Dnes je pondelok 10. augusta 2020. Meniny: Vavrinec
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2010/2011


Garden Párty
25. jún 2009

Záver školského roka, učebnice, známky, ... i zhon. Milé podujatie, ktoré organizuje pre žiakov, študentov, ich rodičov, sponzorov, pedagógov, zamestnancov - zriaďovateľka gymnázia, zriaďovateľka základnej školy a Hlava, s.r.o je krátkym pozastavením ...

Pridané 26. 6. 2009 o 15:18 hod.
Olympijský festival detí a mládeže
22. jún 2009

... patrí medzi obľúbené podujatia na našej škole. V tomto roku to je už po tretí krát, kedy v spolupráci s Olympijským klubom Žilina podporujeme rozvoj športových aktiví. Počas celého roka sa žiaci usilovali dosiahnuť čo najlepšie výkony, tí najusilovnejší boli odmenení medailami, diplomami a drobnými darčekmi. O víťazoch Behu olympijského dňa sa rozhodne v pondelok. Všetkým gratulujeme.

Pridané 26. 6. 2009 o 15:17 hod.
Zážitky z Banskej Štiavnice
18. jún 2009

Ani hustý ranný lejak nezabránil žiakom 4. ročníka naštartovať a dlho putovať do bájnej Banskej Štiavnice. Chýry o nej naozaj neklamali a prekvapila aj príjemným počasím. Ako prvú sme navštívili Strednú lesnícku školu – národnú kultúrnu pamiatku. Bola to škola ako vystrihnutá z Harryho Pottera.

čítať ďalej...

Pridané 19. 6. 2009 o 17:00 hod.
Krst knihy Kriedou po tabuli
18. jún 2009

Slávnostný krst, pútavý program, dojímavá smutno-krásna rozlúčka i takéto prívlastky sa spájali so štvrtkovým popoludním. 18. 6. 2009 o 16.00 h sa v školskej jedálni zišli učitelia, rodičia a samozrejme naši prví absolventi. Kriedou po tabuli tak znie názov knihy, ktorú slávnostne uviedli do života ôsmaci úvodným literárnym pásmom a Mgr. Marián Prievozník, krstný otec, slávnostným krstom. Knižka ja zbierkou literárnych prác a ilustrácií, ktoré vytvorili žiaci počas posledných dvoch rokov. Po krste program pokračoval hudobno-tanečno-speváckym blokom. Program všetci diváci ocenili búrlivým potleskom.

čítať ďalej...

Pridané 19. 6. 2009 o 8:16 hod.
Výlet do Vysokých Tatier
17. jún 2009

Naša cesta za poznávaním slovenských veľhôr priniesla očakávané výsledky. Deti zažili mnoho zaujímavých prího, spoznali krásu Tatier a pozreli sme si aj mesto Poprad. Tento výlet sa nám veľmi páčil a určite sa do Tatier radi vrátime.

Pridané 19. 6. 2009 o 8:16 hod.
Nielen v Technickom múzeu v Košiciach
17. jún 2009

Slovenské technické múzeum v Košiciach ako jediné svojho druhu na Slovensku cieľavedome zhromažďuje, hodnotí, vedecky a kultúrno-výchovne využíva hmotné doklady o vývoji techniky a exaktných vied z celého územia Slovenska. Spravuje bohaté zbierkové fondy vybraných technických a prírodovedných disciplín v ich historickom vývoji. Iniciuje starostlivosť o vybrané pamiatky vedy, výroby a techniky v Slovenskej republike, poskytuje odbornú pomoc pri záchrane a obnove týchto pamiatok. Dokumentuje podiel Slovenska a jeho osobností, z ktorých najmä Prof. Dr. Ing. Aurel Stodola a Jozef Maximilián Petzval prispeli k rozvoju svetovej vedy a techniky. Na to všetko sa boli pozrieť aj žiaci našej školy 17.6.2009. Po prehliadke expozícii v múzeu, obdivovali aj architektúru mesta, najmä Hlavnú ulicu s Dómom sv. Alžbety a spievajúcou fontánou.

Pridané 17. 6. 2009 o 23:50 hod.
Vymenili telocvičňu za prírodu ...
16. jún 2009

Na ukončenie činnosti krúžkov Všešport si vybrali žiaci namiesto telocvične - pobyt v prírode. Dňa 16.6.2006 vo Vysokých Tatrách absolvovali pobyt s cieľom poznávať krásy najvyššieho pohoria Slovenska, oboznámili sa s možnosťami letnej a zimnej turistiky, pravidlami bezpečného správania vo vysokohorskom prostredí a v neposlednom rade ich očaril pohľad na Tatry z vtáčej perspektívy – z Lomnického štítu.

Pridané 17. 6. 2009 o 23:48 hod.
Výlet v Liptovskom Jáne
12. - 15. jún 2009

Týždeň po návšteve hlavného mesta našej vlasti sme sa vydali do iného kúta Slovenska. Cieľom našej cesty bol Liptov. V piatok popoludní sme sa ubytovali v útulnom penzióne Limba priamo v srdci Jánskej doliny. Môžeme povedať, že tri dni plné turistiky, športových aktivít, zábavy, ale i návštevy Liptovského Mikuláša a okolitých lokalít boli využité dostatočne, dokonca aj počasie nám prialo.

Pridané 14. 6. 2009 o 17:15 hod.
Návšteva Vodného diela Žilina
9. jún 2009

Obdivuhodné je Vodné dielo Žilina - najmladšia z vodných nádrží, ktoré za posledné roky spútali našu najdlšiu rieku Váh. Nielenže je citlivo zakomponované do okolitej prírody, ale je významným zdrojom elektrickej energie pre náš región Horného Považia. Presvedčili sa o tom žiaci na exkurzii v rámci predmetu fyzika. Podrobné informácie o spôsobe výstavby o technických parametroch im porozprával so zanietením Ing. Pastorek.

čítať ďalej...

Pridané 9. 6. 2009 o 22:20 hod.
Medzinárodný deň detí (div. predstavenie)
8. jún 2009

Darčekom pre našich žiakov k ich sviatku, medzinárodnému dňu detí, bola návšteva predstavenia Spravodlivý autobus v Bábkovom divadle Žilina.

Pridané 9. 6. 2009 o 14:58 hod.
1   2   3   4  
Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník