničným lektorom
 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)

Správy školy

   Venovanie 2% až 3% zo zaplatených daní

Najnovšie zážitky a úspechy našich žiakov

Biologická olympiáda, kategória E - okresné kolo
16. apríl 2019

16. apríl sa do histórie úspechov našej školy zapíše vďaka dvom žiačkam VII.SVA triedy - Eme Cunovej a Emme Praženicovej. Obe úspešne reprezentovali našu školu v okresnom kole biologickej olympiády, ...
» čítaj ďalej

Geografická olympiáda, kategória E - krajské kolo
16. apríl 2019

Usilovnosť a vytrvalosť našich šikovných žiakov priniesla i tomto školskom roku svoje ovocie. 11. apríla obsadil 2. miesto v krajskom kole geografickej olympiády, v kategórii E Miroslav Böhme, žiak VIII.EB ...
» čítaj ďalej

Online: 1 návštevník © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník