GVOBOJ

V piatok 10.novembra sa naši talentovaní žiaci z VIII.EB triedy, T.Trippé, J.Ďuračíková, A.Lichner a M.Zajac zúčastnili jesenného kola súťaže GVOBOJ 2023, ktorú organizujú študenti matematickej triedy Gymnázia Veľká okružná. Náš tím sa umiestnil na výbornom 6.mieste spomedzi 32 tímov. Gratulujeme im k preukázaným vedomostiam. Viac informácii o súťaži nájdete na: Gvoboj (gvoz

a.sk)