Dnes je streda 6. júla 2022. Meniny: Patrícia, Patrik
Návrh záujmových útvarov pre školský rok 2022/2023   »»»   Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.   • • •   Testovanie 5 - výborná prezentácia vedomostí našich žiakov   »»»   TESTOVANIE 9 - výborná prezentácia vedomostí žiakov našej školy. MATEMATIKA - 72,90 % (+11,9% oproti celoslovenskému priemeru). SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 76,4% (+7,2% oproti celoslovenskému priemeru)   • • •   KOMPARO 2021/22– testovanie žiakov 4.ročníka   »»»   Výsledkami našich žiakov (34 žiakov) v matematike, slovenskom jazyku a literatúre, v prírodovede a vo vlastivede sa škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

Príjemné prázdniny
  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • ... výborné výsledky žiakov v medzinárodných testovaniach (PISA)
 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • ... lektorku španielskeho jazyka
 • ... vlastný školský špeciálny pedagóg
 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (nemeckého, ruského a španielskeho)
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku so zahraničným lektorom
 • ... online vyučovanie s podporou vzdelávacích a komunikačných platforiem (Google Classroom, Zoom, Edupage) počas dištančného vzdelávania
 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa, bufet, zubná ambulancia
 • ... Súkromná školská jedáleň, online objednávka obedov
 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci s tromi zahraničnými lektormi z Veľkej Británie
 • ... rozvoj enviromyslenia žiakov (zber, separovanie odpadu, ...)
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa, školská knižnica
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebníc cudzích jazykov, zošitov
 • ...
 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, 
 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, 
 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu

Správy školy

   Návrh záujmových útvarov pre školský rok 2022/2023
   Testovanie 5 - výborná prezentácia vedomostí našich žiakov
   KOMPARO 2021/22– testovanie žiakov 4.ročníka

Najnovšie zážitky a úspechy našich žiakov

Zber papiera, tonerov, hliníka, elektroodpadu a batérií (vyhodnotenie)
30. jún 2022

V koncoročnom zbere papiera sa nám  spolu podarilo vyzbierať 4 400 kg papiera, čím sme zachránili pred výrubom približne 75 dospelých stromov. Najusilovnejšími sa stali títo žiaci: 1. miesto: Emma Prievozníková(II.JŽ), 344 kg 2. miesto: ...
» čítaj ďalej

Matematický klokan
30. jún 2022

Tento rok sa do súťaže Matematický klokan prihlásilo až 68 odvážlivcov z ročníkov 1. – 4., aby sa popasovali s matematickými úlohami a získali titul úspešného riešiteľa. Podarilo sa to nasledovným žiakom, ktorým ...
» čítaj ďalej

Online: 7 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník