Dnes je sobota 26. mája 2018. Meniny: Dušan
Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebnice cudzích jazykov, zošitov
 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z USA, Kanady a Veľkej Británie
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku s lektorom
 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • ... školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • ... vlastný školský psychológ
 • ... Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • ... školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • ...
 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • ... 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť

Správy zo školy

   Zber hliníka

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

Online: 5 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník