Dnes je pondelok 10. augusta 2020. Meniny: Vavrinec
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2009/2010


Návcik tancov
3. marec 2010

Trieda 4.ŽB si pripravila v rámci telesnej výchovy tance ľudové i moderné. Rytmická gymnastika ich veľmi bavila. V tejto oblasti sme úspešne využili aj vyučovanie metodikou CLIL. Žiaci sa mohli "na vlastnej koži" presvedčiť, že aj metodikou CLIL s využitím anglického jazyka môžu pekne tancovať, nacvičovať rôzne tanečné kroky a hrať rytmické hry.

Pridané 3. 3. 2010 o 19:51 hod.
Lyžiarsky výcvik
8. - 12. február 2010

V dňoch 8. – 12. 2. 2010 sme sa my žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku SKI Makov. Výborné lyžiarske podmienky a krásne horské prostredie nám umožnili stráviť nezabudnuteľný týždeň plný zážitkov, športu a zábavy. Ideálne podmienky boli nielen pre lyžovanie ale aj snowboarding.

Pridané 16. 2. 2010 o 16:05 hod.
Beseda s olympionikom
29. január 2010

V spolupráci s olympijským klubom Žilina sa dňa 29. 1. 2010 vo veľkej telocvični uskutočnila beseda s olympionikom, atlétom Petrom Tichým a predsedom olympijského klubu Ing. Michalom Staňom.

čítať ďalej...

Pridané 5. 2. 2010 o 9:32 hod.
Športový deň
29. január 2010

Dňa 29.1.2010 sa uskutočnil vo veľkej telocvični Športový deň pre piate (V.FA, V.FB) a šieste (VI.SA, VI.SB) ročníky v turnaji vo Vybíjanej a Florbale. Víťazom obidvoch turnajov sa stal 5. ročník (V.FB).

Pridané 5. 2. 2010 o 9:30 hod.
Vianočný koncert Tichá noc, svätá noc
17. december 2009

Dnes nás nečakane navštívili nadšenci hudby zo združenia Harmonia Seraphica. Koncertom Tichá noc, svätá noc nám prišli spríjemniť predvianočnú atmosféru v škole. Zároveň nás oboznámili so základnými faktami z dejín kolied, hudby a zo života autorov.

Pridané 17. 12. 2009 o 12:33 hod.
Vianočná burza SZŠ a SSAG
8. december 2009

Naši kamaráti z gymnázia zorganizovali tradičnú vianočnú burzu, ktorej výťažok putuje na dobročinné účely. V tento deň po celej škole rozváňal vianočný punč, medovníčky a odvšadiaľ sa ozývali koledy, celá škola sa doslova ponorila do predvianočnej pohody. Vyzbierané peniažky z tohtoročnej burzy putovali pani Michalkovej a jej rodine zo Žiliny. Spolu sa vyzbieralo 435 €. Osobitné poďakovanie patrí všetkým návštevníkom, učiteľom, vychovávateľkám zo školského klubu, žiakom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli zorganizovať takúto krásnu akciu s ušľachtilým zámerom.

Pridané 10. 12. 2009 o 7:30 hod.
Mikulášske šantenie
7. december 2009

Už od rána 7.12.2009 vládla v škole slávnostná nálada. Každoročný rituál Mikulášskeho obdarovávania navodil úsmevy na tvárach nielen žiakov ale aj učiteľov. Na tabuli tradičné „Na svätého Mikuláša – neučí sa neskúša sa“ rešpektovali takmer všetci vyučujúci.

čítať ďalej...

Pridané 10. 12. 2009 o 7:30 hod.
Kurz sebaobrany
2. december 2009

Dňa 2. decembra 2009 žiaci 5., 6. a 9. ročníka absolvovali kurz sebaobrany v rámci výučby telesnej výchovy. Kurz prebehol v spolupráci so školou bojových umení DOKAN. Žiaci si vyskúšali pod vedením Ing. Róberta Mrňáka a Jaroslava Dávidíka základné cvičenia na zvládnutie techniky sebaobrany.

Pridané 3. 12. 2009 o 19:58 hod.
Exkurzia - Povstalecké nebo
18. november 2009

V stredu 18. novembra sme sa vybrali na výlet do Bratislavy. Zažili sme, niektorí prvýkrát, cestu vlakom. Veľkým zážitkom bola cesta bratislavskou električkou. Aj pre pani učiteľky :-). Navštívili sme Slovenské národné múzeum v Bratislave a jeho výstavu Povstalecké nebo. Najviac sme sa tešili na lietadlá. Zaujala nás digitalizácia výstavy: mohli sme počuť originálne nahrávky, vidieť autentické fotografie z bojov a najmä sme si mohli na počítači pozrieť zaujímavosti Slovenského národného povstania. Chlapci si radi vyskúšali, čo to znamená niesť "plnú poľnú".

čítať ďalej...

Pridané 24. 11. 2009 o 10:18 hod.
Exkurzia v Slovenskom národnom múzeu
11. november 2009

11. novembra 2009 sme aj my piataci využili výhodnú ponuku od Železničnej spoločnosti Slovensko a Ministerstva kultúry SR a navštívili sme Slovenské národné múzeum v neďalekom Martine. V Etnografickom múzeu sme, okrem stálej expozície o dokumentácii a prezentácii ľudovej kultúry na Slovensku, mali možnosť ´stretnúť´ výnimočnú osobnosť československej histórie – Milana Rastislava Štefánika. Výstava o tejto legende nás nielen previedla jeho 39-ročnou životnou cestou, ale na jej konci sme si všetci ´zalietali´ v jeho lietadle J V Múzeu Andreja Kmeťa sme si prezreli rôzne exponáty živej a neživej prírody, kde nás zaujali najmä preparáty živočíchov nielen z okolia Turca, ale i z Južnej Ameriky, či východnej Ázie.
Video z tajného archívu si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Pridané 18. 11. 2009 o 9:37 hod.
1   2   3   4   5  
Online: 5 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník