SCHOOL CLUB

Daily from Monday to Friday from 6:30 a.m. to 5 p.m.

LEISURE CENTRE

A wide selection of interest groups in the afternoon

Cambridge English

Cambridge YLE, KET, PET testing

Why choose us?

WE OFFER YOU A FEW REASONS

Our opening hours

  • Early School Club from 6:30 a.m.
  • Beginning of Classes from 8:00 a.m.
  • Leisure Time Centre from 1:30 p.m.
  • After School Club until 5:00 p.m.
  • School Canteen from 11:30 a.m. to 2:00 p.m.

WE HAVE BEEN OPERATING SINCE 2004

The school was established on the basis of a decision of the Ministry of Education of the Slovak Republic and was included in the network of primary schools of the Slovak Republic from 1. September 2004.

OWN SCHOOL PSYCHOLOGIST

Providing psychological counselling to pupils, parents and teachers in solving educational problems.

FOREIGN LECTURERS

The work of foreign lecturers in our school is a great benefit not only for the pupils, but also for our teachers.

EXCELLENT ACCESSIBILITY

A great advantage is the excellent location of the school in the wider city centre with good access to public transport.

SMALL NUMBER OF PUPILS IN THE CLASS

Thanks to the low number of pupils in the class, we manage to create a friendly atmosphere and take an individual approach.

CLIL AND CALL METHODOLOGY

Content and Language Integrated Learning is the teaching of non-language subjects through a foreign language.

POMÁHAME 🙏
Naše školské dobročinné akcie začínajú tento školský rok verejnou zbierkou BIELA PASTELKA, ktorá pomáha nevidiacim a slabozrakým zlepšovať ich život. 
Na zajtrajší deň (22.09.2023) si naši dobrovoľníci pripravili pre žiakov zaujímavý program s aktivitami. Počas dňa môžu žiaci prispieť ľubovoľnou sumou do prenosnej urny, ktorá bude následne umiestnená na vrátnici školy. Zbierka potrvá až do decembra.
🛎️ Aktualizovaný zoznam krúžkovej činnosti aj s časovým harmonohramom.  https://www.sukrzsza.sk/scvc/ponuka-kruzkov/
👀Aktuálna ponuka krúžkov pre školský rok 2023/2024 -  https://www.sukrzsza.sk/scvc/ponuka-kruzkov/ #sukrzsza #školahrou✌
Slávnostné otvorenie školského roka 2023/24 prebehne 04.09.2023 o 9:00 na školskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia v školskej jedálni. V tento deň nie je v prevádzke Súkromná školská jedáleň (SŠJ) ani Súkromný školský klub detí (SŠKD).  Žiaci sa po slávnostnom otvorení rozídu do tried, kde dostanú základné pokyny od triednych učiteľov o organizácii výučby prvý týždeň a následne odchádzajú domov.