Povedali o našej škole

Ing. Michaela Chlebecová
Ing. Michaela Chlebecovábývalý rodič
Zobraziť viac
To bola jedna z prvých otázok, ktorú sme si s manželom kládli pred 9 rokmi. Mali sme počas celých 9 rokov množstvo otázok, na ktoré sme hľadali odpovede a každou otázkou sme sa z roka na rok uisťovali, že sme sa rozhodli správne, pokračovanie v tomto dokumente.
Saška Surová
Saška Surovábývalá žiačka
Zobraziť viac
"Hello, how are you?". Tak toto bolo prvé, čo som sa naučila. Ešte skôr, ako som začala písať písmená a číslice, doliehala na mna reč lektorov. Už od začiatku ma škola učila rozmýšľať aj v angličtine. A to je jedna z prvých vecí, ktoré si na škole vážim. Osobitný prístup ku každému z nás, či už sme zo Slovenska, Kórei alebo Ameriky, nám dennodenne pomáha napredovať a získavať nové vedomosti. Špeciálne vybavené učebne nám približujú vedu i jazyky. Pomocou školy som získala priateľov z drobných kolektívov v škole, ale aj množstvo kamarátov zo zahraničia, s ktorými komunikujem vďaka konverzáciám s lektormi. Škola mi vysvetlila a neustále vysvetľuje, ako si môžu ľudia rôznych národností a kultúr porozumieť.
PaedDr. Alena Paulová
PaedDr. Alena Paulováriaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici
Zobraziť viac
Vážená pani riaditeľka, miľí kolgovia, učiteľia! na našej strednej škole sme práve ukončili dve kľúčové udalosti — maturitné skúšky našich absolventov a prjímácie pohovory žiakov, ktorí v septembri prvýkrát zasadnú do našich lavíc. Tieto dva dôležité momenty našej práce sú i dôvodom, kvôli ktorému sa na Vás obraciame v tomto liste.
rodičia Laury Chovanovej
rodičia Laury Chovanovejbývalý rodičia
Zobraziť viac
Vážená pani riaditeľka, chceli by sme sa Vám a Vašim učiteľom poďakovať za vysokú úroveň vyučovania anglického jazyka na základnej škole. Laura dnes absolvovala vstupný test a pohovor s anglickým lektorom v British Council a na základe výsledkov dosiahla úroveň B2+, takže ju zaradili na Teen Advanced 1 (C1- 1 YL). Po skončení kurzu chce absolvovať medzinárodnú jazykovú skúšku. Na bilingválnom gymnáziu - Bilíková Bratislava patrí k najlepšie hovoriacim študentom v anglickej sekcii.
Ing. Tibor Baranec
Ing. Tibor Baranecbývalý rodič
Zobraziť viac
Pre SZŠ sme sa rozhodovali prvýkrát pred 7 rokmi, kedy naša najstaršia dcéra prestúpila do 5. ročníka. Dôvodom bola hlavne možnosť učiť sa bilingválne v anglickom jazyku. Naše a dcérine očakávania sa naplnili. Bola prijatá na Bilingválne Gymnázium v Sučanoch a tento polrok využila možnosť študovať v USA. Ďalšie 2 deti navštevujú školu od prvého ročníka a naše skúsenosti sú veľmi dobré.
Eliška Ludvová
Eliška Ludvovábývalá študentka Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu, Sučany
Zobraziť viac
Základná škola má byť miestom, kde sa z cudzích ľudí stávajú priatelia, kam sa každé ráno tešíme a kde nás čakajú skvelí učitelia. Takou Súkromná základná škola na Oravskej ceste naozaj je. Učitelia rozvíjali naše schopnosti a podporovali nás v dosiahnutí našich životných cieľov. Vďaka našim pedagógom sme videli krásy Slovenska aj zahraničia. Táto škola bola pre mňa bránou do nového veľkého sveta. Angličtina, ktorú som sa tu naučila, bola pre mňa odrazovým mostíkom pre štúdium na Bilingválnom gymnáziu v Sučanoch a tiež mi dala základ, aby som tento školský rok (2012/13) mohla študovať v zahraničí.
Lucka Golierová
Lucka Golierovábývalá študentka Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu, Sučany
Zobraziť viac
Moja základná škola bola pre mňa dverami do nového sveta. Do sveta vedomostí, príležitostí a spoznávania nových jazykov a kultúr. Počas terajšieho štúdia na strednej škole oceňujem výbornú cudzojazyčnú prípravu, ktorej sa mi na základnej škole dostalo. Rada spomínam na mnohé vzdelávacie a pritom zábavné akcie, ktorými nám naši učitelia spestrovali náš každodenný pobyt v škole. Som veľmi vďačná učiteľom mojej ZŠ za ich individuálny prístup ku mne a mojim spolužiakom. Zaujímalo ich nielen, koľko máme osvojených vedomostí, ale i to, v čom vynikáme mimo školy a podporovali nás v tom. No a ďalšie plus do života, ktoré som si zo SZŠ na Oravskej ulici v Žiline odniesla, je vedomie, že ľudia rôznych národností, kultúr a odlišnej farby pleti môžu spolu veľmi pekne existovať, ak sú na ostrove vzdelania, slušnosti a úcty k človeku.
Predošlé
Ďalšie
Mgr. Karin Hoffmanová
Mgr. Karin Hoffmanovábývalý rodič
Zobraziť viac
Dnešný uponáhľaný svet - vyžadujúci vysokú profesionalitu, je plný stresu a plný napätia. Každý pracovný deň podávame 100% výkony, aby náš život bol komfortný, naša rodina cítila pohodu a pocit bezpečia. Naše deti vyrastajú v tomto zrýchlenom stresujúcom tempe s nami - či už sa nám to páči, alebo nie. Snažíme sa naše deti čo najlepšie vychovávať, viesť ich k športu, k hudbe, sme im príkladom ako ŽIŤ tento svet. Kto iný, ak nie my, im vyberáme prostredie, ktoré sa stáva na niekoľko rokov ich druhým domovom? Ja sa pýtam: "Čo chcem, aby škola dala môjmu dieťaťu?" Napádajú mi jednoduché indície - KVALITNÉ VZDELANIE vrátane cudzích jazykov, REŠPEKTOVANIE povahy dieťaťa, INDIVIDUÁLNY prístup, rast OSOBNOSTI, rozvoj NADANIA a NO STRESS! A tieto všetky - na prvý pohľad samozrejmé benefity v maximálnej miere - spĺňa Súkromná základná škola, Oravská v Žiline. NO STRESS - samozrejme, nehovorím o nízkych nárokoch, čo sa týka kvality výuky. Myslím tým pokojné, pohodové prostredie, podporujúce rozvoj a kreativitu môjho dieťaťa. Čo môže byť väčším zadosťučinením ako moje dieťa, ktoré ráno veselo skacká do školy a objíme pani učiteĺku na dobré ráno, vbehne do triedy, kde ju víta 11 "kámošov", celý deň prežije s hravou angličtinou, poobede strávi s deťmi v klube plnom hier a aktivít, z ktorého nechce odísť. Tu nejde o nový nábytok, športový areál, perfektne vybavené triedy, tu nejde o interaktívne tabule, či anglických lektorov - áno, to všetko je SUPER, ale pre mňa ako mamu je najdôležitejšie, že moje dieťa je TU ŠŤASTNÉ! Dovolila som sa vyjadriť k tejto téme, nakoľko už aj moje tretie ďieťa je momentálne žiačkou tejto školy, tak využívam túto príležitosť povedať jednoducho všetkým učiteľom a vychovávateľom - VĎAKA.
RNDr. Ľudmila Šošková
RNDr. Ľudmila Šoškovábývalý rodič
Zobraziť viac
Súkromná základná škola, ktorú navštevoval môj syn, zanechala vo mne dobrý dojem. Na škole jednajú so žiakmi spravodlivo, organizujú dostatočný počet stretnutí s rodičmi žiakov, takže som bola dostatočne informovaná o tom, ako sa moje dieťa v škole správa a aký je jeho prospech. Na škole je veľký počet záujmových krúžkov a má veľmi dobré moderné materiálne vybavenie. Vysoko profesionálny a ľudský prístup učiteľov vytvára najpriaznivejšie podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí. Ale najdôležitejšie pre mňa bolo, že moje dieťa chodilo do školy bez obáv a dnes na školu rado spomína. Školu som doporučila aj ďalším známym, ktorých deti teraz navštevujú túto školu.Škola nám vyhovuje po všetkých stránkach. Je v peknom prostredí, vynovená, má vlastnú telocvičňu, jedáleň, krásny školský dvor s dopravným ihriskom, záhradným domom, ... Výborný je aj školský klub a mnoho mimoškolských krúžkov a aktivít. Výuka je odlišná od iných škôl, najmä vo väčšom dôraze na tvorivosť detí a jazykovú vybavenosť. Pre nás rodičov, je najlepším dôkazom to, že sa dcéra dostala na bilingválne gymnázium bez ďalšej špeciálnej prípravy, a že naše deti sa do školy tešia.Dovolila som sa vyjadriť k tejto téme, nakoľko už aj moje tretie ďieťa je momentálne žiačkou tejto školy, tak využívam túto príležitosť povedať jednoducho všetkým učiteľom a vychovávateľom - VĎAKA.
Linda Lichnerová
Linda Lichnerovábývalá žiačka VIII. ročníka SZŠ
Zobraziť viac
Cesta mojou základnou školou Volám sa Linda Lichnerová, mám 15 rokov a študujem na Gymnáziu bilingválnom, Ul. T. Ružičku v Žiline. Som prváčka a chodím na španielsku sekciu. Na strednej škole sa mi veľmi páči, avšak musím podotknúť, že nebyť mojej základnej školy, asi by som to mala veľmi ťažké. Na základnu školu som chodila 8 rokov a veru som bola veľmi spokojná a nedám na ňu dopustiť.Angličtina? Množstvo hodín hravou a zábavnou formou. Prvý stupeň sme mali 2x viac angličtiny ako na iných školách už 1. ročníka. Či už matematiku ako napr. čísla a operácie s nimi alebo aj prírodovedu ako zvieratá, rastliny, všetko okolo nás atď. Na druhom stupni nám pribudlo toho dosť. Bolo to o čosi ťažšie. Okrem klasických predmetov v angličtine (samozrejme so zahraničnými lektormi) nám pribudli aj hodiny konverzácie v anglickom jazyku, takziež s anglickým lektorom. Zapájali sme sa do rôznych súťaží, či už recitačných alebo spellingových súťaže, komunikovali sme so zahraničními školami po anglicky a okúsili množstvo ďaľších aktivít. Aj ked mi angličtina nikdy moc nešla, naučila som sa ju veľmi dobre.Súťaže? Naša škola sa okrem anglických súťaží zapájala aj do iných súťaží, či už recitačných (umiestnila som sa na Šalianskom Maťkovi v okresnom kole raz na 2. a raz na 3.) vďaka výborným slovenčinárkam). Pekné miesta som obsadila aj vo výtvarných, spisovateľských alebo športových súťažiach (aj vďaka výbornému telocvikárovi). Škola sa naozaj zapájala do vštkého, čo sa dalo.Učitelia? Boli najlepší. Sú mladí, ale predsa maju veľa skúseností. Naučili ma veľmi veľa a nie je jedného učiteľa, ktorý by mi nechýbal. Každému jednému vďačím za odovzdané vedomosti, ktoré teraz naplno využívam v štúdiu na gymnáziu.Úroveň učenia? Komu sa nechce učiť, nech na Oravskú nejde. Úroveň je z môjho pohľadu naozaj vysoká. Mali sme množstvo jazykov na výber. Zatiaľ, čo na iných školach si mohli vybrať z 2 - 3 jazykov, my až zo 4: španielčina, ruština, francúžština, nemčina. Ja som mala španielčinu, ktorú teraz ďalej študujem na strednej škole.Som štastná, že som mohla vychodiť krásnych 8 rokov na Súkromnej základnej škole, Oravská cesta 11 v Žiline. Moji rodičia boli taktiež moc spokojní, a preto tam nastúpi aj môj mladší brat. Odporučila by som ju každému, kto sa rád učí, baví ho spoznávať svet cez angličtinu a chce v živote niečo dosiahnuť.
Kristína Šedivá
Kristína Šedivábývalá žiačka IX. ročníka SZŠ
Zobraziť viac
Volám sa Kristína, mám 16 rokov a začala som navštevovať bilingválnu sekciu v Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Stredná škola je niečo úplne iné ako základná škola. Som veľmi rada, že študujem práve v Čadci, ale obrovské ĎAKUJEM patrí mojej základnej škole. Naša škola nám dala do života veľa. Nakoľko je to základná bilingválna škola, máme viac otvorené možnosti, ktoré sa neskôr odrážajú na našich stredných školách. Vysoká dotácia hodín angličtiny, jazyk bez ktorého sa teraz málokde zaobídeme. Nemyslite si, že sme len dlhšie sedeli v lavici a učili sa gramatiku, to vôbec nie! Málokedy bola hodina za lavicou. Väčšinou sme sa učili hravou formou či už projektmi, knihami, hrami alebo pozeraním filmov. Nielen, že sme sa naučili hovorovú angličtinu, ale naučili sme sa pozorne počúvať. Hodiny s lektormi sme si vždy veľmi užívali, pretože sme začali chápať vtipy, ktoré nám hovorili, mala som rada tzv. speaking, kde sme mali tému a mohli sme sa rozprávať či už s lektorom na konverzáciách alebo na hodine angličtiny. Lektori nám spríjemňovali hodiny matematiky, chémie, biológie, ale i dejepisu a geografie. Ale angličtina nie je jediné pozitívum školy. Učitelia boli k nám ústretoví. So žiadnymi deviatakmi to nie je ľahké, ale nevzdali to a pomohli nám dostať sa na naše vysnívané stredné školy. Venovali sa nám či už pred alebo po škole, odovzdali nám svoje vedomosti a naučili nás ich aj prakticky využívať. Veľmi ma bavili hodiny v laboratóriách, pretože si uvedomujem, že máloktorá základná škola má 2 vybavené laboratóriá pre biológiu a chémiu, ale aj fyziku. Ďalšia skvelá výhoda školy je, že nie je lenivá. Zapájali sme sa do množstva projektov či už v zahraničí, ale aj na Slovensku. Bola to skvelá skúsenosť pre nás a tak isto aj pre školu. Naša škola sa môže pochváliť aj neobyčajnými učebňami ako je napríklad cinema room (miesto plné pohodlných vakov na sedenie a projektor) a čitáreň ( stôl, stoličky, pohovka a veľa kníh). Pani riaditeľka sa snažila splniť, čo videla deťom na očiach, ako napr. krásne, slnečné dni v lesoparku, výlety či už do zahraničia alebo po Slovensku. Veľakrát sa s nami porozprávala, čo nás tešilo. I keď nie vždy sme do školy chodili s úsmevom, dnes som šťastná, že som absolventka Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11 v Žiline. Odporúčam školu každému, kto nie je lenivý a chce sa rozvíjať a ísť za svojím snom. Veľmi rada hovorím ĎAKUJEM mojej základnej škole.
Predošlé
Ďalšie
Najnovšie príspevky
Pripravované udalosti
Načítať viac