Prestížny titul Škola eTwinning

label - Prestížny titul Škola eTwinning

🎊🎊🎊 SKVELÁ SPRÁVA!!! 🎊🎊🎊

Naša škola získala prestížne ocenenie – ŠKOLA ETWINNING.

Označenie ŠKOLA eTwinning je ocenením práce školského kolektívu v platforme eTwinning. Udeľuje sa v Bruseli od roku 2018 a je to najvyššie ocenenie, aké môže škola za svoje aktivity v eTwinningu získať.

Školy eTwinning zakotvujú hodnoty eTwinning do svojej politiky, praxe a profesionálneho rozvoja s podporou vedenia školy.

Program eTwinning prostredníctvom označenia školy eTwinning uznáva a oceňuje zapojenie, odhodlanie nielen jednotlivých realizátorov programu eTwinning, ale aj celej školy, kde tímy učiteľov a vedúcich škôl spolupracujú.

Mi

sia kladie dôraz na prvky ako:

  • – Zdieľané vedenie
  • – Spolupráca a tímová práca
  • – Žiacka rada
  • – Inklúzia a inovácia
  • – Byť vzorom pre ostatné školy

A prečo sme získali titul Škola eTwinning? Pretože to, čo naša škola propaguje, skutočne aj realizuje – podpora kreativity a individuality každého žiaka 👍

Najnovšie príspevky
img 20240521 wa0017 - Návšteva Živeny
Pripravované udalosti
Načítať viac