Dnes je pondelok 13. júla 2020. Meniny: Margita
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2019/2020


Báseň Havran (recitovanie žiakov 8. ročníka)
12. november 2019

Naši ôsmaci sa nemajú za čo hanbiť, pokiaľ ide o anglický jazyk. Veľkou výzvou pre nás bolo naučiť sa klasickú básen od E. A. Poea s názvom Havran (The Raven). Ako sa nám to podarilo? Pozrite sa ... video Youtube.


Deti a architektúra (výtvarná súťaž)
8. november 2019

Žiaci piateho a šiesteho ročníka sa už po niekoľký krát zapojili do výtvarnej súťaže Deti a architektúra. Témou tohtoročného zadania bola prvý slovenský mrakodrap. Zadanie nebolo síce jednoduché, no po absolvovaní e-learningového kurzu sa žiaci pustili do realizácie kreatívno-technických riešení. Do súťaže prišlo neuveriteľných  623 prác z celého Slovenska. Odborná porota vybrala a ocenila 20 najlepších prác. Medzi ocenenými bola aj práca našej žiačky- Ivonky Takáčovej z V.FB. Ivonka získala špeciálnu cenu autorky projektu. Veľmi sa tešíme a víťazke srdečne blahoželáme. 

Viac info na:  https://www.detiaarchitektura.sk/rocniky/2019 


Beseda o vtáčikoch
5. november 2019

Ochranári z Varína nás oboznámili s množstvom zaujímavosti zo života vtákov. Teraz vieme, že nie je vtáčik ako vtáčik.....


Najkrajšie podujatie školskej knižnice 2019
30. október 2019

Naša škola sa aj tento rok tradične zapojila do Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Téma tohtoročného podujatia bola: Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145 výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského. Žiaci sa zoznamovali s jeho životom, tvorbou, čítali jeho poviedky. Naši žiaci sa rozhodli získané informácie sprístupniť aj svojim spolužiakom pútavou a zaujímavou formou. Oživili najznámejšie postavy z poviedok J. G. Tajovského, ktoré nám predstavili svoj ťažký osud. Pripravili si tiež ukážku z jeho obľúbenej divadelnej hry Ženský zákon. Naši talentovaní žiaci nám predstavili aj kultúra a hudbu daného obdobia. Zlatým klincom podujatia bola pieseň Maco Mlieč v podaní žiakov VI. SA. Video z tejto akcie je k dispozícií na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=hBL9HIYi8zU&feature=youtu.be

 


Jedlo ako dar
29. október 2019

Mesiac október bol pre nás výnimočným. Nielen pre svoje krásne babie leto plné slnečných lúčov, no najmä pre pocit spolupatričnosti, ktorá nás všetkých spojila. Slnečné lúče doslova zasiahli asi každé srdce žiaka, učiteľa, rodiča na našej škole, pretože sa nám podarila neuveriteľná vec. Spojiť svoje sily a v spolupráci s nadáciou Anjelské krídla sme po prvýkrát zorganizovali charitatívnu zbierku potravín, kozmetických výrobkov, hračiek pre rodiny v núdzi. Nebyť toho ľudského dobra v srdciach, naša zbierka by bola odsúdená na neúspech. No nám sa podarilo oveľa viac- ukázať, že nielen vzdelanie je prioritou, ale najmä dobro a spolupatričnosť sú tie hodnoty, ktoré nás robia inými, lepšími. Poďakovanie patrí aktérke tejto myšlienky- mamine nášho prváčika, učiteľom, všetkým žiakom, no najmä rodičom. Ste skvelým príkladom pre Vaše deti, našich žiakov....


Kanisterapia
29. október 2019

Dňa 14.10. a 29.10. 2019 sme v našej škole privítali pracovníčky Detského centra Havino spolu so psíkom Aleskom – dlhosrstou kóliou. Pani Lucia Langová spolu so svojou kolegyňou nám zábavnou formou predviedli ako sa dá spojiť hudobná a telesná výchova. Žiaci hrali na netradičných hudobných nástrojoch a prekonávali prekážkovú dráhu aj za pomoci psíka Aleska. Na tento pekný zážitok budú spomínať aj naše zvieracie triedy Včielky, Chrobáčiky, Motýle, Delfínky, Žabky a Lienky.


Hovorme o jedle - projekt
25. október 2019

Naši žiaci sa aj tento rok už tradične zapojili do celoslovenského projektu „Hovorme o jedle“ . Žiaci za pomoci svojich učiteľov mali vymyslieť a zrealizovať rôzne aktivity k vyhláseným denným témam týkajúcich sa výživy a potravín (obilniny, zdravý tanier, pitný režim, mlieko...). Podarilo sa nám vytvoriť množstvo projektov, prezentácií, informačnú knihu, skúmali sme bielkoviny v mlieku, ochutnávali sme zdravé jedlá, vymýšľali zdravé recepty, počítali kalórie, navštívili sme zmrzlináreň, prevádzku Tresky... Najdôležitejší cieľ však bol pozitívne žiakov motivovať k správnemu prístupu k svojmu stravovaniu, poukázať na dôležitosť pôvodu potravín a vo všeobecnosti zvyšovať ich povedomie o zdravej výžive a životnom štýle.


Halloween v Žabkách
25. október 2019

V piatok vládla u žabiek tak trošku strašidelná nálada. Počas nevšedného vyučovania pátrali po vzniku vyrezávania tekvíc, pracovali na "tekvičkových" úlohách, zbierali rôzne jesenné dary prírody, na záver si vyskúšali vyrezávanie tekvice a sami si naaranžovali jesennú výzdobu. Po sladkej odmene nasledoval vytúžený a dlho očakávaný karneval.


Keď nás naši absolventi po rokoch navštívia ...
25. október 2019

Naši bývalí žiaci sa k nám radi vracajú. A my musíme povedať, že sme na nich hrdí, pretože svojou snahou a usilovnosťou robia nielen sebe, ale aj nám dobré meno. Príkladom je Matúš Trubač, ktorý nám prišiel pútavo opísať, aké to je študovať na renomovanej univerzite, kde študoval napríklad aj Hugh Grant alebo Boris Johnson. Matúš, veľká vďaka... ;)

 


Vlastivedná exkurzia
24. október 2019

Dňa 24.10.2019 počasie prialo žiakom zo IV.LN, pretože sa vybrali na vlastivednú exkurziu do centra mesta spolu s pani sprievodkyňou. Navštívili sme staré budovy v centre mesta, nechýbala ani prehliadka Burianovej veže, kde sú staré historické mapy Žiliny, maketa mesta a samozrejme sme vystúpili aj na výhliadku, kde sme mali celé mesto a jeho okolie ako na dlani. Žiakov očaril aj obrovský zvon, okolo ktorého sme vystupovali. Počas celej prehliadky žiaci plnili úlohy v pracovnom liste a nakoniec vylúštili tajničku – latinský názov Žiliny je Selinan. Keďže bolo aj mimoriadne teplo, dopriali sme si na ceste späť zmrzlinu.


1   2   3   4   5   6   7  
Online: 1 návštevník © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník