Dnes je utorok 7. júla 2020. Meniny: Oliver
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2017/2018


Básničky v anglickom jazyku
21. marec 2018

Naši šiestaci sú nielen zdatní v jazykových zručnostiach, ale pustili sa už aj do tvorby básničiek. Na to, aby vznikla báseň s rýmami, museli si skúšať výslovnosť a tempo... Predovšetkým sme sa však zabávali a používali rôzne nové frázy a zvraty. 

Pridané 21. 3. 2018


Škola ochrany v prírode Varín
21. marec 2018

Naši šikovní štvrtáci oslávili 21.3.2018 prvý jarný deň návštevou Školy ochrany prírody vo Varíne. Tu pre nich pripravili zaujímavý prírodovedný program na tému "Keď sa povie mokraď". Dozvedeli sa, čo je to mokraď, prečo vznikajú povodne, aké živočíchy a rastliny tu žijú, prečo sú mokrade dôležité. Pomocou rôznych aktivít zistili, aké vlastnosti má mokraď a čo je to potravinový reťazec. V škole pokračovalo vyučovanie s rôznymi prírodovednými hrami a prácou v skupinách.

Pridané 21. 3. 2018


Prváci v knižnici
19. marec 2018

Bŕŕ!Hrozná zima všade okolo,ale my sme sedeli v teplučkej knižnici,počúvali zaujímavé čítanie a tešili sa na knihy,ktoré sme si požičali na chvíle pohody.

Pridané 19. 3. 2018


Divadielko O nepodarených kozliatkach
16. marec 2018

Žiaci z II. LN triedy veľmi radi hrajú divadlo. Svedčí o tom aj ďalšie predstavenie, ktoré si nacvičili na hodinách čítania pri príležitosti mesiaca knihy. A aké by to bolo divadlo, keby nemalo aj divákov. 16. 3. naše pozvanie už tradične prijali deti z MŠ Včielka spolu s pani učiteľkami a taktiež aj naši prváci - Motýliky a Mravčeky. Aby sme nezabudli aj na našich veľkých žiakov ôsmakov, ktorí sa prišli pozrieť spolu s pani učiteľkou Trippé. Tá nám urobila pekné fotky a aj video. Takže divadlo O kozliatkach hrali žiaci 3krát. A veru, už sa tešia na ďalšie ... Video z divadielka si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Pridané 16. 3. 2018


Exkurzia do kaštieľa v Radoli
15. marec 2018

Piataci a šiestaci sa už dokonale pripravujú na Veľkú noc a na tradície spojené s týmto sviatkom. V rámci predmetov slovenský jazyk a literatúra a výtvarnej výchovy sa vybrali na exkurziu do Kaštieľa v Radoli, kde si vlastnoručne vyzdobili kraslice....a ako to dopadlo? Pozrite sa sami na videu - pozrieť.

Pridané 15. 3. 2018


Exkurzia v knižnici
9. marec 2018

V piatok 9. marca sa naši druháčikovia (Lienky a Ježkovia) zúčastnili besedy o tom, ako vznikali knihy. Najprv sme sa však dozvedeli od našej obľúbenej a vždy usmiatej pani Ďuračíkovej, prečo je práve marec považovaný za mesiac knihy. Dôvody sú hneď dva:

  1. v tomto mesiaci sa narodil náš najznámejší zberateľ slovenskej umeleckej slovesnosti Pavol Dobšinský (dôverne ho poznáme z minulej besedy)
  2. je to mesiac, kedy sa narodil aj zomrel Matej Hrebenda Hačavský.  Tento jednoduchý človek sa celý svoj život snažil podporovať záujem ľudí čítať knihy – a tak ich šíril. Nosil ich na vlastných pleciach a chodil z dediny do dediny, z mesta do mesta.  A hoci bol ku koncu svojho života slepý, neváhal aj naďalej sprístupňovať knihy každému – nielen bohatým (ako to bolo dovtedy).

čítať ďalej...

Pridané 9. 3. 2018


Plazy , hmyz a žaby
26. február 2018

Že žaby majú rady hmyz, to vieme naisto, ale že obľubujú aj a niektoré plazy...?... Nuž, tak o tomto nás presvedčili žiaci IV. ročníka z triedy Žabiek, ktoré sa na hodinách anglického jazyka a prírodovedy venovali zvieratám a ich základnému členeniu. Svoje vedomosti zhrnuli do krátkych prezentácií, ktoré boli zaujímavé nielen témou a obsahom, ale aj vizualizáciou. Len sa pozrite.

Pridané 26. 2. 2018


Valentínske kartičky v španielskom jazyku
14. február 2018

Pri príležitosti dňa sv. Valentína sme so VI.SA a SB na hodine španielskeho jazyka vyrobili valentínky a naučili sme sa slovnú zásobu na tému priateľstvo a láska.

Pridané 14. 2. 2018


Logická olympiáda (školské kolo)
13. február 2018

Dňa 13. februára 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Logickej olympiády v kategórii B (5.-9. ročník). Ide o celoslovenskú olympiádu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorú organizuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Sabinov. Jej hlavnou myšlienkou je spájanie, spájanie žiakov s intelektovým nadaním s cieľom spoločnej (celoslovenskej) aktivity - logickej olympiády, ktorá preverí ich znalosti, zručnosti v logickom myslení, priestorovom úsudku, matematickom úsudku a verbálnom myslení. Zapojilo sa týchto 9 žiakov: Ján Gorc, Jakub Grof, Nino Sládek, Artur Antol, Miroslav Böhme, Martina Brezániová, Bruno Kandera a Xander De Wilde. Dvaja úspešní riešitelia Bruno Kandera a Artur Antol postupujú do finálového kola, ktoré sa bude konať na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove v apríli 2018. Gratulujeme im.

Pridané 13. 2. 2018


Ako vznikla hora
13. február 2018

O tom sa žiaci druhého ročníka dozvedeli na exkurzii v škole ochrany prírody Malej Fatry vo Varíne. V utorok 13.2. sa vybrali autobusom do spomínanej školy, v ktorej boli prvýkrát. Dozvedeli sa, že z lávy vo vnútri zeme vznikla najprv pani hora Žulová, potom Zlepencová a nakoniec Vápencová. Zahrali sa aj na paleontológov a hľadali v piesku skameneliny, ktoré potom podľa návodu aj určovali. Zaujímavé boli pre nich aj makety zvierat žijúcich v Malej Fatre - rys, medveď, sokol, bocian, ondatra, srnka a rôzne druhy vtáčikov. Na záver vypracovali pracovný list o vzniku skamenelín.

Pridané 13. 2. 2018


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  
Online: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník