Dnes je utorok 17. júla 2018. Meniny: Bohuslav
Predbežná ponuka krúžkov SCVČ - stiahnuť.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

Príjemné prázdniny
  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • ... školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)
 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • ... Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebnice cudzích jazykov, zošitov
 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • ... 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • ...
 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • ... vlastný školský psychológ
 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku s lektorom
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z USA, Kanady a Veľkej Británie
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • ... školská knižnica, bufet, zubná ambulancia

Správy zo školy

   Letné prázdniny
   Ponuka záujmových útvarov pre školský rok 2018/2019

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník