Dnes je nedeľa 27. septembra 2020. Meniny: Cyprián
Zber papiera - 28.09. - 2.10.2020 v časoch od 7:30-8:00 a 14:00-14:30.   • • •   Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 - 7. - 9. apríl 2021 - telefonicky +421 41 568 3006 alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Zber papiera

Vážení rodičia a milí žiaci,
v dňoch 28. 9. - 2.10.2020 sa uskutoční na našej škole zber papiera v časoch od 7:30-8:00 a 14:00-14:30. V piatok 02.10.2020 je možné papier odovzdať len do 8:00.

Papier vás prosíme nenosiť v igelitových vreciach alebo taškách, či uzavretých krabiciach, nakoľko KARTÓNY tento školský rok NEZBIERAME.Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 v dňoch

7. - 9. apríla 2021. 

 

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa

  • prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu
  • telefonicky na čísle +421 41 568 3006 

Po odoslaní elektronickej prihlášky Vám budú e-mailom zaslané potvrdzujúce informácie o prihláške. Zároveň Vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý organizujeme pravidelne počas školského roka. Tu môžete získať informácie o štúdiu a zoznámiť sa s moderným prostredím našej školy.Oznam súkromného centra voľného času

Činnosť záujmových útvarov začína od 1.10.2020. Môže byť zmenená na základe aktuálnej epidemiologickej situácie.

Zmena termínu činnosti záujmových útvarov: Športový krúžok A, Športový krúžok B.

Na základe dodatočných úprav v rozvrhu sme boli nútení pristúpiť k čiastočným zmenám v harmonograme záujmových útvarov. Za vzniknuté komplikácie s a ospravedlňujeme.

Športový krúžok A, Športový krúžok B bude bývať vždy 2 hodiny každý druhý týždeň v čase 14:35-16:35 hod.

Ďakujeme za pochopenie

vedúca SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2013/2014


Vyhodnotenie školského roka 2013/2014
27. jún 2014

V posledný deň šk. roka 2013/2014 sme sa už tradične pred odovzdávaním vysvedčení všetci zišli v školskej jedálni, aby sme ocenili žiakov, ktorí v priebehu roka dosiahli významné úspechy v predmetových olympiádach, športových, umeleckých, jazykových súťažiach. Nech sa páči, nahliadnite do galérie ocenených.

Pridané 27. 6. 2014 o 17:24 hod.


Výlet do Jánošíkových dier
25. jún 2014

Dňa 25.6.2014 sa uskutočnil triedny výlet VIII.EA do Jánošíkových dier v Terchovej. Úspešne sme absolvovali krátky výlet a potom sme sa dosýta najedli špekačiek pri ohníku.

Pridané 25. 6. 2014 o 21:23 hod.


Športovo-dopravný deň
25. jún 2014

Dňa 25.6. 2014 si žiaci 1. stupňa užili športovo-dopravný deň. Každá trieda v sprievode triednej učiteľky prešla niekoľkými stanovišťami. V telocvični si navzájom triedy zahrali vybíjanú alebo vyskúšali cvičenia so športovým náradím a náčiním. Na školskom ihrisku si preverili zručnosti v pripravenej jazde šikovnosti i na dopravnom pojazdnom ihrisku.

čítať ďalej...

Pridané 25. 6. 2014 o 19:11 hod.


Koncoročný koncert základnej umeleckej školy
25. jún 2014

Triedu II.LN na sklonku školského roka rozozvučali tóny klavíra, gitár, perkusií a spevu. Žiaci poobedňajšej základnej umeleckej školy sa najmä rodičom prezentovali svojim hudobným umením. Prekvapili veľmi vyrovnanými a kvalitnými výkonmi a vzbudili veľký úspech a potlesk u hostí i u pána riaditeľa SZUŠ Gabriela Rovňáka. Ich vysvedčenia tomu určite nasvedčovali.

Pridané 25. 6. 2014 o 17:24 hod.


Chodím, jazdím bezpečne
24. jún 2014

Naše detské dopravné ihrisko – pojazdné využili 24.6.2014 aj žiaci blízkej Cirkevnej ZŠ Dobrého Pastiera. V praktických činnostiach si overili vedomosti, zručnosti a návyky bezpečného správania sa v úlohe chodca a cyklistu. Zaujalo ich najmä nové vybavenie – kolobežky, motokáry, nakúpené v rámci projektu „Chodím, jazdím bezpečne“ s podporou Nadačného fondu Kia Motors Slovakia a Nadáciou Pontis.

Pridané 24. 6. 2014 o 16:13 hod.


Výlet k vodnému dielu
23. jún 2014

23. júna 2014 sme sa so žiakmi VI.SB triedy rozhodli spojiť školský výlet so športovou aktivitou, a tak sme sa vybrali na Vodné dielo na bicykloch, kolobežkách a korčuliach. Okrem športového vyžitia sme si vychutnali skvelú opekačku, ale aj pizzu, vyskákali sa na trampolínach, poopaľovali sa na slniečku a cestou späť spálili nejaké tie kalórie. Skvele nám bolo :)

Pridané 23. 6. 2014 o 19:13 hod.


Výlet VII.SVB
23. jún 2014

Aj výlet - opekačka môže mať svoje čaro. Neveríte? My v VII.SVB sme sa o tom presvedčili 23.6.2014. Spolu sme si pripravili ohnisko, drevo a nejaké tie chrumkavé dobroty boli onedlho na svete. Chutili o to viac, že sme pri ohni sedeli spolu, nie však nadlho. Bol to náš posledný výlet so spolužiakom Manuelom, ktorý odchádza do Nemecka.

čítať ďalej...

Pridané 23. 6. 2014 o 19:13 hod.


Celotriedny projekt IX.NA z dejepisu: Život v komunistickom Československu
23. jún 2014

Keďže žiaci sa takmer celý polrok venovali téme komunizmu doma i vo svete, pripravili si celotriedny projekt ako výstup svojej polročnej prace. Sami si vybrali tému, ktorá ich zaujala. Pozvali nás do klasickej obývačky 70tych rokov, urobili prehľad vtedajšej módy, chlapci si vzali na mušku československú armádu, výborne spracovali kinematografiu.

Pridané 23. 6. 2014 o 17:13 hod.


Celotriedny projekt VI.SA a VI.SB z dejepisu: Staroveký Rím
23. jún 2014

Žiaci dostali zadanie pripraviť prezentáciu pre nich najzaujímavejších tém o Starovekom Rime. Rozdelili sa do pracovných skupín, pričom každá si vybrala vlastnú tému a vlastný štýl prezentácie. Pozvali nás na rímske raňajky, prezreli sme si rímsku modu, architektúru, chlapci prezentovali armádu a gladiátorské zápasy.

Pridané 23. 6. 2014 o 17:10 hod.


Výlet do Vychylovky
20. jún 2014

Jeden z horúcich júnových takmer letných dní strávili tretiaci na školskom výlete v príjemnom prostredí Vychylovky. Trošku sme tak nazreli do našej národnej minulosti, čím sme si zároveň overili poznatky z vlastivedy, zo života našich predkov. Previezli sme sa historickou lesnou úvraťovou železnicou. Niektorí si oddýchli na lúke, iní na detskom ihrisku. Deti veľmi upútali aj hry v tvorivých dielňach. Asi nik nezabudol na nákup drobných suvenírov predovšetkým pre svojich blízkych.

Pridané 20. 6. 2014 o 19:14 hod.


1   2   3   4   5   6   7  
Online: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník