Dnes je utorok 26. októbra 2021. Meniny: Demeter
Jesenné prázdniny   »»»   Jesenné prázdniny v školskom roku 2021/2022 - 28. - 29. október 2021. Nástup do školy - 2. november 2021   • • •   Občianske združenie Múdrosťou do sveta   »»»      • • •   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny v školskom roku 2021/2022 sú naplánované v období 28. - 29. októbra 2021. Nástup do školy bude v utorok 2. novembra 2021.Občianske združenie Múdrosťou do sveta

OZ Múdrosťou do sveta (ďalej len OZ) vzniklo 16. marca 2021 na základe iniciatívy vedenia školy, členov rady školy a rodičov, ktorým ležal na srdci rozvoj a prosperita školy. Ako je uvedené v stanovách, je to dobrovoľné združenie, ktoré spolupracuje so školou v oblasti zlepšenia podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho technického zabezpečenia.

Oficiálny názov občianskeho združenia
Múdrosťou do sveta
Oravská cesta 11
010 01 Žilina
IČO: 53 694 309

Cieľom a poslaním občianskeho združenia je najmä:

  • všestranná participácia na rozvoji SZŠ najmä podpora a pomoc pri výchovno-vzdelávacej činnosti, pri rozvoji školy, pri modernizácii obsahu výchovy a vzdelávania a pri vytváraní personálnych a materiálno-technických podmienok pre činnosť školy,
  • podporovať a rozvíjať duchovné,  fyzické hodnoty a zdravie žiakov SZŠ a v úzkej spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy podporovať a spolupracovať pri ich výchove a vzdelávaní. 

Pri napĺňaní cieľov bude združenie vyvíjať najmä nasledovnú činnosť:

  • všestranná podpora a propagácia výchovno-vzdelávacej činnosti SZŠ;
  • plánovanie a tvorba realizačných projektov zameraných na modernizáciu a zefektívnenie výchovného a vzdelávacieho procesu;
  • podpora a poskytovanie pomoci pri riešení problémov vyplývajúcich zo zabezpečenia výchovno-vzdelávacej činnosti;
  • podpora a pomoc pri reprezentácii školy a pri mimoškolskej činnosti žiakov.

Kontaktné informácie:
Mgr. Martin Isteník – predseda, e-mail: istenik@sukrzsza.sk
Mgr. Zuzana Oleárová – podpredseda, e-mail: zuzanaolearova1955@gmail.com

Ak chcete prispieť na našu činnosť finančnými prostriedkami, je to možné prostredníctvom nášho účtu  v Slovenskej sporiteľni, a. s. IBAN : SK81 900 0000 0051 8321 4206. Aj vďaka Vám budeme môcť  realizovať ďalšie aktivity a projekty určené žiakom našej školy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našom občianskom združení, kliknite na tento odkaz.Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023, ktorý sa bude realizovať v apríli 2022.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu

Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2021/2022


Návšteva knižnice
8. október 2021

8. 10. 2021 sa konečne po roku žiaci II.LN triedy dostali do krajskej knižnice v Žiline a to hneď na zaujímavú akcie – Slávnostné pasovanie za čitateľa. Okrem toho si požičali knihy, prezreli si výstavu ručne vyrobených kníh a zahrali sa aj v detskom kútiku.

Beseda na hodine geografie
21. október 2021

S ôsmakmi sme si hodinu geografie oživili pozvaním veľmi výnimočného hosťa,ktorý venoval časť svojho života ľudovým tradíciám a tancu vo svojom regióne - pani Mária Panáková. Porozprávala nám nielen kopec zážitkov počas svojho niekoľko ročného pôsobenia v súbore Rozsutec, ale predstavila nám aj mnohé “tanečné kostýmy”- kroje, oboznámila nás o mnohých zvyklostiach ľudí žijúcich v rôznych regiónoch na Slovensku. Mali sme tú česť na vlastné oči vidieť a vyskúšať si niektoré kroje,dokonca sme prvý raz uzreli 100 ročnú, ručne vyšívanú košeľu.


Divadelné predstavenie Zázračná krajina
21. október 2021

Zázračná krajina je divadelné predstavenie, na ktoré sa 24.9. vybrali naši druháci. Možnosť sedieť priamo na javisku ich ešte viac vtiahla do deja, ktoré bolo inšpirované životom žraloka grónskeho. Veľmi sa im páčilo. Cestou späť do školy obdivovali krásy jesene


Týždeň zdravej výživy v Delfínoch
19. október 2021

Počas týždňa zdravej výživy bolo v triede IV.DF veselo! Začali dňom ovocia a zeleniny – na jednotlivých predmetoch počítali, písali, hovorili, či tvorili príbehy. Pokračovali dňom pečiva – nechýbali rôzne druhy kváskového pečiva: chlebíky, rožky, vianočka či domáci džem. Mohli si tak vyskúšať to zdravé domáce v porovnaní s kupovaným. Nasledoval deň cukrov a tukov – mamičky znova napiekli bábovky, koláče, osie hniezda,... Deti priniesli aj „nezdravé cukry“ a mohli tak porovnať chute a vône, zdravé s nezdravými. Vyskúšali všelijaké dobroty z dielne úžasných mamičiek za čo im patrí veľké poďakovanie!


Exkurzia do školy ochrany prírody vo Varíne
19. október 2021

19.10.2021 sa žiaci II.LN triedy vybrali na exkurziu do školy ochrany prírody vo Varíne. Minulý školský rok sa tam nedostali, pretože bola uzavretá. Konečne to ale vyšlo a prialo nám aj počasie. Téma bola zaujímavá a aktuálna: Separovanie odpadu. Okrem toho si žiaci pozreli preparované zvieratá, vtáky, ktoré sa liečili zo zranení a taktiež si zahrali zaujímavé hry.


Deň zdravej výživy v Lienkach
14. október 2021

14.10. 2021 sa v triede II.LN učilo, hostilo, tvorilo, kreslilo, lúštilo všetko o zdravej výžive. A nielen to, žiaci si precvičili správne stolovanie, používanie príboru a slušné správanie pri stole.


Pasovačka prvákov (I.MR)
8. október 2021

8.10.2021 bola trieda prvákov mravčekov slávnostne pasovaná za ozajstných žiakov našej školy.


Návšteva Bioklimatického parku
7. október 2021

V septembri tretiaci vo vydarenom počasí navštívili Bioklimatický park pri Rajci. V prostredí peknej prírody v sprievode pracovníkov daného objektu sa deti zoznámili s prácou a starostlivosťou o chované zvieratá. Asi najviac zaujali včely a možnosť pozorovať ich v úli, ochutnať sladký med priamo z plástu a počúvať ich neutíchajúci bzukot. Deti si z vlny vyrobili ovečku a čas ostal aj na futbal či bedminton. Záver patril kúpe medovníkov, bylinkových čajov a rozlúčke s poďakovaním za veľmi príjemne strávené dopoludnie vďaka milým ľuďom a ich láske k prírode a zvieratám.


Exkurzia Mravčekov
4. október 2021

Prečoooo....?! ....škola,no jednoducho preto,aby sme dokázali robiť užitočné veci pre nás všetkych.Na univerzite VŠD nám ukázali ako sa tie užitočné veci robia:)


Jeseň v našom arboréte
30. september 2021

Mesiac september sa nám všetkým bezprostredne spája s návratom žiakov do škôl po prázdninách. V tomto období usilovne pracujeme nielen na vyučovaní, ale tiež v našom školskom arboréte. Naši šiestaci si hodinu biológie oživili jeho revitalizáciou. Výsledok stál rozhodne za to.


Včielky v synagóge
30. september 2021

Posledný septembrový deň navštívili Včeličky budovu Novej synagógy v Žiline, aby „Na vlastné oči“ aj uši mohli zažiť, vidieť, počuť, doplniť...... dielo Juraja Gábora Completing the Sphere.


1   2  
Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník