Dnes je sobota 20. januára 2018. Meniny: Dalibor
KOMPARO 2017 - Výsledkami našich žiakov v slovenskom jazyku a literatúre sa naša škola zaradila medzi 25% najlepších škôl na Slovensku.   • • •   Zápis do 1. ročníka šk. roka 2018/2019 - viac informácií   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

Vysvedčenie
  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ... Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ...
 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku s lektorom
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z USA, Kanady a Veľkej Británie
 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • ... 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • ... školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)
 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebnice cudzích jazykov, zošity, pracovné listy – zdarma
 • ... školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • ... vlastný školský psychológ
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov

Správy zo školy

   Výsledky KOMPARO 2017
   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

Online: 5 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina, design: Ing. Marcel Prievozník