Dnes je utorok 26. októbra 2021. Meniny: Demeter
Jesenné prázdniny   »»»   Jesenné prázdniny v školskom roku 2021/2022 - 28. - 29. október 2021. Nástup do školy - 2. november 2021   • • •   Občianske združenie Múdrosťou do sveta   »»»      • • •   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny v školskom roku 2021/2022 sú naplánované v období 28. - 29. októbra 2021. Nástup do školy bude v utorok 2. novembra 2021.Občianske združenie Múdrosťou do sveta

OZ Múdrosťou do sveta (ďalej len OZ) vzniklo 16. marca 2021 na základe iniciatívy vedenia školy, členov rady školy a rodičov, ktorým ležal na srdci rozvoj a prosperita školy. Ako je uvedené v stanovách, je to dobrovoľné združenie, ktoré spolupracuje so školou v oblasti zlepšenia podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho technického zabezpečenia.

Oficiálny názov občianskeho združenia
Múdrosťou do sveta
Oravská cesta 11
010 01 Žilina
IČO: 53 694 309

Cieľom a poslaním občianskeho združenia je najmä:

  • všestranná participácia na rozvoji SZŠ najmä podpora a pomoc pri výchovno-vzdelávacej činnosti, pri rozvoji školy, pri modernizácii obsahu výchovy a vzdelávania a pri vytváraní personálnych a materiálno-technických podmienok pre činnosť školy,
  • podporovať a rozvíjať duchovné,  fyzické hodnoty a zdravie žiakov SZŠ a v úzkej spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy podporovať a spolupracovať pri ich výchove a vzdelávaní. 

Pri napĺňaní cieľov bude združenie vyvíjať najmä nasledovnú činnosť:

  • všestranná podpora a propagácia výchovno-vzdelávacej činnosti SZŠ;
  • plánovanie a tvorba realizačných projektov zameraných na modernizáciu a zefektívnenie výchovného a vzdelávacieho procesu;
  • podpora a poskytovanie pomoci pri riešení problémov vyplývajúcich zo zabezpečenia výchovno-vzdelávacej činnosti;
  • podpora a pomoc pri reprezentácii školy a pri mimoškolskej činnosti žiakov.

Kontaktné informácie:
Mgr. Martin Isteník – predseda, e-mail: istenik@sukrzsza.sk
Mgr. Zuzana Oleárová – podpredseda, e-mail: zuzanaolearova1955@gmail.com

Ak chcete prispieť na našu činnosť finančnými prostriedkami, je to možné prostredníctvom nášho účtu  v Slovenskej sporiteľni, a. s. IBAN : SK81 900 0000 0051 8321 4206. Aj vďaka Vám budeme môcť  realizovať ďalšie aktivity a projekty určené žiakom našej školy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našom občianskom združení, kliknite na tento odkaz.Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023, ktorý sa bude realizovať v apríli 2022.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu

Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2013/2014


Vyhodnotenie školského roka 2013/2014
27. jún 2014

V posledný deň šk. roka 2013/2014 sme sa už tradične pred odovzdávaním vysvedčení všetci zišli v školskej jedálni, aby sme ocenili žiakov, ktorí v priebehu roka dosiahli významné úspechy v predmetových olympiádach, športových, umeleckých, jazykových súťažiach. Nech sa páči, nahliadnite do galérie ocenených.

Pridané 27. 6. 2014 o 17:24 hod.


Výlet do Jánošíkových dier
25. jún 2014

Dňa 25.6.2014 sa uskutočnil triedny výlet VIII.EA do Jánošíkových dier v Terchovej. Úspešne sme absolvovali krátky výlet a potom sme sa dosýta najedli špekačiek pri ohníku.

Pridané 25. 6. 2014 o 21:23 hod.


Športovo-dopravný deň
25. jún 2014

Dňa 25.6. 2014 si žiaci 1. stupňa užili športovo-dopravný deň. Každá trieda v sprievode triednej učiteľky prešla niekoľkými stanovišťami. V telocvični si navzájom triedy zahrali vybíjanú alebo vyskúšali cvičenia so športovým náradím a náčiním. Na školskom ihrisku si preverili zručnosti v pripravenej jazde šikovnosti i na dopravnom pojazdnom ihrisku.

čítať ďalej...

Pridané 25. 6. 2014 o 19:11 hod.


Koncoročný koncert základnej umeleckej školy
25. jún 2014

Triedu II.LN na sklonku školského roka rozozvučali tóny klavíra, gitár, perkusií a spevu. Žiaci poobedňajšej základnej umeleckej školy sa najmä rodičom prezentovali svojim hudobným umením. Prekvapili veľmi vyrovnanými a kvalitnými výkonmi a vzbudili veľký úspech a potlesk u hostí i u pána riaditeľa SZUŠ Gabriela Rovňáka. Ich vysvedčenia tomu určite nasvedčovali.

Pridané 25. 6. 2014 o 17:24 hod.


Chodím, jazdím bezpečne
24. jún 2014

Naše detské dopravné ihrisko – pojazdné využili 24.6.2014 aj žiaci blízkej Cirkevnej ZŠ Dobrého Pastiera. V praktických činnostiach si overili vedomosti, zručnosti a návyky bezpečného správania sa v úlohe chodca a cyklistu. Zaujalo ich najmä nové vybavenie – kolobežky, motokáry, nakúpené v rámci projektu „Chodím, jazdím bezpečne“ s podporou Nadačného fondu Kia Motors Slovakia a Nadáciou Pontis.

Pridané 24. 6. 2014 o 16:13 hod.


Výlet k vodnému dielu
23. jún 2014

23. júna 2014 sme sa so žiakmi VI.SB triedy rozhodli spojiť školský výlet so športovou aktivitou, a tak sme sa vybrali na Vodné dielo na bicykloch, kolobežkách a korčuliach. Okrem športového vyžitia sme si vychutnali skvelú opekačku, ale aj pizzu, vyskákali sa na trampolínach, poopaľovali sa na slniečku a cestou späť spálili nejaké tie kalórie. Skvele nám bolo :)

Pridané 23. 6. 2014 o 19:13 hod.


Výlet VII.SVB
23. jún 2014

Aj výlet - opekačka môže mať svoje čaro. Neveríte? My v VII.SVB sme sa o tom presvedčili 23.6.2014. Spolu sme si pripravili ohnisko, drevo a nejaké tie chrumkavé dobroty boli onedlho na svete. Chutili o to viac, že sme pri ohni sedeli spolu, nie však nadlho. Bol to náš posledný výlet so spolužiakom Manuelom, ktorý odchádza do Nemecka.

čítať ďalej...

Pridané 23. 6. 2014 o 19:13 hod.


Celotriedny projekt IX.NA z dejepisu: Život v komunistickom Československu
23. jún 2014

Keďže žiaci sa takmer celý polrok venovali téme komunizmu doma i vo svete, pripravili si celotriedny projekt ako výstup svojej polročnej prace. Sami si vybrali tému, ktorá ich zaujala. Pozvali nás do klasickej obývačky 70tych rokov, urobili prehľad vtedajšej módy, chlapci si vzali na mušku československú armádu, výborne spracovali kinematografiu.

Pridané 23. 6. 2014 o 17:13 hod.


Celotriedny projekt VI.SA a VI.SB z dejepisu: Staroveký Rím
23. jún 2014

Žiaci dostali zadanie pripraviť prezentáciu pre nich najzaujímavejších tém o Starovekom Rime. Rozdelili sa do pracovných skupín, pričom každá si vybrala vlastnú tému a vlastný štýl prezentácie. Pozvali nás na rímske raňajky, prezreli sme si rímsku modu, architektúru, chlapci prezentovali armádu a gladiátorské zápasy.

Pridané 23. 6. 2014 o 17:10 hod.


Výlet do Vychylovky
20. jún 2014

Jeden z horúcich júnových takmer letných dní strávili tretiaci na školskom výlete v príjemnom prostredí Vychylovky. Trošku sme tak nazreli do našej národnej minulosti, čím sme si zároveň overili poznatky z vlastivedy, zo života našich predkov. Previezli sme sa historickou lesnou úvraťovou železnicou. Niektorí si oddýchli na lúke, iní na detskom ihrisku. Deti veľmi upútali aj hry v tvorivých dielňach. Asi nik nezabudol na nákup drobných suvenírov predovšetkým pre svojich blízkych.

Pridané 20. 6. 2014 o 19:14 hod.


1   2   3   4   5   6   7  
Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník