Deň otvorených dverí 2024

den otvorenych dveri 2024 dod
den otvorenych dveri 2024 dodProgram DOD – 15.2.2024, 8:00 hod.
8:00 – 8:45 ukážkové hodiny podľa rozvrhu
8:45 – 8:55 prestávka
8:55 – 9:40 ukážkové hodiny podľa rozvrhu
9:40 – 9:55 prestávka
9:55 – 10:45 prezentácia o škole (priestory, aktivity, krúžková činnosť), diskusia s vedením školy (priestor na otázky od rodičov)
Prosíme záujemcov o DOD, aby sa na ukážkové hodiny dostavili VČAS podľa časového harmonogramu. Po začatí ukážkovej hodiny už nebude prístup do triedy možný. Záujemcovia si ráno vyberú triedu a predmet, kde chcú ukážkovú hodinu absolvovať a zapíšu sa do zoznamu.
Každá trieda bude mať obmedzenú kapacitu max. 10 ľudí. Po naplnení kapacity danej triedy je potrebné si vybrať inú triedu z ponuky ukážkových hodín.

 

Pripravované udalosti