Dnes je utorok 26. októbra 2021. Meniny: Demeter
Jesenné prázdniny   »»»   Jesenné prázdniny v školskom roku 2021/2022 - 28. - 29. október 2021. Nástup do školy - 2. november 2021   • • •   Občianske združenie Múdrosťou do sveta   »»»      • • •   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ... lektorku španielskeho jazyka
 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (nemeckého, ruského a španielskeho)
 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • ... rozvoj enviromyslenia žiakov (zber, separovanie odpadu, ...)
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa, bufet, zubná ambulancia
 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, 
 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebníc cudzích jazykov, zošitov
 • ... vlastný školský špeciálny pedagóg
 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa, školská knižnica
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • ... výborné výsledky žiakov v medzinárodných testovaniach (PISA)
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku so zahraničným lektorom
 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci s tromi zahraničnými lektormi z Veľkej Británie
 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • ... Súkromná školská jedáleň, online objednávka obedov
 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • ...
 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, 
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • ... online vyučovanie s podporou vzdelávacích a komunikačných platforiem (Google Classroom, Zoom, Edupage) počas dištančného vzdelávania
 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania

Správy školy

   Jesenné prázdniny
   Občianske združenie Múdrosťou do sveta
   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Najnovšie zážitky a úspechy našich žiakov

Beseda na hodine geografie
21. október 2021

S ôsmakmi sme si hodinu geografie oživili pozvaním veľmi výnimočného hosťa,ktorý venoval časť svojho života ľudovým tradíciám a tancu vo svojom regióne - pani Mária Panáková. Porozprávala nám nielen ...
» čítaj ďalej

Divadelné predstavenie Zázračná krajina
21. október 2021

Zázračná krajina je divadelné predstavenie, na ktoré sa 24.9. vybrali naši druháci. Možnosť sedieť priamo na javisku ich ešte viac vtiahla do deja, ktoré bolo inšpirované životom žraloka grónskeho. Veľmi ...
» čítaj ďalej

Online: 8 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník