DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ dňa 22. novembra 2023

Vážení rodičia, priatelia školy,
dovoľte, aby sme Vás pozvali na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ dňa 22. novembra 2023 od 8.00 hod. Môžete si pozrieť, ako vyzerá atmosféra na našich hodinách, akou formou pracujú naši žiaci a pod.

Tešíme sa na Vás.