Olympijský odznak všestrannosti

Naša škola sa pod vedením Mgr. Marcineka zapojila do projektu ,,Olympijský odznak všestrannosti(OLOV),, ktorý sa koná pod záštitou Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a je určený pre žiakov II. stupňa od 6-ho po 9-ty ročník na všetkých základných školách a osemročných gymnáziách na území Slovenskej republiky (SR). Projekt je zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov.

Hlavným cieľom projektu je aktivácia detí k pravidelnému športovaniu a zároveň motivácia rozvíjať všetky pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie.

Najnovšie príspevky
Pripravované udalosti
Načítať viac