Dnes je utorok 26. októbra 2021. Meniny: Demeter
Jesenné prázdniny   »»»   Jesenné prázdniny v školskom roku 2021/2022 - 28. - 29. október 2021. Nástup do školy - 2. november 2021   • • •   Občianske združenie Múdrosťou do sveta   »»»      • • •   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny v školskom roku 2021/2022 sú naplánované v období 28. - 29. októbra 2021. Nástup do školy bude v utorok 2. novembra 2021.Občianske združenie Múdrosťou do sveta

OZ Múdrosťou do sveta (ďalej len OZ) vzniklo 16. marca 2021 na základe iniciatívy vedenia školy, členov rady školy a rodičov, ktorým ležal na srdci rozvoj a prosperita školy. Ako je uvedené v stanovách, je to dobrovoľné združenie, ktoré spolupracuje so školou v oblasti zlepšenia podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho technického zabezpečenia.

Oficiálny názov občianskeho združenia
Múdrosťou do sveta
Oravská cesta 11
010 01 Žilina
IČO: 53 694 309

Cieľom a poslaním občianskeho združenia je najmä:

  • všestranná participácia na rozvoji SZŠ najmä podpora a pomoc pri výchovno-vzdelávacej činnosti, pri rozvoji školy, pri modernizácii obsahu výchovy a vzdelávania a pri vytváraní personálnych a materiálno-technických podmienok pre činnosť školy,
  • podporovať a rozvíjať duchovné,  fyzické hodnoty a zdravie žiakov SZŠ a v úzkej spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy podporovať a spolupracovať pri ich výchove a vzdelávaní. 

Pri napĺňaní cieľov bude združenie vyvíjať najmä nasledovnú činnosť:

  • všestranná podpora a propagácia výchovno-vzdelávacej činnosti SZŠ;
  • plánovanie a tvorba realizačných projektov zameraných na modernizáciu a zefektívnenie výchovného a vzdelávacieho procesu;
  • podpora a poskytovanie pomoci pri riešení problémov vyplývajúcich zo zabezpečenia výchovno-vzdelávacej činnosti;
  • podpora a pomoc pri reprezentácii školy a pri mimoškolskej činnosti žiakov.

Kontaktné informácie:
Mgr. Martin Isteník – predseda, e-mail: istenik@sukrzsza.sk
Mgr. Zuzana Oleárová – podpredseda, e-mail: zuzanaolearova1955@gmail.com

Ak chcete prispieť na našu činnosť finančnými prostriedkami, je to možné prostredníctvom nášho účtu  v Slovenskej sporiteľni, a. s. IBAN : SK81 900 0000 0051 8321 4206. Aj vďaka Vám budeme môcť  realizovať ďalšie aktivity a projekty určené žiakom našej školy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našom občianskom združení, kliknite na tento odkaz.Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023, ktorý sa bude realizovať v apríli 2022.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu

Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2014/2015


Slávnostné ukončenie školského roka
26. jún 2015

Slávnostná nálada, kopec kvetov a veľa úsmevov na tvári. Takto nejako môžeme v stručnosti opísať atmosféru v tento deň. Začali sme tradične zhromaždením v jedálni, kde najlepší žiaci prevzali ocenenia z rúk p. riaditeľky. O chvíľu sme už v triedach obdržali vysvedčenia - výsledok nášho celoročného snaženia. Spokojní sme odchádzali na prázdniny, niektorí i so slzami lúčenia v očiach. Dovidenia 2. septembra.

Pridané 26. 6. 2015


Celoškolský projekt Športujeme krížom - krážom celým svetom - 1. - 4.ročník
25. jún 2015

Koniec školského roka sme si spestrili nevšedným dňom pod názvom „ Športujeme krížom – krážom celým svetom. A tak 25. júna 2015 sa celým areálom našej školy niesli myšlienky olympionizmu. Tento výnimočný deň sme otvorili zapálením olymijského ohňa, príhovorom aj sľubom všetkých „športovcov“, ktorí si priniesli aj svoje triedne vlastnoručne vyrobené vlajky. Potom si už mohli všetky družstvá vyskúšať svoju silu aj um v netradičných disciplínach z rôznych kútov sveta. Odmenou bolo získanie olympijského hesla a samozrejme aj medailí. Celé popoludnie vyvrcholilo tancom a dobrou náladou.

Pridané 25. 6. 2015


Sebaobrana v rámci OČAPu
24. jún 2015

Ochrana človeka a prírody patrí medzi obľúbené podujatia na našej škole. V tomto roku to je už po druhýkrát, čo sa toto podujatie v našej škole uskutočnilo. V spolupráci s Klubom streľby a sebaobrany v Žiline podporujeme rozvoj športových aktivít našich žiakov. Spolupráca nadchla žiakov štvrtých ročníkov, ktorí si vyskúšali bojové umenie a umenie sebaobrany v praxi.

Pridané 24. 6. 2015


Koncoročný koncert základnej umeleckej školy
24. jún 2015

Triedu III.LN na sklonku školského roka rozozvučali tóny klavíra, gitár, flauty a spevu. Dvaja moderátori v salašníckych kostýmoch veľmi vtipne uvádzali jednotlivé vystúpenia žiakov poobedňajšej základnej umeleckej školy, ktorí sa rodičom prezentovali svojím hudobným umením. Prekvapili veľmi vyrovnanými a kvalitnými výkonmi a vzbudili veľký úspech a potlesk u všetkých zúčastnených. Ich vysvedčenia tomu určite nasvedčovali. Vďaka patrí najmä pedagógom, ktorí celý školský rok pripravovali žiakov.

Pridané 24. 6. 2015


Olympijský deň v škole
22. jún 2015

V duchu olympizmu sme zorganizovali školské hry, kde sa predstavili športy z krajín ako USA, V. Británia, J. Kórea, Mexiko, Francúzsko a pod. Naši žiaci si vyskúšali viaceré z nich - softball, kroket, petang, stolný tenis. Medzi jednotlivými súťažami sme si zatancovali merenge z exotického Mexika a historickú štvorylku. Víťaži boli odmenení diplomami, medajlami a sladkosťami. Okrem toho, že sme si výborne zašportovali, prežili sme deň plný zábavy, súťaží a dobrej nálady.

Video z akcie si môžete pozrieť na tomto odkaze

Pridané 22. 6. 2015


Chemická show 2015
18. jún 2015

Štvrtok na našej škole patril chemikom z IX.NA, ktorí si na záver roka pripravili prezentáciu efektných chemických pokusov s názvom Chemická show. V poradí druhý ročník tejto akcie sa niesol v duchu ohňa, svetla a pár oxidu uhličitého. Skúsení chemici predviedli svoje umenie a nadšené publikum sa tešilo z nádherných chemických pokusov. Pre tých, ktorí show nevideli naživo, sme pripravili video a fotky, ktoré najlepšie priblížia atmosféru tejto akcie.

Video zo show si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Pridané 18. 6. 2015


Wachumba Carpe Diem alebo hry o život VI.SA
15. jún 2015

Na našom výlete pri Martine sme si vyskúšali zručnosti, šikovnosť, taktiku, logické myslenie, tímovú prácu i individuálnu silu. Hoci nám bolo horúco a aj sme trošku zmokli, spolu sme si to užili.

Pridané 15. 6. 2015


Lentilky - tanečné predstavenie
15. jún 2015

V pondelok 15.6. triedy I.ŽB, II.MO, III.JŽ, III.LN a IV.CHR boli na predstavení Lentiliek v Dome odborov podporiť svojich spolužiakov a spolužiačky na krásnom a veľmi vydarenom predstavení. Tak ako vždy naši žiaci, ktorí navštevujú tanečný súbor "Lentilky", nesklamali a odviedli výbornú prácu. Všetci žiaci i pani učiteľky im ďakujú za príjemný zážitok. Sme na Vás pyšní a želáme Vám veľa ďalších tanečných úspechov!

Pridané 15. 6. 2015


Výlet siedmakov
15. jún 2015

Tento rok bol pre našu triedu výnimočný, pretože sme sa konečne dočkali vytúženého dvojdňového výletu. V nedeľu sme sa ubytovali v chatkách v kempe vo Varíne a na obed začal náš nabitý program: "malá" prechádzka do Strečna, plavba na plti, kúpanie vo Varínke, večerné grilovanie a nekonečné pokusy o spánok.
Druhý deň sa aj napriek únave niesol v športovom duchu. Zbalili sme bicykle, kolobežky a korčule a vydali sa na vodné dielo. Neodradil nás ani defekt v úvode a po príchode do Mojšovej Lúčky na nás čakala vychladená kofola, nanuky a trampolíny. A keďže nás po celý čas obchádzal dážď a búrky, stihli sme ešte aj poobedné kúpanie v kempe. Tohtoročný výlet bol jednoducho úžasný!

Pridané 15. 6. 2015


Plavecký kurz v klube
12. jún 2015

Plavecký výcvik, ktorý sa organizuje v školskom klube každý rok v júni sa tento rok tešil nádhernému počasiu. Preto sa ujovia a tety z plaveckej školy Platesa rozhodli zobrať deti aj do vonkajších bazénov a na tobogány. Veríme, že plavecký výcvik bol pre deti zo školského klubu spestrením ich poobedňajších aktivít, a že na budúci rok sa ku nám pripoja i tí, ktorí tento rok zaváhali.

Pridané 12. 6. 2015


1   2   3   4   5   6   7   8  
Online: 9 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník