Dnes je nedeľa 21. decembra 2014. Meniny: Bohdan
Deň otvorených dverí - 12. január 2015 od 8.00 hod. Viac informácií - plagát.   • • •   Vianočné prázdniny - 22. december 2014 - 7. január 2015. Nástup do školy - štvrtok - 8. január 2015.   • • •   Zápis do 1. ročníka školského roka 2015/2016 sa uskutoční 16. - 17. januára 2015 (piatok - sobota). Viac informácií na tomto odkaze.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

Vianoce

Sme multikultúrna škola, ktorá vo výchovno-vzdelávacom procese vyučuje moderne slovensko-anglicky metodikou CLIL v spolupráci so zahraničnými lektormi. Nakoľko máme nízky počet žiakov v triedach, uplatňujeme individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní. Všetky naše triedy sú multifunkčne vybavené IKT technikou. Zdarma zabezpečujeme rannú prepravu žiakov školským autobusom, poistenie žiakov, zošity, učebnice a pracovné listy cudzích jazykov. V ranných a popoludňajších hodinách majú naši žiaci možnosť navštevovať školský klub detí. Centrum voľného času ako súčasť našej školy ponúka pestrý výber záujmovej činnosti. Pre deti cudzincov realizujeme kurzy slovenského jazyka. Archív akcií a informačný video kanál Youtube SZŠ Vám poskytne množstvo ukážok z nášho pestrého života… Zaujali sme Vás? Príďte nás navštíviť alebo si pozrite TV reportáž o nás. Tešíme sa na Vás. Súkromná základná škola
Oravská cesta 11, Žilina

Správy zo školy

   Farebné Vianoce - vianočná výzdoba školy
   Deň otvorených dverí
   Vianočné prázdniny
   Veselé Vianoce
   Zápis prváčikov pre školský rok 2015/2016

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina, design: Ing. Marcel Prievozník