Dnes je nedeľa 24. júna 2018. Meniny: Ján
Predbežná ponuka krúžkov SCVČ - stiahnuť.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebnice cudzích jazykov, zošitov
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ...
 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku s lektorom
 • ... Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • ... 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z USA, Kanady a Veľkej Británie
 • ... školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • ... školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)
 • ... vlastný školský psychológ
 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)

Správy zo školy

   Ponuka záujmových útvarov pre školský rok 2018/2019

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník