Dnes je utorok 26. októbra 2021. Meniny: Demeter
Jesenné prázdniny   »»»   Jesenné prázdniny v školskom roku 2021/2022 - 28. - 29. október 2021. Nástup do školy - 2. november 2021   • • •   Občianske združenie Múdrosťou do sveta   »»»      • • •   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny v školskom roku 2021/2022 sú naplánované v období 28. - 29. októbra 2021. Nástup do školy bude v utorok 2. novembra 2021.Občianske združenie Múdrosťou do sveta

OZ Múdrosťou do sveta (ďalej len OZ) vzniklo 16. marca 2021 na základe iniciatívy vedenia školy, členov rady školy a rodičov, ktorým ležal na srdci rozvoj a prosperita školy. Ako je uvedené v stanovách, je to dobrovoľné združenie, ktoré spolupracuje so školou v oblasti zlepšenia podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho technického zabezpečenia.

Oficiálny názov občianskeho združenia
Múdrosťou do sveta
Oravská cesta 11
010 01 Žilina
IČO: 53 694 309

Cieľom a poslaním občianskeho združenia je najmä:

  • všestranná participácia na rozvoji SZŠ najmä podpora a pomoc pri výchovno-vzdelávacej činnosti, pri rozvoji školy, pri modernizácii obsahu výchovy a vzdelávania a pri vytváraní personálnych a materiálno-technických podmienok pre činnosť školy,
  • podporovať a rozvíjať duchovné,  fyzické hodnoty a zdravie žiakov SZŠ a v úzkej spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy podporovať a spolupracovať pri ich výchove a vzdelávaní. 

Pri napĺňaní cieľov bude združenie vyvíjať najmä nasledovnú činnosť:

  • všestranná podpora a propagácia výchovno-vzdelávacej činnosti SZŠ;
  • plánovanie a tvorba realizačných projektov zameraných na modernizáciu a zefektívnenie výchovného a vzdelávacieho procesu;
  • podpora a poskytovanie pomoci pri riešení problémov vyplývajúcich zo zabezpečenia výchovno-vzdelávacej činnosti;
  • podpora a pomoc pri reprezentácii školy a pri mimoškolskej činnosti žiakov.

Kontaktné informácie:
Mgr. Martin Isteník – predseda, e-mail: istenik@sukrzsza.sk
Mgr. Zuzana Oleárová – podpredseda, e-mail: zuzanaolearova1955@gmail.com

Ak chcete prispieť na našu činnosť finančnými prostriedkami, je to možné prostredníctvom nášho účtu  v Slovenskej sporiteľni, a. s. IBAN : SK81 900 0000 0051 8321 4206. Aj vďaka Vám budeme môcť  realizovať ďalšie aktivity a projekty určené žiakom našej školy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našom občianskom združení, kliknite na tento odkaz.Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023, ktorý sa bude realizovať v apríli 2022.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu

Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2010/2011


Garden Párty
25. jún 2009

Záver školského roka, učebnice, známky, ... i zhon. Milé podujatie, ktoré organizuje pre žiakov, študentov, ich rodičov, sponzorov, pedagógov, zamestnancov - zriaďovateľka gymnázia, zriaďovateľka základnej školy a Hlava, s.r.o je krátkym pozastavením ...

Pridané 26. 6. 2009 o 15:18 hod.
Olympijský festival detí a mládeže
22. jún 2009

... patrí medzi obľúbené podujatia na našej škole. V tomto roku to je už po tretí krát, kedy v spolupráci s Olympijským klubom Žilina podporujeme rozvoj športových aktiví. Počas celého roka sa žiaci usilovali dosiahnuť čo najlepšie výkony, tí najusilovnejší boli odmenení medailami, diplomami a drobnými darčekmi. O víťazoch Behu olympijského dňa sa rozhodne v pondelok. Všetkým gratulujeme.

Pridané 26. 6. 2009 o 15:17 hod.
Zážitky z Banskej Štiavnice
18. jún 2009

Ani hustý ranný lejak nezabránil žiakom 4. ročníka naštartovať a dlho putovať do bájnej Banskej Štiavnice. Chýry o nej naozaj neklamali a prekvapila aj príjemným počasím. Ako prvú sme navštívili Strednú lesnícku školu – národnú kultúrnu pamiatku. Bola to škola ako vystrihnutá z Harryho Pottera.

čítať ďalej...

Pridané 19. 6. 2009 o 17:00 hod.
Krst knihy Kriedou po tabuli
18. jún 2009

Slávnostný krst, pútavý program, dojímavá smutno-krásna rozlúčka i takéto prívlastky sa spájali so štvrtkovým popoludním. 18. 6. 2009 o 16.00 h sa v školskej jedálni zišli učitelia, rodičia a samozrejme naši prví absolventi. Kriedou po tabuli tak znie názov knihy, ktorú slávnostne uviedli do života ôsmaci úvodným literárnym pásmom a Mgr. Marián Prievozník, krstný otec, slávnostným krstom. Knižka ja zbierkou literárnych prác a ilustrácií, ktoré vytvorili žiaci počas posledných dvoch rokov. Po krste program pokračoval hudobno-tanečno-speváckym blokom. Program všetci diváci ocenili búrlivým potleskom.

čítať ďalej...

Pridané 19. 6. 2009 o 8:16 hod.
Výlet do Vysokých Tatier
17. jún 2009

Naša cesta za poznávaním slovenských veľhôr priniesla očakávané výsledky. Deti zažili mnoho zaujímavých prího, spoznali krásu Tatier a pozreli sme si aj mesto Poprad. Tento výlet sa nám veľmi páčil a určite sa do Tatier radi vrátime.

Pridané 19. 6. 2009 o 8:16 hod.
Nielen v Technickom múzeu v Košiciach
17. jún 2009

Slovenské technické múzeum v Košiciach ako jediné svojho druhu na Slovensku cieľavedome zhromažďuje, hodnotí, vedecky a kultúrno-výchovne využíva hmotné doklady o vývoji techniky a exaktných vied z celého územia Slovenska. Spravuje bohaté zbierkové fondy vybraných technických a prírodovedných disciplín v ich historickom vývoji. Iniciuje starostlivosť o vybrané pamiatky vedy, výroby a techniky v Slovenskej republike, poskytuje odbornú pomoc pri záchrane a obnove týchto pamiatok. Dokumentuje podiel Slovenska a jeho osobností, z ktorých najmä Prof. Dr. Ing. Aurel Stodola a Jozef Maximilián Petzval prispeli k rozvoju svetovej vedy a techniky. Na to všetko sa boli pozrieť aj žiaci našej školy 17.6.2009. Po prehliadke expozícii v múzeu, obdivovali aj architektúru mesta, najmä Hlavnú ulicu s Dómom sv. Alžbety a spievajúcou fontánou.

Pridané 17. 6. 2009 o 23:50 hod.
Vymenili telocvičňu za prírodu ...
16. jún 2009

Na ukončenie činnosti krúžkov Všešport si vybrali žiaci namiesto telocvične - pobyt v prírode. Dňa 16.6.2006 vo Vysokých Tatrách absolvovali pobyt s cieľom poznávať krásy najvyššieho pohoria Slovenska, oboznámili sa s možnosťami letnej a zimnej turistiky, pravidlami bezpečného správania vo vysokohorskom prostredí a v neposlednom rade ich očaril pohľad na Tatry z vtáčej perspektívy – z Lomnického štítu.

Pridané 17. 6. 2009 o 23:48 hod.
Výlet v Liptovskom Jáne
12. - 15. jún 2009

Týždeň po návšteve hlavného mesta našej vlasti sme sa vydali do iného kúta Slovenska. Cieľom našej cesty bol Liptov. V piatok popoludní sme sa ubytovali v útulnom penzióne Limba priamo v srdci Jánskej doliny. Môžeme povedať, že tri dni plné turistiky, športových aktivít, zábavy, ale i návštevy Liptovského Mikuláša a okolitých lokalít boli využité dostatočne, dokonca aj počasie nám prialo.

Pridané 14. 6. 2009 o 17:15 hod.
Návšteva Vodného diela Žilina
9. jún 2009

Obdivuhodné je Vodné dielo Žilina - najmladšia z vodných nádrží, ktoré za posledné roky spútali našu najdlšiu rieku Váh. Nielenže je citlivo zakomponované do okolitej prírody, ale je významným zdrojom elektrickej energie pre náš región Horného Považia. Presvedčili sa o tom žiaci na exkurzii v rámci predmetu fyzika. Podrobné informácie o spôsobe výstavby o technických parametroch im porozprával so zanietením Ing. Pastorek.

čítať ďalej...

Pridané 9. 6. 2009 o 22:20 hod.
Medzinárodný deň detí (div. predstavenie)
8. jún 2009

Darčekom pre našich žiakov k ich sviatku, medzinárodnému dňu detí, bola návšteva predstavenia Spravodlivý autobus v Bábkovom divadle Žilina.

Pridané 9. 6. 2009 o 14:58 hod.
1   2   3   4  
Online: 6 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník