Dnes je utorok 11. decembra 2018. Meniny: Hilda
Triedne rodičovské združenia (1. - 9. ročník) 12. december 2018 o 16:00 hod. v jednotlivých triedach   • • •   Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 - 5. - 6. apríl 2019 - telefonicky +421 41 568 3006 alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

Vianoce
  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ... školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • ...
 • ... vlastný školský psychológ
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebníc cudzích jazykov, zošitov
 • ... Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • ... rozvoj enviromyslenia žiakov (zber, separovanie odpadu, ...)
 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z Kanady a Veľkej Británie
 • ... 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ... vlastný školský špeciálny pedagóg
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku so zahraničným lektorom
 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • ... školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)

Správy zo školy

   Triedne rodičovské združenia (1. - 9. ročník)
   Vianočný pozdrav
   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník