Dnes je utorok 20. marca 2018. Meniny: Víťazoslav
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ5. apríl 2018 (štvrtok) od 8.00 hod. Stiahnuť plagát.   • • •   Veľkonočné prázdniny - 29. marec - 3. apríl 2018. Nástup do školy - streda - 4. apríl 2018.   • • •   Rodičovské združenie pre 5. - 9. ročník - 20. marec 2018 (utorok) od 16.00 hod. v jednotlivých triedach.   • • •   Venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“ - vyhlásenie o poukázaní.   • • •   Zápis do 1. ročníka šk. roka 2018/2019 - viac informácií   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

Prihlásenie

Login
Heslo

Vitajte na našej stránke

  Čo Vám ponúka naša škola?

 • ... Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • ... kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • ... Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • ... moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z USA, Kanady a Veľkej Británie
 • ... športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • ... realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • ... 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • ... individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • ... jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • ... školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • ... vlastný školský psychológ
 • ... výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • ... stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
 • ... uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • ... elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • ... 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • ... triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • ... predmet konverzácia v anglickom jazyku s lektorom
 • ... zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • ... zabezpečenie poistenia žiakov, učebnice cudzích jazykov, zošitov
 • ... Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • ... kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • ... školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)
 • ... od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • ... špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • ...
 • ... mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • ... Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)

Správy zo školy

   Deň otvorených dverí
   Veľkonočné prázdniny
   Rodičovské združenie pre 5. - 9. ročník
   Venovanie 2% až 3% zo zaplatených daní
   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

Online: 9 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina, design: Ing. Marcel Prievozník