Dnes je utorok 7. júla 2020. Meniny: Oliver
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2016/2017


Vesmír očami detí - projekt
20. október 2016

Hodiny geografie sa v mesiaci október niesli v znamení vesmíru a slnečnej sústavy. Žiaci sa rozhodli stvárniť slnečnú sústavu v zmenšenej podobe po svojom, a tak si pripravili krásne trojrozmerné 3D modely. Odviedli ste skutočne skvelú prácu, ďakujem a teším sa na vaše ďalšie úspechy milí žiaci!

Pridané 20. 10. 2016


Exkurzia v Ekocentre
20. október 2016

Dňa 20.októbra 2016 sa žiakom 6. a 5. ročníka podarilo navštíviť Ekocentrum pri Záchrannej stanici Zázrivá, ktoré ročne navštívia stovky ľudí nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Hlavným cieľom návštevy tejto úžasnej “zvieracej nemocnice” bolo nazrieť do života zranených, chorých alebo inak poškodených voľne žijúcich živočíchov a opustených mláďat. Naši žiaci mali možnosť vidieť, ako sa títo pacienti liečia, rehabilitujú, prípravujú na vypúšťanie a ich vlastný návrat do prírody. Aj napriek nepriaznivému počasiu žiakov statočne privítala laň Mia. Zatiaľ čo ostatní jej chorí a zranení kamaráti spali, ona sa svedomito starala o svoju skvelú spoločnosť z Oravskej cesty 11 :) Žiaci si okrem krásneho zážitku z prehliadky ekocentra, videoprodukcie doplnenej diskusiou so správcom Záchrannej stanice, pánom M. Macekom, odniesli so sebou aj zaujímavé edukačné materiály. Ostáva nám už len tešiť sa na ďalšiu spoluprácu s Ekocentrom v Zázrivej :)

Pridané 20. 10. 2016


Výchovný koncert "Ja som dobrý remeselník"
18. október 2016

Dňa 18.októbra 2016 sa všetkým žiakom našej školy predstavil pán Peter Hlbocký s hudobno-výchovným koncertom „Ja som dobrý remeselník“. Počas koncertu mali žiaci možnosť spoznať našu minulosť, ale zároveň sa oboznámiť aj s hudobnými nástrojmi, ich výrobou a s ľudovou piesňou. Cez obraz jarmoku objavovali tradičné remeslá ako je drotárstvo, vinohradníctvo, hrnčiarstvo, mlynárstvo, výroba zvoncov, výroba ľudových hudobných nástrojov a ich spojenie s ľudovou piesňou, ktorá bola súčasťou života našich predkov. Atmosféru jarmoku dotvárali aj regrútske, zbojnícke a pastierske piesne. Žiaci si spoločne zaspievali, niektorí si dokonca zahrali na hudobných nástrojoch v zbojníckych kostýmoch.

Pridané 18. 10. 2016


Po stopách Anjouvcov – návšteva Kremnice
17. október 2016

Dejepis je rozprávková veda a ak sa dá, je lepšie zažiť ju na vlastnej koži. Múzeum mincí a madajlí v Kremnici ponúka veľké množstvo naozaj rozprávkových tém. Siedmaci a ôsmaci sa ponorili do hlbokého stredoveku a zažili si príbeh dcéry Feliciána Zacha z Kremnice Kláry, ktorá nás previedla dejinami baníctva na Slovensku a zlatej éry Uhorska za vlády Anjouovcov. Do jednej starej bane sme sa zašli aj pozrieť. Osmaci sa v štôlni Andrej stretli s anglickým sprievodným textom, a tak sme spojili príjemné s užitočným.

Pridané 17. 10. 2016


Stravovať sa dá i zdravo
13. október 2016

V rámci hodín ANJ vo ôsmom a deviatom ročníku sme si pripravili projekt o to, že zdravé stravovanie nemusí byť ani drahé a ani náročné. V skupinách sme navštívili blízke potraviny a nakúpili si s malým rozpočtom to, čo sme považovali za najzdravšie. V projekte sme počítali naše finančné záležitosti, venovali sme sa kalorickým prepočtom a pozitívam jednotlivých potravín. Ostatným spolužiakom sme predstavili náš recept, ktorí si viacerí z nás doma aj vyskúšali. Výsledkom bol komletný zdravý jedálniček na celý deň. Tu sú naše diela:

Healthy Breakfast

Healthy Dinner

Healthy Nutrition

Pridané 13. 10. 2016


Deti a architektúra
13. október 2016

Mesiac október sa nesie v znamení finalizácie prác na tému Deti a architektúra. Úspešne sme absolvovali e-learningový kurz, potom sme sa s chuťou pustili do realizácie návrhov ekologického bývania. Mnohí pochopili, že ak si nechceme na Zemi vyčerpať všetky prírodné zdroje, musíme sa s prírodou zžiť a vymyslieť aj úsporné varianty ekologického bývania. Slnko, vietor, voda to sú obnoviteľné zdroje, ktoré môžeme pokojne využívať pri našom bývaní. Piataci tvorili, maľovali, vymýšľali, ale hlavne rozmýšľali a už Vám prinášame aj prvé výsledky ich snaženia. A keďže sú šikovní, s radosťou ich práce posielame do Bratislavy, aby aj odborníci na architektúru mohli posúdiť, či naša budúca mladá generácia bude vedieť S PRÍRODOU ŽIŤ V SÚLADE a nie ju vyčerpávať.

Pridané 13. 10. 2016


Diskusia o finančnej gramotnosti
12. október 2016

V októbri sme sa na hodine Občianskej výchovy venovali finančnej gramotnosti v praxi. Zaujímali na účty, úvery, kreditné a debetné karty. Sme veľmi vďační, že nám s touto zdanlivo abstraktnou témou, pomohli dámy z UniCredit banky, p. Ing. Miriam Hrehová a p. Ing. Aneta Ihnátová. Diskusia bola veľmi praktická, konkrétna a vecná a našim deviatakom sa veľmi páčila.

Pridané 12. 10. 2016


Exkurzia v Čachticiach, Bradle a Košariskách
12. október 2016

Exkurziu plnú zaujímavých informácií absolvovali žiaci III.ŽB, IV.MR a IV.MO. Pešo na Čachtický hrad z dedinky Čachtice sme zvládli len tak-tak...Ale sme predsa nejakí turisti!Na hrade sme sa vrátili do čias Alžbety Bátoričky a dozvedeli sme sa ako to s ňou bolo naozaj a čo sa dialo na hrade v minulosti.Potom sme navštivili na Bradle mohylu M.R.Štefánika a v jeho rodnom dome v Košariskách sme mali možnosť vidieť množstvo pozoruhodných exponátov z jeho života a vypočuť si o ňom informácie,ktoré boli poučné.

Pridané 12. 10. 2016


Pasovanie prvákov
7. október 2016

Piatok 7.10. 2016 bol pre žiakov prvého ročníka Ježkov a Lienky slávnostný. Stali sa oficiálne žiakmi našej školy po slávnostnom pasovaní za prvákov. Najprv však museli ukázať, čo sa stihli za mesiac v škole naučiť a či sa dokážu aj navzájom počúvať, kamarátiť a vzorne si plniť svoje školské povinnosti. Toto všetko slávnostne sľúbili pred pani učiteľkami, pani riaditeľkou a rodičmi. Pani riaditeľka ich oficiálne pasovala za prvákov. Poďakovanie patrí aj žiakom V.FB, ktorí nám s nácvikom programu veľmi pomohli a taktiež pani vychovávateľkám Mgr. Súlovcovej a Mgr. Brezovskej za výzdobu červenej auly, Ing. M. Prievozníkovi a Mgr. Isteníkovi za prípravu diplomov a kníh pre žiakov a Mgr. Fialovi za prípravu techniky. A tu je video z pasovačky - watch.

Tak milí prváci, prajeme Vám úspešný prvý školský rok! Vaše pani učiteľky

Pridané 7. 10. 2016


Svet okolo nás - Peru
7. október 2016

Dňa 7.10.2016 sme sa so žiakmi 7., 8. a 9. ročníka mali možnosť zúčastniť 5. dielu vzdelávacieho projektu Svet okolo nás - PERU štyri strany sveta. Žiaci navštívili juhoamerický kontinent, krajinu nádherných hôr a tajomných miest, krajinu starých Inkov, plnou nevysvetliteľných záhad prostredníctvom projekcie doplnenej o diskusiu so samotnými producentmi dokumentu. Prostredníctvom videa sme prešli krížom krážom od vyprahnutých púští tichomorského pobrežia až k vlhkým dažďovým pralesom Amazónie, od najvyššie položeného splavného jazera na svete až po majestátne hrebene Ánd. To všetko je neodmysliteľne spojené s históriou a kultúrou dávnych Inkov, ktorá na nás dýcha zo všetkých strán... Zvedavosť nás všetkých dostala svoj priestor v diskusii na konci projekcie so samotnými organizátormi podujatia. Všetci sme si spoločne odniesli nové vedomosti, zážitky a ostáva nám len tešiť sa na návštevu ďalšej čarovnej krajiny o rok.

Pridané 7. 10. 2016


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  
Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník