Dnes je pondelok 10. augusta 2020. Meniny: Vavrinec
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2009/2010


Akcia .: Vlakom do múzeí a galérií :.
10. november 2009

Tento upršaný deň sme sa rozhodli cestovať v čase a vrátiť sa do obdobia gotiky a prejsť cez barok, 19. až do 20. storočia. V rámci akcie Vlakom do múzeií a galérií, ktoré zorganizovali Železnice Slovenskej republiky, sme pricestovali do Bratislavy a navštívili stále i nestále expozície Slovenskej národnej galérie. Každý z nás odchádzal s krásnymi dojmami z výtvarného, sochárskeho umenia starých i nových čias.

čítať ďalej...

Pridané 11. 11. 2009 o 9:20 hod.
Koncert Základnej umeleckej školy
2. november 2009

Dňa 2. novembra 2009 sa uskutočnila Triedna besiedka žiakov SZUŠ pre 2. ročník SZŠ, triedu Lienky. Žiaci sa predstavili pestrým výberom skladieb pre klavír, gitaru aj spev. Väčšinu slovenských ľudových piesní, ktoré na besiedke odznelo, poslucháči poznali, preto sa s radosťou zapájali do spoločného spievania. Aj keď vystúpenie bolo určené len žiakom z triedy Lienok, svoje deti prišli podporiť aj niektorí rodičia, čo nás nesmierne potešilo. Žiaci SZUŠ už pripravujú ďalšie vystúpenia, na ktorých Vás radi uvidia.

Pridané 2. 11. 2009 o 15:06 hod.
Beseda s hasičom
27. október 2009

27. októbra 2009 sme my, piataci, zavítali do Krajskej knižnice v Žiline. Okrem rád ako sa orientovať v knižnici sme sa stretli s Ing. Mariánom Školom, ktorý nám veľmi zaujímavo priblížil prácu našich hasičov. Na všetky zvedavé otázky sme dostali odpoveď. Najviac sa nám páčilo, že sme si mohli vyskúšať hasičskú prilbu. Tešíme sa na návštevu požiarnej zbrojnice.

Pridané 28. 10. 2009 o 13:06 hod.
Návšteva Ekoskanzenu
23. október 2009

Dňa 23.10.2009 sa žiaci z triedy 2.LN a 2.JŽ vybrali na exkurziu do Ekoskanzenu v Lietavskej Svinnej. Aj keď počasie nebolo priaznivé, nálada u detí bola výborná. Veselým a zaujímavým výkladom nás sprevádzal majiteľ, poukazoval nám hrady z expozície MINISLOVENSKO, jedinečné kováčske unikáty, domáce zvieratá a najviac sa deti tešili na nákup suvenírov. Tento výlet sme zakončili na salaši, odkiaľ bol krásny výhľad na Lietavský hrad.

Pridané 26. 10. 2009 o 14:48 hod.
Nezvyčajná hodina dejepisu
21. október 2009

Dnes sa naša škola na pár minút akoby v čase posunula do stredoveku a blízkej minulosti. Navštívili nás vášniví vyznávači stredovekých zbraní a rytierskeho rádu. Ukázali nám rôzne meče, šable, zbrane používané v dávnych dobách a taktiež predviedli niečo z ozajstného bojového umenia. Niektorí z nás od údivu ani nedýchali...

Pridané 21. 10. 2009 o 13:15 hod.
Dni nádeje
6. október 2009

Dňa 6.10.2009 sa naši žiaci (E. Ludvová , A. Zambojová, T. Barancová, M. Federič, E. Federičová) zúčastnili už 15-teho ročníka súťaže v plávaní športových dní „Dni nádeje“.

Pridané 9. 10. 2009 o 13:04 hod.
Divadelné predstavenie Škola hrou
30. september 2009

Našu školu navštívili amatérski divadelníci, ktorí zahrali osobitne pre 1. a 2. stupeň. Hra bola zameraná na každodenné problémy žiaka, „trápenie s učením“ a rôzne problémy mladých ľudí. Vystúpenie sa páčilo a herci boli odmenení veľkým potleskom.

Pridané 30. 9. 2009 o 12:48 hod.
Prezentácia juda
14. september 2009

V pondelok nás navštívil p. Sapieta, ktorý je vedúcim krúžku juda. Spolu so svojimi zverencami nám predviedli rôzne techniky. Niektoré "kúsky" sa natoľko zapáčili, že mnohí z nás sa rozhodli navštevovať krúžok juda a naučiť sa sebaobranu a pritom zvýšiť svoju kondíciu.

Pridané 17. 9. 2009 o 9:27 hod.
Otvorenie školského roka
2. september 2009

... tak a je to tu znova. Po dvoch mesiacoch sme sa zasa zasadli do lavíc. V prvý deň sme sa stretli v átrii arboréta, kde nás privítali naši učitelia. Spolu sme si popriali všetko najlepšie, veľa úspechov počas celého školského roka.

Pridané 12. 9. 2009 o 20:37 hod.
1   2   3   4   5  
Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník