Dnes je nedeľa 24. júna 2018. Meniny: Ján
Predbežná ponuka krúžkov SCVČ - stiahnuť.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ... Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • ... 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • ... školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebnice cudzích jazykov, zošitov
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • ... vlastný školský psychológ
 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z USA, Kanady a Veľkej Británie
 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku s lektorom
 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • ...
 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • ... školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)
 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)

Správy zo školy

   Ponuka záujmových útvarov pre školský rok 2018/2019

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

Online: 7 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník