Projekty

 1. Back in time: Czechoslovakia (Návrat do Československa) – eTwinning projekt zameraný na pripomenutie si 30. výročia vzniku Českej republiky a Slovenskej republiky. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť úroveň anglického jazyka slovenských a českých študentov, podporiť ich kreativitu a spoluprácu a povzbudiť ich k spoznávaniu histórie spoločného štátu.
 2. Artificial Intelligence: Enemy or Friend? (Umelá inteligencia: nepriateľ či priateľ?) – eTwinning projekt, ktorého cieľom je oboznámiť žiakov so základmi umelej inteligencie, čo je UI, ako funguje a ako pracujú niektoré z jej rôznych aplikácií. Prostredníctvom tohto projektu pomôžeme žiakom rozvíjať ich schopnosti kritického myslenia, premýšľať nad etickými dôsledkami UI a zároveň kreatívnym spôsobom ju využiť na riešenie problémov.
 3. Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice – 19. ročník celoslovenského projektu Slovenskej pedagogickej knižnice s témou „Školská knižnica vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční“, bude zrealizovaný našou školskou knižnicou 23.10.2023. Cieľom projektu je zábavnou formou práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.
 4. Deti a  architektúra  –  projekt  realizovaný   v   rámci   hodín   výtvarnej   výchovy, prostredníctvom e-learningových kreatívnych kurzov, následne žiaci realizujú výstupné práce z oblasti architektúry na tému Kultúrne budovy. Cieľom tohto projektu je priniesť žiakom informácie z oblasti architektúry a architektonického riešenia priestoru, vzbudiť u nich záujem o architektúru a architektonické diela, podporiť u nich kreativitu. Najlepšie práce budú ocenené a zverejnené na vernisáži v Bratislave, projekt realizovaný od septembra 2019
 5. Prestávky s knihou – prezentačný  projekt žiakov  primárneho  a  nižšieho  stredného vzdelávania zameraný na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v cudzích jazykoch.
 6. Týždeň zdravej výživy – projekt zameraný na propagáciu zdravého stravovania.
 7. Hovorme o jedle – environmentálny projekt na podporu zdravého životného štýlu.
 8. Týždeň čitateľských aktivít –  projekt  zameraný  na  podporu  rozvíjania čitateľskej gramotnosti.
 9. Dajme veciam druhú šancu – environmentálny projekt.
 10. Happy market – projekt zameraný na športové a rekreačné aktivity pre žiakov 1. – 5. ročníka.
 11. Olympijské hry – športový deň žiakov 1. – 4. ročníka.
 12. Recyklohry – environmentálny projekt zameraný na recykláciu elektroodpadu.
 13. Učíme sa vonku – netradičné formy edukácie v prírode – žiaci 5. – 9. ročníka.
biela pastelka 2023 img 5597
Projekty

Biela pastelka 2023

BIELA PASTELKA Dnes 22.9.2023 sa u nás na škole uskutočnila verejná zbierka Biela pastelka, ktorá pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím. Naše dobrovoľníčky z triedy VII.SVB

Čítať viac »
marec mesiac knihy 20 scaled
Naše zážitky

Marec – mesiac knihy

Týždeň od 20. marca sme strávili s PV aj NSV v rámci tohto krásneho sviatku spolu prostredníctvom pekných aktivít. Jednou z nich bolo napr. čítanie

Čítať viac »
ked telesna bavi c7b40cd0 1fe2 484f 8a7b d1e35130286e
Projekty

Keď telesná baví…

… KEĎ TELESNÁ BAVÍ 🧗‍♀️ V rámci projektu Netradičné športy na školách dnes žiaci VII.SVA a VIII.EA strávili blokovú výučbu telesnej výchovy v lezeckom centre

Čítať viac »
olympijsky odznak vsestrannosti unnamed 1 scaled
Projekty

Olympijský odznak všestrannosti

Naša škola sa pod vedením Mgr. Marcineka zapojila do projektu ,,Olympijský odznak všestrannosti(OLOV),, ktorý sa koná pod záštitou Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a

Čítať viac »
foto1 190
Naše zážitky

Exkurzia v teplárňach

Dňa 20. a 28.11.2022 sa žiaci tried 7. a 8. ročníka zúčastnili exkurzie do žilinských teplární. Počas exkurzie sa dozvedeli všetlo od vykurovania obrovskými kotlami

Čítať viac »
Najnovšie príspevky
Pripravované udalosti