Dnes je nedeľa 27. novembra 2022. Meniny: Milan
Registrácia na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - prejsť na formulár.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Vážení rodičia, milí žiaci!
Aj tento rok sa naša škola zapojila do celoslovenského vianočného projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok", ktorý bude prebiehať v termíne od 28.11. do 3.12.2022. Projekt funguje na dobrovoľníckej báze a cieľom je potešiť nám/ Vám neznámeho seniora žijúceho v zariadení pre seniorov, prípadne osamelo vo vlastnej domácnosti. Krabice od topánok možno naplniť niečím sladkým, slaným, teplým, mäkkým, voňavým, niečím na zábavu a hlavne vložiť do nich niečo od srdca. Dovoľujeme si Vás osloviť do predvianočnej výzvy tohto oceneného projektu a veríme, že sa nám podarí potešiť čo najviac seniorov a prepojiť generáciu detí s generáciou najstarších ľudí. Bližšie informácie získajú žiaci od triednych učiteľov.

Za každú pomoc ĎAKUJEME!Zbierka Biela pastelka

Vážení rodičia, milí žiaci,
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím začleniť sa do bežného života, každoročne organizuje verejnú finančnú zbierku s názvom Biela pastelka. Patrí k najdôveryhodnejším zbierkam na Slovensku s činnosťou od r. 2002. Verejnou zbierkou sa týmto ľuďom pomáha ľahšie sa začleniť do bežného života, napr. dofinancovním aktivít potrebných na rehabilitácie v spojitosti chôdze s bielou palicou, k učeniu sa sebaobslužným zručnostiam alebo k výučbe Braillovho písma.
V našej škole v priestore vrátnice je umiestnená stacionárna pokladnička. Do nej je možné finančne prispieť v prospech podpory a pomoci ľuďom zrakovo znevýhodneným.
Dovoľujem si Vás v mene Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska osloviť v zmysle tejto humánnej aktivity a vyzvať Vás, milí rodičia a žiaci, k zapojeniu sa do nej. Zbierka bude v našej škole prebiehať do 10. decembra 2022.
Verím, že si medzi Vami nájde tých, v ktorých aktivita zarezonuje a nenechá pokladničku bez Vášho povšimnutia.
Ďakujem tým, ktorí ste tejto výzve venovali čas a tiež tým, ktorí sa do zbierky zapojíte.

Iveta Ligdayová, koordinátorka prevencieRegistrácia na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024, ktorý sa bude realizovať v apríli 2023.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom tejto elektronickej prihlášky.Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2022/2023


Návšteva galérie
22. november 2022

Včielky objavili ďalšiu zaujímavú budovu v centre mesta - navštívili Považskú galériu umenia. V priestoroch stálej expozície Vincenta Hložníka si skúsili "zrakovú rozcvičku" a tak sa dozvedeli niečo o umení a obrazoch pod vedením sprievodkyne :)

Cestovanie po Slovensku
18. november 2022

Cestovanie vlakom po Slovensku, spoznávanie niektorých miest našej krajiny a získavanie poznatkov zážitkovým učením - to je cieľ štvrtáckych tried včielok a chrobákov v školskom roku 2022/23. Myšlienka vznikla v spojitosti s hlavnou témou vo vlastivede - Slovensko. Prvým cieľom cestovateľov bola cesta do Rajeckých Teplíc. Zoznámením sa s cestovným poriadkom vlakového spojenia s nástupom na stanici Solinky sa začal náš prvý krátky výlet. V rámci neho sme navštívili Múzeum dopravy sídliace priamo na vlakovej stanici Rajecké Teplice. Prechádzku parkom sme spojili s oboznámením sa s najbližším okolím mesta - susediacimi obcami, okolitou prírodou a významnými objektami v meste. Po návrate späť sme si následne mohli začať písať naše prvé spoločné cestovateľské zážitky. Tešíme sa na tie ďalšie a určite Vás budeme o nich informovať. Včielky a chrobáky.


Návšteva múzea
16. november 2022

V stredu 16.11. 2022 sa tretiaci Ježkovia a Lienky vybrali na exkurziu do vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou. Cesta nám ubehla rýchlo a už nás čakala pani sprievodkyňa, ktorá nás previedla celou expozíciou. Žiaci sa dozvedeli o histórii nášho územia od praveku, cez stredovek až po súčasnosť. Spoznali zaujímavé osobnosti slovenských dejín, prešli sme cez výstavu dvojníkov a menovcov z prírody, ale najviac sme sa zabavili na interaktívnej výstave Hravá hlava.


Tichá sila šafranu
14. november 2022

Žiaci IX. ročníka  sa  tento školský rok zapojili do projektu Šafran, ktorý sa organizuje v spolupráci s Nadáciou Írska pre vzdelávanie o holokauste (Holocaust Education Trust Ireland- HETI) a s Múzeom  Židovskej kultúry v Bratislave. Počas realizácie projektu  sa  budú žiaci jedenkrát za mesiac venovať problematike holokaustu na hodinách dejepisu. Žiaci svoje poznatky  a skúsenosti  s projektom budú zdieľať na stránke  The Crocus Club na Facebooku, ktorá je spravovaná nadáciou HETI. 

Žlté šafrany sadíme, aby sme si pripomenuli jeden a pol milióna židovských detí, ktoré zomreli počas holokaustu. Žltá farba kvetov nám pripomína žltú hviezdu, ktorú boli Židia nútení nosiť za vlády nacistov. Kvety nám pripomínajú všetky deti, ktoré zahynuli. Šafrany kvitnú na konci januára alebo začiatkom februára v čase Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. januára). 

Projekt Šafran: pripomenutie holokaustu a ponaučenia pre súčasnú Európu odráža princípy a hodnoty Európskej únie. Tieto sa zakladajú na ľudských právach a právnom štáte a vyžadujú rešpekt voči všetkým občanom EÚ bez ohľadu na ich etnickú príslušnosť, postihnutie, sexuálnu orientáciu alebo náboženské vyznanie. Európska únia zaviedla opatrenia na ochranu všetkých občanov EÚ pred ublížením alebo pred tým, aby ubližovali druhým. Projekt Šafran spočíva v pripomenutí si holokaustu a vo vzdelávaní v súvislosti s ním, ako aj vo zvyšovaní povedomia o nebezpečenstvách nenávisti, diskriminácie a predsudkov. 

Dúfame, že jedného dňa budú deti z celého sveta sadiť žlté šafrany na pamiatku detí, ktoré zomreli počas holokaustu. 

Žiaci IX. ročníka a PaedDr. Mária Baučeková


Čas radosti v zariadení pre seniorov Úsmev
14. november 2022

Seniori zo zariadenia Úsmev nám posielajú srdečné poďakovanie za materiálnu zbierku, ktorá im urobila obrovskú radosť. Podľa slov koordinátorky zariadenia p. Mgr. Chromiakovej sa obyvatelia domu veľmi tešili darčekom, ktoré im vyčarovali úsmev na tvárach. Verím, že sa nám spoločnými silami ešte niekedy podarí rozdávať radosť a smiech týmto úžasným ľuďom.


Od slova k básni
10. november 2022

Na hodinách literatúry sa siedmaci premenili na básnikov a pokúsili sa hľadať verše v jesennej prírode. Čo myslíte, podarilo sa im to? Nech sa páči, prečítajte si... Básne VII.SVA, básne VII.SVB.


Svet okolo nás - Čína
10. november 2022

Vďaka šiestemu dielu projektu Svet okolo nás sme sa so žiakmi šiesteho ročníka ocitli v rozľahlej, historickej a mystickej Číne. Spolu s cestovateľmi sme sa prešli po Veľkom čínskom múre, pokochali sa pohľadom na jedinečné pandy veľké, zatajili dych pri prastarom rituáli nebeského pohrebu a vydali sa aj na samotný západ krajiny, kde Čína už takmer nie je Čínou. Zážitok to bol neuveriteľný a už teraz sa tešíme na ďalší diel projektu z tropickej Afriky.


Vševedko v knižnici
10. november 2022

Krajská knižnica v Žiline usporiadala v októbri literárnu súťaž s názvom Vševedko. Mohli sa jej zúčastniť len dvaja žiaci zo 4. ročníka a dvaja žiaci z 5.ročníka, ktorí radi a veľa čítajú, majú prehľad v detskej literatúre, poznajú detských spisovateľov, literárnych hrdinov a literárne diela. Zabojovať v tejto súťaži boli Alex Černek zo IV. VČ, Sebastian Wang zo IV. CHR, Tamarka Palková z triedy V. FA a Šimon Remšík z triedy V. FB. Aj keď umiestniť sa im nepodarilo, získali skúsenosti a vrátili sa obohatení o nové vedomosti. My im ďakujeme za prejavenú odvahu.


Záložka do knihy spája školy
10. november 2022

Naša škola sa do projektu Záložka do knihy spája školy zapojila i tento školský rok. Záložky naši žiaci vyrábali vo svojom voľnom čase, na hodinách výtvarnej výchovy a v školskom klube. Pripravovali ich s nadšením a presvedčením, že sa stanú symbolom čítania pre žiakov z partnerskej školy. Partnerskou školou sa stala Základní škola Nová Včelnice v ČR. 

Veríme, že aj vďaka tomuto projektu sa čítanie stane pravidelnou aktivitou žiakov, ktorá rozvíja fantáziu, slovnú zásobu aj intelekt, prispieva k zušľachteniu ducha. 


Beseda so spisovateľkou
9. november 2022

Včielky a Ježkovia sa 9.11. zúčastnili zaujímavej besedy, ktorú zorganizovala Krajská knižnica v Žiline s autorkou Katarínou Mikolášovou. Besedy sa zúčastnila aj ilustrátorka Kateřina Němcová, ktorá ilustrovala autorkinu poslednú knihu Komora babky Želky. Posedenie bolo zaujímavé a poučné. Žiaci sa dozvedeli ako vzniká kniha, kde berie pani spisovateľka inšpirácie a či musia niečo špeciálne vyštudovať, aby mohli knihu napísať.


Beseda v knižnici
9. november 2022

Deti zo IV. CHR zažili dňa 9. 11. 2022 skvelý kultúrny zážitok vďaka dobrej spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline. Dostali sme príležitosť byť účastníkmi besedy so spisovateľkou a autorkou detských bestsellerov pani Gabrielou Futovou. Besedu krajská knižnica zorganizovala v rámci XV. ročníka festivalu s názvom Vianoce s detskou knihou. Pani spisovateľka si nás všetkých pohotovo získala svojim úprimným a otvoreným prístupom. Pútavým a prirodzeným rozprávaním nás voviedla do svojho rituálmi vyskladaného každodenného života. Pobavila nás úsmevnými príhodami zo života svojich zvieracích kamarátov, ktoré si spoločne nažívajú s jej rodinou. Psy, mačky, sova, krkavec...bránu do dvora či domu Futovcov má otvorené každé. Sú a boli jej inšpiráciami na napísanie niekoľkých knižiek. Sme veľmi radi, že sme mohli nahliadnuť do nevšedností spisovateľkinho života.


1   2   3   4  
Online: 1 návštevník © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník