Dnes je pondelok 13. júla 2020. Meniny: Margita
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2019/2020


Prezentácia zo slovenského jazyka
2. december 2019

Na niekoľkých hodinách literatúry sme rozoberali dve slovenské populárne piesne s environmentálnou tematikou, od Zuzany Smatanovej známu pieseň Horou a jednu z najnovších skladieb Petra Nagya 50 žiráf.  Keďže na našej škole si uvedomujeme, že Zem a prírodu si treba chrániť, pripravili sme projekty, ktoré sme prezentovali a zamysleli sme sa nad ničením našej prírody. Tieto práce prepojíme aj s anglickým jazykom a eTwiningom. Skúste si aj vy vypočuť tieto zaujímavé piesne a popremýšľať nad nimi:


Návšteva krajskej knižnice
29. november 2019

Dňa 29. 11. žiaci VII.SVA a VIII.EB navštívili Krajskú knižnicu. Hlavným bodom tejto exkurzie bola zaujímavá prednáška v anglickom jazyku o americkej a britskej strašidelnej literatúre. Na začiatku besedy sme si vypočuli pútavú prezentáciu diel a autorov z anglicky hovoriacich krajín. Neskôr zazneli úryvky najslávnejších diel aj v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku. Na záver sme mali možnosť nahliadnuť a prelistovať si v knihách anglickej beletrie. 


Čítame a hráme sa s mladšími spolužiakmi v cudzích jazykoch
27. november 2019

Naši žiaci si pripravili v rámci cudzích jazykov na tento deň mnoho aktivít pre svojich menších spolužiakov. Počas hodín sme čítali v anglickom, španielskom a nemeckom jazyku. Pre žiakov 4. ročníka sme si vybrali knihu Denník odvážneho bojka s podtitulom Ponorková choroba. Žiaci 3. ročníka sa dozvedeli, ako sa pestuje, rozmnožuje, spracúva ovocie. Žiaci 2. ročníka spoznali niečo viac o rôznych povolaniach. Všetci žiaci si rôznymi zábavnými aktivitami rozšírili slovnú zásobu a pritom sa zabávali. 
Počas prestávok sme pre našich malých z 1. stupňa pripravili zábavné aktivity - aktivity na mimiku, kreslenie, slovnú zásobu, hry na tabletoch, puzzle, pexesá, hádanky a pod. A čo na toto hovoria hlavní aktéri?  
 
Emma & Artur
Včera sme mali šancu vyskúšať si, aké je to byť učiteľom. Pripravili sme si pár aktivít a hier pre 2. ročník. Našťastie sa to deťom páčilo a dokonca sa aj naučili niečo nové. Najlepšia odmena bola pre nás, že dávali pozor a zapájali sa počas hodiny. Koniec koncom to bol skvelý zážitok pre každého a všetci sme sa zabavili.
 
A tu sú plagáty, ktoré vyrobili naši štvrtáci ako výsledok projektu - plagát #1 | plagát #2
 
 
... a ešte krátky zostrih z toho, čo sa vlastne celý deň dialo v našej škole...
 


Literárna exkurzia Mošovce - Martin
26. november 2019

Dňa 26. novembra 2019 sa žiaci piateho a šiesteho ročníka vybrali na literárnu exkurziu do Mošoviec a Martina. V Mošovciach žiaci navštívili rodný dom Jána Kollára, v ktorom si prezreli expozíciu o životnej púti a literárnej tvorbe tohto významného autora. Ďalšia zastávka bola v Múzeu remesiel, ktoré tiež sídli v tejto malej dedinke. V Martine sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o živote Jozefa Cígera Hronského v autentických priestoroch spisovateľovho domu. V múzeu sme videli písomné aj obrazové dokumenty a jeho výtvarné diela privezené z Argentíny, kde uplatnil aj svoj výtvarný talent.


Návšteva Okresného súdu v Žiline
25. november 2019

Dňa 25. novembra 2019 sme navštívili Okresný súd v Žiline. Mali sme možnosť zúčastniť sa na verejnom súdnom pojednávaní. Boli sme svedkami veľmi zaujímavého procesu, kde obžalovaný musel čeliť sudcovým otázkam za účasti prokurátora a pani zapisovateľky. Po vynesení rozsudku obžalovaný opustil súdnu sieň. My sme však ešte ostali a s pánom sudcom a prokurátorom sme absolvovali krátku besedu, v ktorej nám odpovedali na naše otázky a všetko dôkladne vysvetlili.

Myslím, že sme sa opäť niečo viac dozvedeli v rámci občianskej náuky a rozšírilo nám to naše všeobecné znalosti.

Maxim Baranec, VIII.EB


Život v Anglicku
20. november 2019

Mravčekovia a Delfínkovia mali možnosť bližšie spoznať spôsob života v Anglicku. Veľmi ich zaujalo rozprávanie pani vychovávateľky Zuzky Freer o tom, ako to chodí na školách – nosenie uniforiem, slovné hodnotenie namiesto známok, hodinové vyučovacie celky, pobyt na vonku, žiadne domáce úlohy! Bolo to veľmi zaujímavé!


Ekotopfilm
20. november 2019

19. a 20. novembra navštívili žiaci 2.- 4. ročníka filmový festival Ekotopfilm, ktorého cieľom je inšpirovať deti, aby sa k životnému prostrediu správali zodpovedne. Deti si pozreli tri animované a jeden hraný fim a absolvovali krátky sprievodný program. Ďakujeme za zážitok!


Divadelné predstavenie Vianočka Udatný, medveď Mňau, drak Čau a originál princezná Fujara Lopúchová
15. november 2019

Dňa 15. novembra 2019 žiaci 1. až 4. ročníka prežili v Bábkovom divadle Žilina hodinu plnú zábavy a vtipu. Nestíhali si vydýchnuť bez smiechu a krky ich boleli od otáčania, pretože hrdinovia z rozprávky na nich vyskakovali zo všetkých strán hľadiska i javiska. Inscenácia Trafená hus, ktorá vznikla podľa bábkovej hry Bodaj to hus kopla! úspešnej poľskej dramatičky Marty Guśniowskej, hovorí o tom, ako sa asi cíti hus, o čom premýšľa a sníva. A keďže je samá kosť a koža a nemá priateľov, tak je navyše aj nešťastná a v depresii. A tak sa jedného dňa rozhodne, že najlepšie bude, keď skončí svoj nezmyselný husací život a nechá sa zožrať. Nie je to však také jednoduché a príbeh nekončí podľa jej predstáv...


Lakomec (divadelné predstavenie)
15. november 2019

Dej komédie nás preniesol do Paríža v 17. stor. a ponúkol nám množstvo komických situácií, v ktorých sa odhalili ľudské charaktery. Vnímavému divákovi neuniklo, že prehnaná láska k peniazom nás okráda o skutočne dôležité veci - rodinu a lásku.


Oliho príbeh – beseda o bezpečnosti na železnici
12. november 2019

Dňa 12. novembra 2019 našich tretiakov a piatakov navštívil pán František Gažo, príslušník železničnej polície vo výslužbe, ktorý im odprezentoval preventívny projekt "Oliho príbeh". Krátky animovaný film bol rozdelený do štyroch príbehov, z ktorého každý upozorňuje na určité riziko, ktorému sú deti vystavené pri pohybe a hrách v blízkosti železníc. Po premietnutí filmu policajt s deťmi v diskusii rozobral jednotlivé príbehy, čo hrdinovia urobili nesprávne a upozornil deti na možné nebezpečenstvá a následky spojené s danou situáciou. Preventívny projekt "Oliho príbeh" sa realizuje na školách, ktoré sa nachádzajú v blízkosti železničných staníc, železničných tratí, koľajísk a železničných priecestí, a to hlavne v obciach, kde je predpoklad, že deti sa v uvedených priestoroch často pohybujú a hrajú.


1   2   3   4   5   6   7  
Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník