Dnes je piatok 23. marca 2018. Meniny: Adrián
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ5. apríl 2018 (štvrtok) od 8.00 hod. Stiahnuť plagát.   • • •   Veľkonočné prázdniny - 29. marec - 3. apríl 2018. Nástup do školy - streda - 4. apríl 2018.   • • •   Venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“ - vyhlásenie o poukázaní.   • • •   Zápis do 1. ročníka šk. roka 2018/2019 - viac informácií   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z USA, Kanady a Veľkej Británie
 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku s lektorom
 • ... 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • ... školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)
 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • ... školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • ... Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebnice cudzích jazykov, zošitov
 • ...
 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • ... vlastný školský psychológ
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov

Správy zo školy

   Deň otvorených dverí
   Veľkonočné prázdniny
   Venovanie 2% až 3% zo zaplatených daní
   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

Online: 5 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina, design: Ing. Marcel Prievozník