Dnes je pondelok 13. júla 2020. Meniny: Margita
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČ



Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.



Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.




Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:




Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2019/2020


Stretnutie a rozlúčka
30. december 2019

30. januára 2020 mali žiaci zo IV.LN triedy plný zaujímavých zážitkov. Hneď ráno prišiel na návštevu bývalý spolužiak Jonáš. Prišiel sa aj poďakovať spolužiakom za podporu počas jeho hospitalizácie v nemocnici. Veru si mali čo povedať, aj veselé, ale aj vážne príhody. No a v tento deň sa lúčil aj spolužiak Jeonghyun, ktorý odchádzal naspäť do svojej vlasti. Bol to naozaj deň plný zážitkov!


Za zvieratkami do múzea...
17. január 2020

17.1. 2020 sa vybrali žiaci zo 4. LN triedy do Budatínskeho zámku na výstavu zvierat , ktoré žijú na území Slovenska. Bolo sa veru na čo pozerať, so záujmom počúvali aj výklad pani lektorky. Nielenže ich preskúšala z prírodovedy, ale aj porozprávala zaujímavosti zo zvieracej ríše. Dokonca mali medzi exponátmi pohľadať aj 2 zvieratá, ktoré na našom území nežijú. Kto dobre počúval, vedel, že je to čajka morská a sokol bieloprstý.
Potom sme sa vybrali do novootvorených priestorov hradu na tvorivé dielne. Všeličo nás tam zaujalo, makety Budatínskeho hradu z minulosti, staroveké oblečenie, obrazy slovenských hradov. Skúmali sme stopy zvierat, spájali sme puzzle a tvorili sme vlastné práce.
Aká by to bola exkurzia, keby sme si nezopakovali aj vlastivedu? Veď sa práve o našom regióne učíme. Ako na dlani sme videli sútok Kysuce a Váhu, drotárske umenie a starobylé stromy v parku.


Šťastný a veselý ...deň v škole
20. december 2019

Tak by sa dal nazvať 20.12. 2019 pre žiakov z ročníkov 1 - 4 v našej škole. Nielen preto, že to bol posledný deň pred prázdninami, ale hlavne preto, že si so svojimi pani učiteľkami nacvičili program pre starších aj maldších žiakov a tiež pre rodičov, starých rodičov, pani učiteľky z vyšších ročníkov, skrátka pre všetkých, ktorí sa prišli pozrieť. A bolo ich veru neúrekom, však to bol deň otvorených dverí pre všetkých, ktorí sa chceli do našej školy prísť pozrieť. Preto sa predstavenie hralo dvakrát. Diváci mohli vidieť, ako sa v našej škole dá naučiť všeličo aj zábavne: od matematiky, prvouky, slovenského a anglického jazyka, až po telesnú a hudobnú výchovu. Nakoniec sme si peknou vianočnou piesňou navodili blížiacu sa čarovnú atmosféru Vianoc.

Poďakovanie patrí aj pánovi školníkovi, ktorý nám pomohol postaviť pódium a pánovi učiteľovi Fialovi, ktrorý nám pomohol s technikou a ozvučením.


Vianočná burza – odovzdanie darovacích šekov
18. december 2019

Vďaka nezištnej podpore a ochote počas charitatívnej vianočnej burzy, ktorá sa uskutočnila 5. decembra 2019 v našej škole, sa Vám, žiakom, rodičom i učiteľom, podarilo pomôcť dobrej veci.

Výťažok z vianočnej burzy sme rozdelili štyrom rodinám, ktoré s láskou vychovávajú svoje deti a neustále hľadajú finančné prostriedky na zlepšenie zdravotného stavu a uľahčenie každodenného života svojho dieťaťa. Dovoľte nám, podeliť sa s Vami o silný pocit radosti a dojatia zo stredajšieho doobedňajšieho stretnutia 18. decembra 2019, kedy sme rodinám Hnátovej, Konfala, Jedinákovej a Paršovej odovzdali finančný dar v hodnote po 500 Eur.

V očiach týchto rodičov boli slzy dojatia a vďaky, ktoré budú pre nás všetkých povzbudením do ďalšej charitatívnej práce a budú cennou a milou spomienkou pri vianočnom stromčeku v našich rodinách. Ďakujeme Vám za podporu a prajeme Vám pokojné a radostné vianočné sviatky v kruhu Vašich blízkych.

zamestnanci a žiaci školy


Vianoce z krabičky
16. december 2019

Tak znie názov charitatívnej akcie, do ktorej sa zapojili žiaci našej školy. V priebehu dvoch týždňov sme dokázali zozbierať a naplniť niekoľko desiatok darčekových škatúľ ( knihy, hračky, puzzle, spoločenské hry, drogéria, bižutéria, sladkosti, písacie potreby a najmä kreatívne pomôcky na tvorbu pre menších aj väčších obyvateľov detského krízového centra Náruč v Zádubní).
Iniciátorom celého projektu bol jeden anjel medzi ľuďmi – p. Radka Kolenová, mama z ježovskej triedy. Svojou húževnatosťou, osobným príkladom inšpirovala nielen svoje kolegyne ale aj celú triedu ježov. Postupne sa pridávali aj žiaci a pani učiteľky z iných tried (chrobáčiky, včielky, delfíniky, prispela aj samotná pani riaditeľka).
Aby toho nebolo málo, ježovia sa vybrali do nemenovaného obchodu s potrebami pre domácnosť a spoločne nakúpili kreatívne pomôcky. „Práve o tie majú decká v centre najväčší záujem.“ tlmočila iniciátorka akcie p. Kolenová. Nuž a verte-neverte, ježovia by boli vykúpili celý obchod! Skoro sa pobili o to, čo by sa ešte mohlo prihodiť do košíka. Našťastie finančný strop (financie vyzberal a poskytol vyššie spomínaný anjel) bol jasný, a tak si mohli priamo v praxi vyskúšať počítanie s eurami a zaokrúhľovanie.
Napokon sme všetky veci riadne zabalili do krásnych vianočných obalov. Dalo to dosť námahy zabaliť takú škatuľu od topánok, aby vyzerala ako ozajstný darček. Je pravda, že niektoré až tak nevyzneli, ale aj snaha sa cení 
Najväčší zážitok sme mali pri samotnom odovzdávaní. Vybrali sme sa v stredu hneď zrána. Celá trieda nasadla do štyroch áut (p. Kolenová, p. Salaj, p. Tereska, p. Šošková) a hybaj do Zádubnia. To bola jazda! Síce sme na prvý raz netrafili, no o to viac to ježov bavilo.

 

čítať ďalej...


Z rozprávky do rozprávky
12. december 2019

Dňa 12. decembra bol pre žiakov IV.LN triedy hneď od rána zaujímavý. Prišla k nám na návštevu naša známa pani Ďuračíková, mama našej spolužiačky Janky. Tešili sme sa, lebo priniesla so sebou plnú tašku kníh a nie hocijakých - boli to rozprávkové knihy známe aj menej známe. Dozvedeli sme sa zaujímavé veci: čítali sme rozprávky v archaickom jazyku, niečo zo života známych autorov rozprávok a taktiež sme hádali rozprávky podľa ilustrácie. Ani nám na to jedna hodina nestačila, takže komiks si ešte dorobíme....


Exkurzia v Krakove
9. december 2019

V pondelok 9.decembra sme cestovali takmer 4 hodiny. Keď sme došli na hlavné námestie v Krakove, mohli sme vidieť veľa vianočných dekorácií a veľký vianočný strom. Stánky boli síce malé, ale predávali v nich celkom zaujímavé veci. Výlet sme si rozhodne užili.


Vianočná burza
5. december 2019

Milí žiaci, rodičia, kolegovia a priatelia našej školy, ďakujeme Vám, že ste s nami 5. decembra 2019 oslávili adventný čas našou už tradičnou charitatívnou akciou Vianočná burza. Mnohí z Vás sa podelili o čas pri výrobe vlastných výrobkov, o finančný príspevok zakúpením či už sladkostí, hand-made výrobkov, vianočného punču, hračiek, kníh. Spoločne sme tak prispeli na výnimočne dobrú vec a podporili sme rodiny v núdzi či už finančnej alebo zdravotnej. Veľká vďaka patrí každému a vidíme sa znovu o rok.


Mikuláš v škole
5. december 2019

Ani tento rok neobišiel našu školu a žiakov Mikuláš v spoločnosti dvoch čertov a dvoch sobov. Vošiel do každej triedy 1. - 5. ročníka s vrecom plným prekvapení a vyčaril na detských tvárach úsmev, prekvapenie a radosť. Žiaci mu zaspievali vianočné koledy, zarecitovali básničky i zatancovali. Snáď nás Mikuláš navštívi i budúci rok. Veľmi pekne ďakujeme študentom Súkromného gymnázia v Žiline.


Exkurzia - ŠOP Varín
4. december 2019

Návšteva Správy NP Malá Fatra, Školy ochrany prírody vo Varíne bola venovaná putovaniu zvierat bez hraníc. Na príbehu živočíchov putujúcich krajinou medzi Alpami a Karpatami,pomocou interaktívneho 3-D modelu krajiny si žiaci VII.SVA a VII.SVB triedy uvedomili, ako značne človek zmenil krajinu, ako sa to snaží napraviť a čo môže urobiť každý z nás, aby sme mohli toto prírodné bohatstvo uchovať i pre ďalšie generácie.


1   2   3   4   5   6   7  
Online: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník