Tichá sila šafranu

Žiaci IX. ročníka  sa  tento školský rok zapojili do projektu Šafran, ktorý sa organizuje v spolupráci s Nadáciou Írska pre vzdelávanie o holokauste (Holocaust Education Trust Ireland- HETI) a s Múzeom  Židovskej kultúry v Bratislave. Počas realizácie projektu  sa  budú žiaci jedenkrát za mesiac venovať problematike holokaustu na hodinách dejepisu. Žiaci svoje poznatky  a skúsenosti  s projektom budú zdieľať na stránke  The Crocus Club na Facebooku, ktorá je spravovaná nadáciou HETI. 

Žlté šafrany sadíme, aby sme si pripomenuli jeden a pol milióna židovských detí, ktoré zomreli počas holokaustu. Žltá farba kvetov nám pripomína žltú hviezdu, ktorú boli Židia nútení nosiť za vlády nacistov. Kvety nám pripomínajú všetky deti, ktoré zahynuli. Šafrany kvitnú na konci januára alebo začiatkom februára v čase Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. januára). 

Projekt Šafran: pripomenutie holokaustu a ponaučenia pre súčasnú Európu odráža princípy a hodnoty Európskej únie. Tieto sa zakladajú na ľudských právach a právnom štáte a vyžadujú rešpekt voči všetkým občanom EÚ bez ohľadu na ich etnickú príslušnosť, postihnutie, sexuálnu orientáciu alebo náboženské vyznanie. Európska únia zaviedla opatrenia na ochranu všetkých občanov EÚ pred ublížením alebo pred tým, aby ubližovali druhým. Projekt Šafran spočíva v pripomenutí si holokaustu a vo vzdelávaní v súvislosti s ním, ako aj vo zvyšovaní povedomia o nebezpečenstvách nenávisti, diskriminácie a predsudkov. 

Dúfame, že jedného dňa budú deti z celého sveta sadiť žlté šafrany na pamiatku detí, ktoré zomreli počas holokaustu. 

Žiaci IX. ročníka a PaedDr. Mária Baučeková
Najnovšie príspevky
Pripravované udalosti
Načítať viac