Jedálny lístok

Výroba jedál v ŠJ sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 300/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania podľa:

  • materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie
  • odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov
  • hygienických požiadaviek
  • finančného príspevku od zákonného zástupcu žiaka na nákup potravín na jedlo podľa zvoleného finančného pásma.

 

Najnovšie príspevky
Pripravované udalosti
Načítať viac