Dnes je utorok 7. júla 2020. Meniny: Oliver
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2016/2017


Kocúr v čižmách
24. február 2017

Žiaci 1. - 5. ročníka navštívili tento deň divadelné predstavenie Kocúr v čižmách. Veselá anglicko-slovenská rozprávka s pesničkami o netradičnom dedičstve v podobe kocúra, ktorý chce, aby mu jeho ustráchaný pán dal ušiť čižmy a on ho potom za odmenu privedie k bohatstvu a k láske krásnej princeznej. Rozprávka o tom, že sa netreba zľaknúť príležitosti, nevzdávať sa, skúšať šťastie a vytrvať úsilí, aby sa veci menili k lepšiemu.

Žiaci 6. - 9. ročníka si zasa vyskúšali jazykové zručnosti počas predstavenia Peter Black 3.

Pridané 24. 2. 2017


Staroveký Egypt (projekt - 6. ročník)
23. február 2017

Utriediť si informácie o starovekom Egypte sa nám v šiestom ročníku podarilo skupinovou formou. Využili sme aj malé modely kľúčových predmetov starovekého Egypta.

Pridané 23. 2. 2017


Druhá svetová vojna (projekt - 9. ročník)
23. február 2017

Druhá svetová vojna je komplikovaná záležitosť. Aby si to deviataci utriasli, pripravili si časovú os dôležitých udalostí. Dôkazom toho, že si ju spravili dobre, bolo ich pravidelné vysedávanie na chodbe pred testom :-)

Pridané 23. 2. 2017


Americká občianska vojna (projekt - 8. ročník)
23. február 2017

Keď otočíme dejiny - Keď sme s ôsmakmi hovorili o Americkej občianskej vojne, objavili sa špekulácie o tom, čo by bolo keby. Skúsili sme sa teda zahrať na amerických osadníkov, politikov a vojenských generálov a vojne zabrániť. Mierové rokovania trvali celú hodinu, výsledok by asi zmenil celé americké dejiny

Pridané 23. 2. 2017


Projekty z anglického jazyka
16. február 2017

V učebnici sa objavila téma Médiá. Keďže žiaci VIII.EA považujú správy v televízií za nudné a účelové, natočili vlastné. Vybrali si dôležité udalosti zo sveta i z domova, neobišli región a hlavnou správou sa stala školská akcia: Lyžiarsky výcvik. Video #1 | Video #2

Pridané 16. 2. 2017


Milkshake deň
10. február 2017

Viete aký je najlepší recept na úspešný druhý polrok? Naše Mravce a Motýle to vedia! ...vy si len nachystajte pohár alebo šálku a poponáhľajte sa... :)

Pridané 10. 2. 2017


Lyžiarsky a snoubordingový výcvik
10. február 2017

Lyžiarsky a snoubordingový výcvik V dňoch 6. – 10. 2. 2017 sme sa zúčastnili lyžiarskeho a snoubordingového výcviku v lyžiarskom stredisku Vrátna. Lyžiarske podmienky a krásne horské prostredie nám umožnili stráviť nezabudnuteľný týždeň plný zážitkov, športu a zábavy.

Pridané 10. 2. 2017


Svetový deň mokradí - beseda
2. február 2017

2. február je vyhlásený za Svetový deň mokradí. Pri tejto príležitosti sme sa spoločne s pracovníkmi správy Národného parku Malá Fatra rozhodli usporiadať besedu pre žiakov 8. a 9. ročníka. Žiaci sa prostredníctvom názornej projekcie, interaktívnych hier a edukačných materiálov dozvedeli, čo je to mokraď, aké funkcie plní i aké typy mokradí nás obklopujú. Bezpodmienečnou súčasťou ochrany týchto vzácnych biotopov je i novodobý globálny medzinárodný Ramsarský dohovor, ktorého členom je i Slovensko. Pomocou mapovej aktivity tiež žiaci objavili, aké územia našej vlasti,“ramsarské lokality”, sú natoľko vzácne, že ich ochrana je medzinárodného významu a zaslúži si tak zvýšenú pozornosť.

Pridané 2. 2. 2017


Výstava Prasinec
18. január 2017

Žiaci IV.MO sa dňa 18.1.2017 zúčastnili prehliadky veľmi zaujimavej výstavy s názvom Prasinec v galérii Plusminusnula. Táto výstava zobrazuje komplikovaný vzťah človeka a zvieraťa. Mali i to šťastie, že na výstave bola aj sama autorka diel a tak sa mohli s množstvom otázok obrátiť priamo na ňu.

Pridané 18. 1. 2017


Návšteva Školy ochrany prírody
13. január 2017

Aby sa naši druháci dozvedeli, ako vznikala hora, nebolo treba ísť ďaleko. Včielky a chrobáci sa spolu so svojimi pani učiteľkami vybrali na krátku výpravu do Varína do Školy ochrany prírody. Prostredníctvom videoprojekcie a interaktívnej hry deti dostali možnosť poodhaliť ďalekú históriu vývinu pohorí na našej planéte. Stvárnenie sopečnej činnosti, vytváranie usadenín morského dna, vyhľadávanie skamenelín v piesku, to všetko deti aktívne zažili. Skameneliny si starostlivo očistili a pomenovali pomocou nápovedy v atlase. Vďaka pracovníkom ŠOP, ktorí pripravili tento interaktívny program, naše deti prežili náučné a príjemné dopoludnie. Pán Kurnocík zabezpečil obed - pozvanie celej "výpravy" na chutnú pizzu.

Pridané 13. 1. 2017


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  
Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník