Dnes je utorok 26. októbra 2021. Meniny: Demeter
Jesenné prázdniny   »»»   Jesenné prázdniny v školskom roku 2021/2022 - 28. - 29. október 2021. Nástup do školy - 2. november 2021   • • •   Občianske združenie Múdrosťou do sveta   »»»      • • •   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny v školskom roku 2021/2022 sú naplánované v období 28. - 29. októbra 2021. Nástup do školy bude v utorok 2. novembra 2021.Občianske združenie Múdrosťou do sveta

OZ Múdrosťou do sveta (ďalej len OZ) vzniklo 16. marca 2021 na základe iniciatívy vedenia školy, členov rady školy a rodičov, ktorým ležal na srdci rozvoj a prosperita školy. Ako je uvedené v stanovách, je to dobrovoľné združenie, ktoré spolupracuje so školou v oblasti zlepšenia podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho technického zabezpečenia.

Oficiálny názov občianskeho združenia
Múdrosťou do sveta
Oravská cesta 11
010 01 Žilina
IČO: 53 694 309

Cieľom a poslaním občianskeho združenia je najmä:

  • všestranná participácia na rozvoji SZŠ najmä podpora a pomoc pri výchovno-vzdelávacej činnosti, pri rozvoji školy, pri modernizácii obsahu výchovy a vzdelávania a pri vytváraní personálnych a materiálno-technických podmienok pre činnosť školy,
  • podporovať a rozvíjať duchovné,  fyzické hodnoty a zdravie žiakov SZŠ a v úzkej spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy podporovať a spolupracovať pri ich výchove a vzdelávaní. 

Pri napĺňaní cieľov bude združenie vyvíjať najmä nasledovnú činnosť:

  • všestranná podpora a propagácia výchovno-vzdelávacej činnosti SZŠ;
  • plánovanie a tvorba realizačných projektov zameraných na modernizáciu a zefektívnenie výchovného a vzdelávacieho procesu;
  • podpora a poskytovanie pomoci pri riešení problémov vyplývajúcich zo zabezpečenia výchovno-vzdelávacej činnosti;
  • podpora a pomoc pri reprezentácii školy a pri mimoškolskej činnosti žiakov.

Kontaktné informácie:
Mgr. Martin Isteník – predseda, e-mail: istenik@sukrzsza.sk
Mgr. Zuzana Oleárová – podpredseda, e-mail: zuzanaolearova1955@gmail.com

Ak chcete prispieť na našu činnosť finančnými prostriedkami, je to možné prostredníctvom nášho účtu  v Slovenskej sporiteľni, a. s. IBAN : SK81 900 0000 0051 8321 4206. Aj vďaka Vám budeme môcť  realizovať ďalšie aktivity a projekty určené žiakom našej školy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našom občianskom združení, kliknite na tento odkaz.Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023, ktorý sa bude realizovať v apríli 2022.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu

Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2012/2013


Posledný deň školského roka 2012/2013
28. jún 2013

V posledný deň šk. roka 2012/2013 sme sa už tradične pred odovzdávaním vysvedčení všetci zišli v školskej jedálni, aby sme ocenili žiakov, ktorí v priebehu roka dosiahli významné úspechy v predmetových olympiádach, športových, umeleckých, jazykových súťažiach. Nech sa páči, nahliadnite do galérie ocenených.

Pridané 29. 6. 2013 o 10:30 hod.


Výlet do lesoparku
26. jún 2013

V pondelok 17.6. sme sa vybrali do nášho žilinského lesoparku. Po zdĺhavom zapaľovaní mokrých polienok sme si konečne opiekli slaninku a špekáčiky. Dosýta sme sa najedli, poopaľovali sa. S plnými bruchami sme sa po dobrom obede blížili rozhorúčení domov.

Pridané 26. 6. 2013 o 20:39 hod.


Predstavenie Aladin
24. jún 2013

Vo štvrtok 20. júna 2013 sa predstavili žiaci V. FB so svojím výstupným projektom z hudobnej výchovy pod názvom ALADIN. Predstavenie bolo nacvičené formou krátkeho muzikálu a nieslo aj prvky CLILu. Žiaci pozvali na svoje vystúpenie prváčikov z I.LN a zvedaví boli aj siedmaci z divadielka Vrabčiaci. Na predstavenie prijala pozvanie aj p. zástupkyňa Mgr. Tvrdá a tr. učiteľka Mgr. Kaňová.

Pridané 24. 6. 2013 o 7:50 hod.


Ochrana človeka a prírody - canisterapia
21. jún 2013

V posledné dni školského roka sa tradične zorganizovala akcia s názvom Ochrana človeka a prírody. Tentokrát bol program odlišný. Cvičenie bolo zabezpečené v spolupráci s akreditovanými inštruktormi (prvej pomoci, inštruktor na práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, canisterapuet, inštruktor SČK) z občianskeho združenia K-7 Psovodi – záchranári SR, Karpatská 8402/9A, 010 08 Žilina. Cieľom tejto akcie bolo vedieť sa orientovať škole, v okolí školy, bydliska, v meste, poznať blízke okolie, poznať svoje povinnosti a činnosť pri vzniku mimoriadnych udalostí, poznať spôsoby evakuácie školy v prípade ohrozenia.

Pridané 21. 6. 2013 o 20:02 hod.


Habakuky výlet
20. jún 2013

Dňa 6.6.2013 sme navštívili mestečko Pavla Dobšinského "Habakuky". Aj keď nám počasie a dopravná situácia veľmi nepriali, druháci - chrobáčiky a včielky, tretiaci - delfíniky a žabky spolu s triednymi učiteľkami si školský výlet naplno užili. Videli sme ľudové rozprávky v podaní zábavných hercov, obzreli sme si zaujímavé prostredie tohoto jedinečného miesta, vyskúšali sme "čarovný mlynček" a samozrejme sme si odniesli aj zopár suvenírov.

Pridané 20. 6. 2013 o 7:33 hod.


Koncoročný výlet prvákov
20. jún 2013

Na náš prvý koncoročný výlet sme sa vybrali do rekreačného strediska v Hornom Vadičove. Poobzerali sme si nádhernú prírodu, zabavili sme sa na detskom ihrisku a nakoniec sme si opiekli špekačku, či slaninku...

Pridané 20. 6. 2013 o 7:33 hod.


Výlet do lanového parku
19. jún 2013

Dňa 17.6. 2013 trieda VII.SVB prežila trochu dobrodružstva v lanovom parku. Po počiatočnom váhaní všetci úspešne zvládli prejsť okruh s prekážkami a niektorí sa odhodlali aj na voľný zoskok.

Pridané 19. 6. 2013 o 9:20 hod.


Výlet k Slovenskému orloju
17. jún 2013

Dňa 13.6. sa triedy IV.MO a IV.MR mohli pokochať krásou malebnej dedinky – Stará Bystrica. Prvou zastávkou bola rozhľadňa, odkiaľ sme mohli pozorovať krásu okolia. Neskôr sme sa presunuli priamo do dedinky, kde sme obdivovali nádherný orloj. Dozvedeli sme sa o ňom niekoľko informácií a vypočuli sme si jeho zvonenie. Na záver sme si spríjemnili deň zmrzlinou a s príjemným pocitom sme sa vrátili do školy.

Pridané 17. 6. 2013 o 9:01 hod.


Výlet do Viedne
3. jún 2013

Pomaly, ale isto sa blíži žiakmi tak dlhoočakávaný a vytúžený koniec roka. Čo blíži, už je za dverami a vytrvalo na ne klope. Kto by sa netešil! Po celoročnej práci zaslúžený oddych s bonusom školských výletov navyše.
A tak aj my, šiestaci, 3.6. 2013 už o 6:00 hod. ráno nastupujeme do autobusu, smer: zábavný park Prater Viedeň. Pridali sa aj niektorí ôsmaci a deviataci.Všetci sa tešíme a vôbec neľutujeme, že sme museli tak skoro vstávať, pretože niektorí tam už boli a sľubujú výbornú zábavu.
Naše očakávania sa naplnili. Prater nesklamal a aj napriek tomu, že tento deň bol na slniečko skúpy a spoločnosť nám chvíľami robil dážď, výlet v zábavnom parku plnom najrôznejších kolotočov, domov hrôzy a iných atrakcií sme si užili ako sa patrí, veď posúďte sami...

Pridané 3. 6. 2013 o 22:45 hod.


Cyril a Metod v krajskej knižnici
31. máj 2013

Prváci sa 23.mája vybrali za poznaním do krajskej knižnice v Žiline. Pani knihovníčky im priblížili život Cyrila a Metoda a deti si vyskúšali písanie hlaholikou.

Pridané 31. 5. 2013 o 7:29 hod.


1   2   3   4   5   6  
Online: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník