Triedy

PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Triedny učiteľ: Mgr. Silvia Tichá

Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Krňová

Triedny učiteľ: Mgr. Renáta Kubroš

Triedny učiteľ: Mgr. Elena Adamíková

Triedny učiteľ: Mgr. Martina Haladová

Triedny učiteľ: PaedDr. Jana Brxová

Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Trnková

Triedny učiteľ: Mgr. Zdena Isteníková

NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE

Triedny učiteľ: Mgr. Barbora Chudobová

Triedny učiteľ: Mgr. Ivana Haščíková

Triedny učiteľ: Mgr. Iveta Pastorkov

Triedny učiteľ: Mgr. Jana Kaňová

Triedny učiteľ: Ing. Marcel Prievozník

Triedny učiteľ: Mgr. et Mgr. Lucia Albedinská

Triedny učiteľ: Mgr. Jana Hrianková

Triedny učiteľ: Mgr. Bc. Ivana Paúrová

Triedny učiteľ: Mgr. Martin Marcinek

Najnovšie príspevky
Pripravované udalosti
Načítať viac