Čitateľská gramotnosť

Krajská knižnica v Žiline pre nás zorganizovala 2 prednášky na tému čitateľskej gramotnosti. V rámci tejto akcie si žiaci nielen zdokonalili chápanie čítania s porozumením, ale mohli sa kreatívne „vyblázniť“ pri interpretácii príbehu prostredníctvom vlastnej tvorivosti.

Najnovšie príspevky
Pripravované udalosti
Načítať viac