Dnes je streda 19. septembra 2018. Meniny: Konštantín
Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 - 5. - 6. apríl 2019 - telefonicky +421 41 568 3006 alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebníc cudzích jazykov, zošitov
 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • ... vlastný školský psychológ
 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • ...
 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku s lektorom
 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • ... rozvoj enviromyslenia žiakov (zber, separovanie odpadu, ...)
 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z USA, Kanady a Veľkej Británie
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • ... školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ... Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • ... vlastný školský špeciálny pedagóg
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • ... 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • ... školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)

Správy zo školy

   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník