Dnes je utorok 7. júla 2020. Meniny: Oliver
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2016/2017


Plavecký kurz
19. máj 2017

Od 15. do 19. mája sa žiaci 3. a 5. ročníka zúčastnili na plaveckom kurze Platesa na Mestskej plavárni v Žiline. Boli rozdelení do skupín podľa plaveckej zdatnosti a každej skupine sa venoval inštruktor. Deťom sa plávanie veľmi páčilo a s pomocou rôznych plaveckých techník a pomôcok sa v plávaní zlepšili a posunuli ďalej. Dôkazom ich plaveckých schopností je aj "mokré vysvedčenie", ktoré dostal každý plavec. Inštruktorom ďakujeme za pekný prístup a trpezlivosť pri tréningu našich žiakov!

Pridané 19. 5. 2017


Futurikon - technológie budúcnosti
17. máj 2017

V rámci predmetu fyzika sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili 17.mája 2017 druhého ročníka konferencie Futurikon v Novej synagóge v Žiline. Išlo o interaktívnu prehliadku technológií budúcnosti a naši žiaci si ich aj vyskúšali. Ako sa im to páčilo, si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Pridané 18. 5. 2017


Exkurzia v pracovnom tábore v Seredi
17. máj 2017

17.mája sme sa spolu s ôsmakmi, deviatakmi a našou pani učiteľkou vybrali na vzdelávací výlet do Múzea Holokaustu v Seredi. Keď sme dorazili za bránou nás čakal pohľad na baraky, v ktorých sa dnes nachádzajú expozície. V prvom baraku sme mali možnosť pozrieť si prezentáciu a oboznámiť sa s miestom a jeho históriou. Dozvedeli sme sa, že tábor najprv slúžil ako pracovný, takzvaná prvá Sereď. Druhá Sereď bolo obdobie, keď sa tábor zmenil na koncentračný. Zaujali nás aj videá s výpoveďami preživších. Neskôr sme sa presunuli do ďalšieho baraku, v ktorom nás čakala milá pani sprievodkyňa. Previedla nás expozíciami, ktoré opisovali život v tábore a videli sme pamätník židovských obetí.. Opäť sme sa presunuli do ďalšieho baraku, v ktorom sme mali možnosť dozvedieť sa aj o ostatných európskych koncentračných táboroch. Prehliadku pani sprievodkyňa ukončila, keď nám rozprávala o hrdinoch, ktorým sa podarilo z táborov utiecť alebo niekomu pomôcť. Myslím si, že každý z nás by mal toto miesto navštíviť, aby sme si uvedomili, ako neľudsky sa ľudia zachovali. Verím, že každý z nás si z tohto výletu niečo zobral a dúfam, že činy, ktoré sa diali počas druhej svetovej vojny sa nezopakujú...

Simona Štillová, žiačka IX.NA

Pridané 17. 5. 2017


Tutoriál na výrobu darčeka ku Dňu matiek
9. máj 2017

Deviataci si pripravili návod na výrobu jednoduchého darčeka pre maminky k ich sviatku. Budeme radi, ak sa inšpirujete - pozrieť video.

Pridané 9. 5. 2017


Cambridge Days
8. máj 2017

Už tradičnou akciou sa stali na našej škole Cambridge Days. V tento deň nás navštívili pracovníčky Ústavu celoživotného vzdelávania pri Žilinskej univerzite, aby nám predstavili skúšky Cambridge. Máme už niekoľko úspešných žiakov, ktorí si ich spravili, či už certifikát YLE, KET alebo PET. Aj to je dôkaz o tom, že naša škola poskytuje kvalitné vzdelávanie.

Pridané 8. 5. 2017


Exkurzia u hasičov
5. máj 2017

Zaujímavá bola návšteva Hasičského a záchranného zboru v Žiline, ktorú si užili žiaci 2. ročníka - Včielky aj Chrobáčiky v piatok 5. mája. Hasiči nám ukázali všetky hasičské autá s výnimočným vybavením, ktoré pomáhajú pri požiaroch a záchrane ľudí aj zvierat. Deti si mohli vyskúšať hasenie, ale najväčším zážitkom bolo vidieť hasičov v akcii, lebo počas našej exkurzie bol nahlásený problém v neďalekej dedine, a tak sme na vlastné oči videli rýchly výjazd hasičov.

Pridané 5. 5. 2017


Alžbetínske divadlo
4. máj 2017

Do učiva v siedmom ročníku sme radili aj veľmi pútavú tému o vzniku divadla. Celé to začalo v Anglickom kráľovstve za vlády Alžbety I. O tom, ako sa vyvinulo a aká bola jeho stavba sme si na hodine prečítali a potom vo dvojiciach vytvorili projekt - Model divadla The Globe. Žiaci sa naozaj veľmi snažili a vytvorili krásne dielka.

Pridané 4. 5. 2017


Dejiny pomocou knihy
3. máj 2017

Učiť v piatom ročníku o vojne nie je nič príjemné. Našťastie naša knižnica sa rozrástla o knihu, ktorá nám v tom veľmi pomohla: Vojna, ktorá zmenila Rondo. Je krásne ilustrovaná a má práve toľko textu, koľko sa dá za vyučovaciu hodinu stihnúť. Všetci sme si hodinu užili nie len preto, že sme sa učili, ale najmä preto, že sme mohli vyjadriť svoje pocity, porozprávať sa a nakoniec možno aj trošku tvoriť.

Pridané 3. 5. 2017


Tri rozprávky
28. apríl 2017

Začiatok apríla bol pre prváčikov rozprávkový. Žiaci z V.FA triedy sa rozhodli spríjemniť im sychravé aprílové chvíle v škole inscenáciou troch známych rozprávok. Ako prvú mali naši malí žiaci možnosť vidieť rozprávku O troch prasiatkach, nasledovala rozprávka O Červenej Čiapočke a posledná bábková hra Snehulienka a sedem trpaslíkov. Na záver tohto milého stretnutia si obe strany navzájom poďakovali a vyjadrili vieru v ďalšie rozprávkové zážitky. Piataci sa na vystúpenie pripravovali počas marca, pretože to je mesiac knihy. Záznam z inscenácie máte možnosť vidieť vo videu - https://youtu.be/gHpN31pxwUI

Pridané 28. 4. 2017


Návšteva diagnostického centra v Lietavskej Lúčke
27. apríl 2017

So žiakmi 8. ročníka sme sa 27. apríla zúčastnili veľmi poučnej besedy v Diagnostickom centre pre dievčatá v Lietavskej Lúčke. Mohli sme si pozrieť priestory tohto školského zariadenia a samozrejme najviac pre nás zaujímavým bol rozhovor so špeciálnou pedagogičkou, ktorá v centre pracuje takmer od jeho založenia. Dostali sme odpovede na naše otázky a mohli sme tak lepšie pochopiť osudy týchto dievčat, z ktorých mnohé boli našimi rovesníčkami, ba dokonca i mladšie. Centrum dosahuje veľmi dobré výsledky v pomoci dievčatám, ktoré si so svojimi problémami nedokážu poradiť samé.
Pozn. Kvôli zachovaniu súkromia nie je dovolená fotodokumentácia v priestoroch Diagnostického centra.

Pridané 28. 4. 2017


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  
Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník