Dnes je utorok 7. júla 2020. Meniny: Oliver
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2017/2018


Čitateľská gramotnosť na hodinách francúzštiny
5. október 2017

O tom, že jazyky hýbu svetom zaiste už všetci vieme. Ale o tom, ako takému Francúzovi priblížiť naše mesto, o tom vedia svoje deviataci. Tí sa vybrali do školskej knižnice a pátrali v knihách o Žiline po informáciách, ktoré ešte donedávna ani sami nepoznali. A našťastie sa v múdrych knihách dočítali o tom, aká kedysi bola Žilina. Najviac ich zaujal fakt, že ešte pred pár rokmi sa na Mariánskom námestí parkovalo, že tam nebolo ani chýru ani slychu po pešej zóne. Dokonca poniektorí rodičia našich deviatakov si na túto informáciu živo spomínajú. Prijmite teda pozvanie na hodinu francúzštiny plnú kníh a lúbozvučnej francúzštiny...​ Pozrite si video

Pridané 5. 10. 2017


Jaskynné maľby
4. október 2017

Tak ako každý rok, aj tento krát sme sa na hodine dejepisu vybrali do jaskýň pravekého človeka a skúsili si, aké to asi bolo pomaľovať steny jaskýň prosbami za lepší lov alebo zdravie rodiny. Túžby človeka sa za celé tie roky ani veľmi nezmenili. Učenie sa o praveku nemusí byť nudné. Práve naopak.

Pridané 4. 10. 2017


Šiestaci sa predstavujú
4. október 2017

V rámci projektu eTwinning s názvom Games as a learning tool využili naši šiestaci svoje jazykové zručnosti v predstavovaní sa. Ale nebolo to len tak hocičo. Okrem zodpovednej prípravy využili aj supernástroj Voki, kde si nahrali svoj vlastný hlas, vykreslili si postavičku a ostatné nechali na systém. Aj takto vyzerá metóda CALL v praxi, ktorá sa už na našej škole udomácnila. Za všetky profily sme vybrali tento - www.voki.com.

Pridané 4. 10. 2017


Kooperatívne učenie sa
4. október 2017

... naši deviataci sa učia, ako správne používať technológie pre praktický život. V skupinách a s využitím kolaboratívnych možností systému pripravili v rámci projektu eTwinning 3 dotazníky a 1 kvíz pre priateľov z Grécka, Talianska a Španielska. Výsledky budú určite zaujímavé, zverejníme ich :-)

Pridané 4. 10. 2017


Beseda s členmi Klubu abstinentov
3. október 2017

Dňa 3. októbra nás v škole navštívili členovia Klubu abstinentov Žilina, aby sa stretli s našimi ôsmakmi a deviatakmi na spoločnej besede a diskusii. Teória je nápomocná, ale osobný príklad je viac motivujúci a utkvie v pamäti. Beseda bola veľkým prínosom pre nás všetkých.

Pridané 3. 10. 2017


Návšteva zábavnej krajiny
3. október 2017

3. októbra 2017 si tretiaci z Včielkovej triedy privstali, aby sa zo školy odviezli Nimbusom –autobusom hravého učenia do zábavnej krajiny, kde si s radosťou vyskúšali systém vzdelávania pomocou hier klasických, stolových aj počítačových či pohybových. Bližšie info a foto si môžete pozrieť na: http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/zilina-projekt-nimbus-ponuka-ziakom/37408-clanok.html

Pridané 3. 10. 2017


Európsky deň jazykov
26. september 2017

Naši žiaci sa dôkladne pripravovali na Európsky deň jazykov. Vytvárali tajničky, hangmanov, prekrútené slová, puzzle a mnoho iného. Sami zistili, že je jednoduché tajničku vyriešiť, ale tažšie je ju vytvoriť. A čo dodať? Naučili sme sa zasa nielen slovnú zásobu, ale aj používanie IKT v ich rôznych podobách. Všetko v spolupráci s partnermi z Grécka, Španielska a Talianska. Viac informácií na stránke https://twinspace.etwinning.net/45075/home.

Pridané 26. 9. 2017


Výstava herbárov
20. september 2017

Žiaci II.LN Vás srdečne pozývajú na výstavu herbárov, ktoré si sami počas letných prázdni vyrobili. Výstavku nájdete v našej čitárni na 1.pochodí. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Pridané 20. 9. 2017


Krásy Súľova
14. september 2017

14. september bol pre žiakov VII.SVA triedy víťazným. Ich úsilie v zbere batérií a drobného elektroodpadu nevyšlo nazmar a bolo odmenené takýmto krásnym ekovýletom, na ktorý určite tak ľahko nezabudnú...Gratulujeme a držíme víťazom palce v triedení odpadu i v tomto školskom roku :)

Pridané 14. 9. 2017


Účelové cvičenie v prírode
13. september 2017

Žiaci z ročníkov 5.-9. sa zúčastnili účelového cvičenia v Lesoparku v Žiline. V spolupráci z OZ K7 Psovodmi- záchranármi Slovenskej republiky absolvovali zaujímavé dopoludnie obohatené prítomnosťou šikovných psov a tých, ktorí ich trénujú- záchranárov. A tak žiaci absolvovali päť stanovíšť, zopakovali si zásady prvej pomoci, natrénovali transport zraneného, absolvovali prekážkovú dráhu so psami, ale i zažili na vlastnej koži, aké to je, keď sa stratíte a nájde Vás pes. Našťastie, nik sa naozaj nestratil, ale naopak, každý zažil poučné a chvíľami aj zábavné dopoludnie.

Pridané 13. 9. 2017


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  
Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník