eTwinning všeobecne na našej škole

eTwinning na našej škole má svoje stále miesto. Naši žiaci aktívne využívajú všetky kompetencie, ktoré nadobudli na jazykových i nejazykových hodinách. 

V každom jednom projekte sme sa presvedčili o tom, že vyučovanie cudzích jazykov tak, ako sa realizuje na našej škole, má svoj význam a vďaka systematickému vzdelávaniu i pomocou metódy CLIL dosahujú naši žiaci vynikajúce komunikačné kompetencie.   

Viac informácií o tom, čo je eTwinning sa dozviete na stránke www.etwinning.sk.

Školský rok 2023/2024

Projekt Back to Czechoslovakia

eTwinning projekt zameraný na pripomenutie si 30. výročia vzniku nezávislej Slovenskej a Českej republiky. Cieľom je, aby žiaci nezabudli na obdobie, v ktorom vyrastali ich rodičia a starí rodičia a pamätali na všetko dobré i zlé, ktoré sa udialo v živote ich predkov. 

Krajiny: Slovensko, Česká republika

Jazyk: angličtina, slovenčina, čeština

Vek žiakov: 13 – 15 rokov

Nástroje: chat, e-mail, fórum, iný softvér (Google Slides, Google Docs, Formuláre, Disk, video, obrázky a kresby), TwinSpace, webové nástroje (kvízy, nástenky, vzdelávacie aplikácie…), softvér pre e-knihy (tvorca kníh).

Trvanie: od septembra 2023 do júna 2024.

Predmety: ANJ, INF, OBN

Školský rok 2022/2023

Projekt ADSN: advantages and disadvantages of social networking

eTwinning projekt ADSN realizujeme s cieľom zvýšiť povedomie o sociálnych sieťach a ich vplyve v živote človeka. Takmer každý mladý človek na Slovensku sa stretol so sociálnymi sieťami, či už ako reálny používateľ alebo minimálne ako pasívny používateľ (obsah zdieľaný s jeho osobou, osoba, ktorá sa stala obsahom sociálnej siete, …)

Krajiny: Slovensko, Poľsko, Taliansko, Francúzsko, Belgicko

Jazyk: angličtina

Vek žiakov: 13 – 15 rokov

Nástroje: chat, e-mail, fórum, iný softvér (Google Slides, Google Docs, Formuláre, Disk, video, obrázky a kresby), TwinSpace, webové nástroje (kvízy, nástenky, vzdelávacie aplikácie…), softvér pre e-knihy (tvorca kníh).

Trvanie: od septembra 20221 do júna 2023.

Predmety: ANJ, INF, OBN

 

Školský rok 2021/2022

Projekt BE SMART ONLINE: FAKE OR REAL

Tento projekt sa zameriaval na rozvoj mediálnej gramotnosti a podporu kritického myslenia v našej triede s cieľom pomôcť študentom stať sa inteligentnými digitálnymi občanmi. Pomocou projektu sme pomohli zvýšiť povedomie našich študentov o veľkej úlohe médií v našej spoločnosti, inšpirovať a umožniť im spolupracovať a zamyslieť sa nad tým, ako dokážeme rozlíšiť falošné a skutočné správy.
Projekt sa okrem iného zameriava aj na prepojenie kultúr v celej Európe s cieľom podporiť porozumenie a priateľstvo medzi našimi žiakmi. Vďaka komunite eTwinning budú môcť naši študenti žiť a oceniť európsku multikultúrnu skúsenosť. Ide o multidisciplinárny projekt a učitelia budú na tomto projekte spolupracovať so svojimi žiakmi.

Krajiny: Slovensko, Poľsko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Írsko, Grécko, Belgicko

Jazyk: angličtina

Vek žiakov: 11 – 12 rokov

Nástroje: chat, e-mail, fórum, iný softvér (PowerPoint, video, obrázky a kresby), TwinSpace, webové nástroje (kvíz, padlet, kizoa, vzdelávacie aplikácie…), Formuláre Google a Disk Google, softvér pre e-knihy (tvorca kníh).

Trvanie: od septembra 2021 do júna 2022.

Predmety: ANJ, INF

Naši žiaci Filip Krutil a Emma Ťavodová pripravili spoločne prezentáciu s názvom Fake News, pričom ako podklad použili údaje zozbierané cez formulár distribuovaný všetkým zúčastneným stránám projektu Be Smart Online. Video z prezentácie si môžete pozrieť na nasledujúcom videu.

Najnovšie príspevky
Pripravované udalosti
Načítať viac