U nás na fyzike – Coriolisov efekt

Viete, čo je Coriolisov efekt? Naši šiestaci si ho vyskúšali na vlastnej koži. Kolotoč bol rotujúce prostredie (napríklad Zem), lopta hodená priamočiaro bola objektom v tomto prostredí (napríklad vietor prúdiaci zo severu priamočiaro, ale vzhľadom na Zem krivočiaro). Aj takto sa u nás učíme chápať fyzikálne javy, ktoré akosi považujeme za samozrejmé. 🌎💨

Najnovšie príspevky
Pripravované udalosti