Dnes je piatok 21. septembra 2018. Meniny: Matúš
Harmonogram záujmových útvarov SCVČ - stiahnuť.   • • •   Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 - 5. - 6. apríl 2019 - telefonicky +421 41 568 3006 alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ...
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • ... vlastný školský špeciálny pedagóg
 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • ... 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • ... rozvoj enviromyslenia žiakov (zber, separovanie odpadu, ...)
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku s lektorom
 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • ... školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • ... vlastný školský psychológ
 • ... Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • ... školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)
 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebníc cudzích jazykov, zošitov
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z USA, Kanady a Veľkej Británie

Správy zo školy

   Harmonogram záujmových útvarov pre školský rok 2018/2019
   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

Online: 11 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník