Cenník stravovania

Cenník stravovania Príspevok na úhradu nákladov na stravovanie (stravné) od 01.02.2023 pre poberateľov zvýšeného daňového bonusu (bez dotácie) *výška príspevku na žiaka strednej školy z dôvodu zmeny poberania dotácie na stravu sa mení od 01.01.2...

Dokumentácia

Dokumentácia Zápisný lístok stravníka Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa Žiadosť o vrátenie preplatku stravného DOTÁCIA NA PODPORU VÝCHOVY K STRAVOVACÍM NÁVYKOM DIEŤAŤA OD 01. 05. 2023 S účinno...

Jedálny lístok

Jedálny lístok Výroba jedál v ŠJ sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 300/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania podľa: materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravní...

Kontakt

Kontakt - Školská jedáleň Súkromná školská jedáleň ako súčasť Súkromnej základnej školy Oravská cesta 11, 010 01 Žilina 041 / 568 34 19 ...

O školskej jedálni

O školskej jedálni Vážení žiaci, rodičia, stravníci,naša škola Vám ponúka zdravé a kvalitné stravovanie za prijateľné ceny  v príjemnom prostredí moderne zariadenej jedálne. Čo ponúkame... zdravú výživu detí a žiakov v čase výchovno-vzdelávacie...

Objednávanie stravy

Objednávanie stravy Objednávanie stravy sa realizuje prostredníctvom čipovej karty  na termináli pri vstupe do školskej jedálne alebo cez internet  na stránke www.sukrzsza.sk , alebo www.strava.cz , ktorú je možné nastaviť v mobilnom telefóne cez  Goog...

Zamestnanci jedálne

Zamestnanci školskej jedálne Janka Milová VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE Róbert Zatlukal KUCHÁR Darina Cesneková KUCHÁRKA Alena Chlebíkov...
Pripravované udalosti
Načítať viac