Dnes je piatok 17. novembra 2017. Meniny: Klaudia
Projekt Prestávky s knihou - 20. november 2017 od 8.00 do 12.30 hod. v priestoroch školy.   • • •   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ21. november 2017 (utorok) od 8.00 hod. Stiahnuť plagát.   • • •   Zápis do 1. ročníka šk. roka 2018/2019 - viac informácií   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

 • Všetky naše triedy sú multifunkčne vybavené IKT technikou. Uplatňujeme individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní. Všetky naše triedy sú multifunkčne vybavené IKT technikou.
 • Pri vyučovaní využívame 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňu, 5 prednáškových miestností, Cinema room - projekčnú miestnosť, arborétum, detské dopravné ihrisko, školskú knižnicu, športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelú lezeckú stenu, altánok.
 • Triedy našej školy sú všetky vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule). K dispozícii je jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa, učebne s tabletmi a pod.
 • Poskytujeme aj Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka), Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách), Súkromnú školskú jedáleň (výber z 2 druhov jedál) s online objednávkou obedov a stravovaním počas prázdnin
 • Naši žiaci dosahujú vynikajúce výsledky v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slov. j., matematika) v rámci Slovenska a veľa úspechov takmer vo všetkých predmetoch.
 • Od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho). Realizujeme množstvo medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov - viac informácií
 • Uplatňujeme individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní. Všetky naše triedy sú multifunkčne vybavené IKT technikou.
 • Vyučujeme moderne slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z USA, Kanady a Veľkej Británie.
 • Máme kvalifikovaný pedagogický zbor s vlastnou publikačnou a lektorskou činnosťou. Uplatňujeme inovatívne metódy a formy vo vyučovaní.
 • Pridajte sa k nám na Facebooku... Nájdete tu množstvo fotografií, informácií o nás. Prejsť na stránku Facebooku našej školy
 • Sme multikultúrna škola, ktorá vo výchovno-vzdelávacom procese vyučuje moderne slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi.

Správy zo školy

   Prestávky s knihou
   Deň otvorených dverí
   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019
   Nebuď separé, separuj spolu s nami!
   Čo vlastne znamená CLIL?

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina, design: Ing. Marcel Prievozník