Divadielko o Rapunzel

rapunzel - Divadielko o Rapunzel

Pri príležitosti marca – mesiaca knihy, žiaci piateho ročníka počas hodín anglického jazyka prečítali a nacvičili divadielko o Rapunzel. Svoje herecké schopnosti v angličtine predviedli počas predstavenia pre mladších žiakov.

Aj takýmto spôsobom vedieme žiakov k poznaniu, že hodiny angličtiny nie sú iba o nových slovíčkach a gramatike ale aj o tvorivosti, o schopnosti vyjadrovať svoje pocity a odprezentovať načítaný príbeh kreatívnym spôsobom. 

Pripravované udalosti
Načítať viac