Dnes je sobota 23. januára 2021. Meniny: Miloš
Dd 18.1.2020 bude v 1. - 9. ročníku naďalej prebiehať vyučovanie len dištančnou formou.   • • •   Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 - 7. - 9. apríl 2021 - telefonicky +421 41 568 3006 alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

Vysvedčenie
  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • ... výborné výsledky žiakov v medzinárodných testovaniach (PISA)
 • ... lektorku španielskeho jazyka
 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebníc cudzích jazykov, zošitov
 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z Veľkej Británie a USA
 • ... 3 prednáškové miestnosti, Cinema room-projekčná miestnosť
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa, školská knižnica
 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, 
 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, 
 • ... vlastný školský špeciálny pedagóg
 • ... rozvoj enviromyslenia žiakov (zber, separovanie odpadu, ...)
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku so zahraničným lektorom
 • ... školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko, Poľsko)
 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • ... Súkromná školská jedáleň, online objednávka obedov
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ...
 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • ... školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov

Správy školy

   Informácia k vzdelávaniu 1. - 9. ročníka
   Oznam školskej jedálne
   Online vyučovanie (ročníky 1. - 4.)
   Online vyučovanie (ročníky 5. - 9.)
   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

Najnovšie zážitky a úspechy našich žiakov

Matematická olympiáda - školské kolo
11. január 2021

Naši žiaci 2. stupňa sa zúčastnili domáceho kola 70. ročníka Matematickej olympiády. Súťažili v dvoch kategóriách, a to Z5 a Z9. Žiaci sa umiestnili takto: Z51. miesto - Dávid Mϋllner (V.FB), ...
» čítaj ďalej

Pytagoriáda (školské kolo)
11. január 2021

Počas dištančného vzdelávania v decembri sa aj tento rok zapojili naši žiaci 2. stupňa do školského kola Pytagoriády. Súťaže sa po prvýkrát zúčastnili online formou a súťažilo ich celkovo 40. ...
» čítaj ďalej

Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník