Dnes je piatok 24. novembra 2017. Meniny: Emília
Zápis do 1. ročníka šk. roka 2018/2019 - viac informácií   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

 • Uplatňujeme individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní. Všetky naše triedy sú multifunkčne vybavené IKT technikou.
 • Pri vyučovaní využívame 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňu, 5 prednáškových miestností, Cinema room - projekčnú miestnosť, arborétum, detské dopravné ihrisko, školskú knižnicu, športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelú lezeckú stenu, altánok.
 • Poskytujeme aj Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka), Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách), Súkromnú školskú jedáleň (výber z 2 druhov jedál) s online objednávkou obedov a stravovaním počas prázdnin
 • Od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho). Realizujeme množstvo medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov - viac informácií
 • Triedy našej školy sú všetky vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule). K dispozícii je jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa, učebne s tabletmi a pod.
 • Sme multikultúrna škola, ktorá vo výchovno-vzdelávacom procese vyučuje moderne slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi.
 • Všetky naše triedy sú multifunkčne vybavené IKT technikou. Uplatňujeme individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní. Všetky naše triedy sú multifunkčne vybavené IKT technikou.
 • Zabezpečujeme poistenie žiakov, učebnice cudzích jazykov, zošity, pracovné listy - zdarma, školské výlety do zahraničia (V. Británia, Francúzsko, Belgicko, Rakúsko) letné jazykové tábory či Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • Máme kvalifikovaný pedagogický zbor s vlastnou publikačnou a lektorskou činnosťou. Uplatňujeme inovatívne metódy a formy vo vyučovaní.
 • Vyučujeme moderne slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z USA, Kanady a Veľkej Británie.
 • Pridajte sa k nám na Facebooku... Nájdete tu množstvo fotografií, informácií o nás. Prejsť na stránku Facebooku našej školy

Správy zo školy

   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019
   Čo vlastne znamená CLIL?

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

Online: 5 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina, design: Ing. Marcel Prievozník