Dnes je štvrtok 20. januára 2022. Meniny: Dalibor
Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

Vysvedčenie
  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebníc cudzích jazykov, zošitov
 • ... online vyučovanie s podporou vzdelávacích a komunikačných platforiem (Google Classroom, Zoom, Edupage) počas dištančného vzdelávania
 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa, bufet, zubná ambulancia
 • ... lektorku španielskeho jazyka
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • ...
 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (nemeckého, ruského a španielskeho)
 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • ... rozvoj enviromyslenia žiakov (zber, separovanie odpadu, ...)
 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku so zahraničným lektorom
 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, 
 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci s tromi zahraničnými lektormi z Veľkej Británie
 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ... výborné výsledky žiakov v medzinárodných testovaniach (PISA)
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa, školská knižnica
 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • ... vlastný školský špeciálny pedagóg
 • ... Súkromná školská jedáleň, online objednávka obedov
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, 

Správy školy

   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Najnovšie zážitky a úspechy našich žiakov

Nový rok v Lienkach
14. január 2022

V piatok 14.1. si žiaci v II.LN triede poriadne užili. Keďže posledný decembrový týždeň sa učili dištančne, museli vianočnú besiedku a Koledníkov odložiť na január. Ale nič nezmeškali, dokonca si ...
» čítaj ďalej

Vianočná besiedka – VČIELKY
16. december 2021

Posledné školské dni v kalendárnom roku 2021 si tretiaci zo Včielok spestrili vianočným posedením. P. vychovávateľka Monika Bálintová navarila špeciálny a veľmi chutný punč, ktorým sme si pripili na „šťastné ...
» čítaj ďalej

Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník