eTwinning na našej škole

eTwinning všeobecne na našej škole eTwinning na našej škole má svoje stále miesto. Naši žiaci aktívne využívajú všetky kompetencie, ktoré nadobudli na jazykových i nejazykových hodinách.  V každom jednom projekte sme sa presvedčili o tom, že vyučovanie...

eTwinning projekty

eTwinning projekty eSafety Comic Book (6. ročník) Cieľom projektu je vytvoriť dve eknihy v Canva prostredí, ktoré môžeme použiť pre naše budúce projekty eTwinning o elektronickej bezpečnosti. V prvej eknihe si každá zúč...

Metodika CLIL

Metodika CLIL CLIL – Integrované vyučovanie cudzích jazykov a nejazykových predmetov CLIL (Content and Language Integrated Learning) predstavuje vzdelávaciu metódu vyučovania nejazykových predmetov prostredníctvom cudzieho jazyka. Je to inovatívny ...

Naše úspechy a ocenenia

Naše úspechy a ocenenia

Od nás na strednú školu

Od nás na strednú školu Každá škola má záujem, aby jej žiaci získali potrebné vedomosti, zručnosti, ktoré zveľaďujú počas stredoškolského štúdia. Naša škola ponúka kvalitné vzdelanie, deti po ukončení štúdia získavajú prehľad nielen v rámci štandar...

Projekty

Projekty Back in time: Czechoslovakia (Návrat do Československa) - eTwinning projekt zameraný na pripomenutie si 30. výročia vzniku Českej republiky a Slovenskej republiky. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť úroveň anglického jazyka slovenských a českých štu...

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín Aktuálny rozvrh hodín si môžete prezrieť na tomto odkaze <!-- alebo v PDF formáte v nasledujúcich súboroch: Rozvrh tried Rozvrh učiteľov Rozvrh učební --> Rozvrh partnerských hodín so zahraničnými lektormi Pozn. - pri pr...

Školská knižnica

Školská knižnica Vážení kolegovia, milí žiaci! Srdečne Vás všetkých pozývame na návštevu do našej obnovenej knižnice SZŠ (bývalá CINEMA miestnosť – č. 134). Usilovali sme sa o zlepšenie priestorov takým spôsobom, aby samé o sebe motivovali deti k ef...

Školský kalendár

Školský kalendár Začiatok školského roka so sebou prináša množstvo otázok a plánovania na nové nastavenie rodinného fungovania. Pomôžme deťom lepšie pochopiť rozdelenie školského roka a prázdnin, zorganizovať ich čas a povinností. ...

Triedy

Triedy PRIMÁRNE VZDELÁVANIE I.CHR - Chrobáčiky, triedny učiteľ: Mgr. Trnková Zuzana I.VČ - Včielky, triedny učiteľ: Mgr. Isteníková Zdena II.DF - Delfíniky, triedny učiteľ: PaedDr. Eva Mihaličková...
Najnovšie príspevky
Pripravované udalosti
Načítať viac