O školskom klube - Súkromný školský klub detí

Náš školský klub je otvorený denne od pondelka do piatku v čase od 6:30 do 17:00. O deti sa starajú kvalifikovaní vychovávatelia. Pre deti sú pripravené zaujímavé činnosti, ktoré im umožňujú aktívne si oddýchnuť vo veľmi príjemnom a útulnom prostredí.

o skolskom klube kids

Činnosť SŠKD je zameraná na pútavé a pestré aktivity oddychového, rekreačného, relaxačného, záujmového charakteru a prípravu na vyučovanie

Do každej z aktivít nenásilnou formou aplikujeme anglický jazyk a snažíme sa motivovať deti k prirodzenej komunikácii v tomto jazyku. Deti si samy vyberajú činnosti i rôzne aktivity a na základe ich záujmu a preferencií ich realizujeme. SŠKD vytvára podmienky pre telesný, psychický a sociálny rozvoj detí. Preto je potrebné, aby si deti v klube odpočinuli, načerpali pozitívne skúsenosti i poznatky, uspokojili vlastné záľuby a záujmy.

V školskom klube sa venujeme rôznym aktivitám:

  • výtvarné
  • pracovnotechnické
  • hudobné
  • dramatické
  • športové
  • evironmentálne
  • iné záujmové činnosti
Najnovšie príspevky
Pripravované udalosti
Načítať viac