Dnes je pondelok 3. októbra 2022. Meniny: Stela
Informácia súkromného centra voľného času   »»»   harmonogram krúžkovej činnosti na tomto odkaze   • • •   Registrácia na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - prejsť na formulár.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Zbierka Biela pastelka

Vážení rodičia, milí žiaci,
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím začleniť sa do bežného života, každoročne organizuje verejnú finančnú zbierku s názvom Biela pastelka. Patrí k najdôveryhodnejším zbierkam na Slovensku s činnosťou od r. 2002. Verejnou zbierkou sa týmto ľuďom pomáha ľahšie sa začleniť do bežného života, napr. dofinancovním aktivít potrebných na rehabilitácie v spojitosti chôdze s bielou palicou, k učeniu sa sebaobslužným zručnostiam alebo k výučbe Braillovho písma.
V našej škole v priestore vrátnice je umiestnená stacionárna pokladnička. Do nej je možné finančne prispieť v prospech podpory a pomoci ľuďom zrakovo znevýhodneným.
Dovoľujem si Vás v mene Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska osloviť v zmysle tejto humánnej aktivity a vyzvať Vás, milí rodičia a žiaci, k zapojeniu sa do nej. Zbierka bude v našej škole prebiehať do 10. decembra 2022.
Verím, že si medzi Vami nájde tých, v ktorých aktivita zarezonuje a nenechá pokladničku bez Vášho povšimnutia.
Ďakujem tým, ktorí ste tejto výzve venovali čas a tiež tým, ktorí sa do zbierky zapojíte.

Iveta Ligdayová, koordinátorka prevencieInformácia súkromného centra voľného času

KRÚŽOK INLINE korčuľovanie bude prebiehať každé dva týždne. V prípade nepriaznivého počasia bude realizovaný v priestoroch školskej telocvične. Najbližší termín krúžku bude  mimoriadne až 14.10.2022 . Pôvodný termín podľa plánu, 7.10.2022, bude nahradený dňa 21.10.2022.
Ďakujeme za pochopenie.

KRÚŽOK VARENIE bude prebiehať každý týždeň po 2 hodiny. Žiaci sú rozdelený do dvoch skupín a budú sa striedať.Registrácia na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024, ktorý sa bude realizovať v apríli 2023.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom tejto elektronickej prihlášky.Prihlásenie

Login
Heslo

... a prečo naša škola?... povedali o našej škole

Vzdelávacie inštitúcie

9. júna 2022
PaedDr. Alena Paulová, riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici
Rodičia
To bola jedna z prvých otázok, ktorú sme si s manželom kládli pred 9 rokmi. Mali sme počas celých 9 rokov množstvo otázok, na ktoré sme hľadali odpovede a každou otázkou sme sa z roka na rok uisťovali, že sme sa rozhodli správne. Pokračovanie v tomto dokumente.
Ing. Michaela Chlebecová
11. júna 2015 Ing. Michaela Chlebecová
Vážená pani riaditeľka,
chceli by sme sa Vám a Vašim učiteľom poďakovať za vysokú úroveň vyučovania anglického jazyka na základnej škole. Laura dnes absolvovala vstupný test a pohovor s anglickým lektorom v British Council a na základe výsledkov dosiahla úroveň B2+, takže ju zaradili na Teen Advanced 1 (C1- 1 YL). Po skončení kurzu chce absolvovať medzinárodnú jazykovú skúšku. Na bilingválnom gymnáziu - Bilíková Bratislava patrí k najlepšie hovoriacim študentom v anglickej sekcii.
S pozdravom
rodičia Laury Chovanovej
e-mail zaslaný škole 19. septembra 2013
Dnešný uponáhľaný svet - vyžadujúci vysokú profesionalitu, je plný stresu a plný napätia. Každý pracovný deň podávame 100% výkony, aby náš život bol komfortný, naša rodina cítila pohodu a pocit bezpečia. Naše deti vyrastajú v tomto zrýchlenom stresujúcom tempe s nami - či už sa nám to páči, alebo nie. Snažíme sa naše deti čo najlepšie vychovávať, viesť ich k športu, k hudbe, sme im príkladom ako ŽIŤ tento svet. Kto iný, ak nie my, im vyberáme prostredie, ktoré sa stáva na niekoľko rokov ich druhým domovom? Ja sa pýtam: "Čo chcem, aby škola dala môjmu dieťaťu?" Napádajú mi jednoduché indície - KVALITNÉ VZDELANIE vrátane cudzích jazykov, REŠPEKTOVANIE povahy dieťaťa, INDIVIDUÁLNY prístup, rast OSOBNOSTI, rozvoj NADANIA a NO STRESS! A tieto všetky - na prvý pohľad samozrejmé benefity v maximálnej miere - spĺňa Súkromná základná škola, Oravská v Žiline. NO STRESS - samozrejme, nehovorím o nízkych nárokoch, čo sa týka kvality výuky. Myslím tým pokojné, pohodové prostredie, podporujúce rozvoj a kreativitu môjho dieťaťa. Čo môže byť väčším zadosťučinením ako moje dieťa, ktoré ráno veselo skacká do školy a objíme pani učiteĺku na dobré ráno, vbehne do triedy, kde ju víta 11 "kámošov", celý deň prežije s hravou angličtinou, poobede strávi s deťmi v klube plnom hier a aktivít, z ktorého nechce odísť. Tu nejde o nový nábytok, športový areál, perfektne vybavené triedy, tu nejde o interaktívne tabule, či anglických lektorov - áno, to všetko je SUPER, ale pre mňa ako mamu je najdôležitejšie, že moje dieťa je TU ŠŤASTNÉ!
Dovolila som sa vyjadriť k tejto téme, nakoľko už aj moje tretie ďieťa je momentálne žiačkou tejto školy, tak využívam túto príležitosť povedať jednoducho všetkým učiteľom a vychovávateľom - VĎAKA.
Mgr. Karin Hoffmanová
Pre SZŠ sme sa rozhodovali prvýkrát pred 7 rokmi, kedy naša najstaršia dcéra prestúpila do 5. ročníka. Dôvodom bola hlavne možnosť učiť sa bilingválne v anglickom jazyku. Naše a dcérine očakávania sa naplnili. Bola prijatá na Bilingválne Gymnázium v Sučanoch a tento polrok využila možnosť študovať v USA. Ďalšie 2 deti navštevujú školu od prvého ročníka a naše skúsenosti sú veľmi dobré. Škola nám vyhovuje po všetkých stránkach. Je v peknom prostredí, vynovená, má vlastnú telocvičňu, jedáleň, krásny školský dvor s dopravným ihriskom, záhradným domom, ... Výborný je aj školský klub a mnoho mimoškolských krúžkov a aktivít. Výuka je odlišná od iných škôl, najmä vo väčšom dôraze na tvorivosť detí a jazykovú vybavenosť. Pre nás rodičov, je najlepším dôkazom to, že sa dcéra dostala na bilingválne gymnázium bez ďalšej špeciálnej prípravy, a že naše deti sa do školy tešia.
Ing. Tibor Baranec
Súkromná základná škola, ktorú navštevoval môj syn, zanechala vo mne dobrý dojem. Na škole jednajú so žiakmi spravodlivo, organizujú dostatočný počet stretnutí s rodičmi žiakov, takže som bola dostatočne informovaná o tom, ako sa moje dieťa v škole správa a aký je jeho prospech. Na škole je veľký počet záujmových krúžkov a má veľmi dobré moderné materiálne vybavenie. Vysoko profesionálny a ľudský prístup učiteľov vytvára najpriaznivejšie podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí. Ale najdôležitejšie pre mňa bolo, že moje dieťa chodilo do školy bez obáv a dnes na školu rado spomína. Školu som doporučila aj ďalším známym, ktorých deti teraz navštevujú túto školu.
RNDr. Ľudmila Šošková
Absolventi SZŠ
Volám sa Kristína, mám 16 rokov a začala som navštevovať bilingválnu sekciu v Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Stredná škola je niečo úplne iné ako základná škola. Som veľmi rada, že študujem práve v Čadci, ale obrovské ĎAKUJEM patrí mojej základnej škole.
Naša škola nám dala do života veľa. Nakoľko je to základná bilingválna škola, máme viac otvorené možnosti, ktoré sa neskôr odrážajú na našich stredných školách. Vysoká dotácia hodín angličtiny, jazyk bez ktorého sa teraz málokde zaobídeme. Nemyslite si, že sme len dlhšie sedeli v lavici a učili sa gramatiku, to vôbec nie! Málokedy bola hodina za lavicou. Väčšinou sme sa učili hravou formou či už projektmi, knihami, hrami alebo pozeraním filmov. Nielen, že sme sa naučili hovorovú angličtinu, ale naučili sme sa pozorne počúvať. Hodiny s lektormi sme si vždy veľmi užívali, pretože sme začali chápať vtipy, ktoré nám hovorili, mala som rada tzv. speaking, kde sme mali tému a mohli sme sa rozprávať či už s lektorom na konverzáciách alebo na hodine angličtiny. Lektori nám spríjemňovali hodiny matematiky, chémie, biológie, ale i dejepisu a geografie. Ale angličtina nie je jediné pozitívum školy. Učitelia boli k nám ústretoví. So žiadnymi deviatakmi to nie je ľahké, ale nevzdali to a pomohli nám dostať sa na naše vysnívané stredné školy. Venovali sa nám či už pred alebo po škole, odovzdali nám svoje vedomosti a naučili nás ich aj prakticky využívať. Veľmi ma bavili hodiny v laboratóriách, pretože si uvedomujem, že máloktorá základná škola má 2 vybavené laboratóriá pre biológiu a chémiu, ale aj fyziku. Ďalšia skvelá výhoda školy je, že nie je lenivá. Zapájali sme sa do množstva projektov či už v zahraničí, ale aj na Slovensku. Bola to skvelá skúsenosť pre nás a tak isto aj pre školu. Naša škola sa môže pochváliť aj neobyčajnými učebňami ako je napríklad cinema room (miesto plné pohodlných vakov na sedenie a projektor) a čitáreň ( stôl, stoličky, pohovka a veľa kníh).
Pani riaditeľka sa snažila splniť, čo videla deťom na očiach, ako napr. krásne, slnečné dni v lesoparku, výlety či už do zahraničia alebo po Slovensku. Veľakrát sa s nami porozprávala, čo nás tešilo.
I keď nie vždy sme do školy chodili s úsmevom, dnes som šťastná, že som absolventka Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11 v Žiline. Odporúčam školu každému, kto nie je lenivý a chce sa rozvíjať a ísť za svojím snom. Veľmi rada hovorím ĎAKUJEM mojej základnej škole.
Kristína Šedivá, bývalá žiačka IX. ročníka SZŠ
Cesta mojou základnou školou Volám sa Linda Lichnerová, mám 15 rokov a študujem na Gymnáziu bilingválnom, Ul. T. Ružičku v Žiline. Som prváčka a chodím na španielsku sekciu. Na strednej škole sa mi veľmi páči, avšak musím podotknúť, že nebyť mojej základnej školy, asi by som to mala veľmi ťažké. Na základnu školu som chodila 8 rokov a veru som bola veľmi spokojná a nedám na ňu dopustiť.
Angličtina? Množstvo hodín hravou a zábavnou formou. Prvý stupeň sme mali 2x viac angličtiny ako na iných školách už 1. ročníka. Či už matematiku ako napr. čísla a operácie s nimi alebo aj prírodovedu ako zvieratá, rastliny, všetko okolo nás atď. Na druhom stupni nám pribudlo toho dosť. Bolo to o čosi ťažšie. Okrem klasických predmetov v angličtine (samozrejme so zahraničnými lektormi) nám pribudli aj hodiny konverzácie v anglickom jazyku, takziež s anglickým lektorom. Zapájali sme sa do rôznych súťaží, či už recitačných alebo spellingových súťaže, komunikovali sme so zahraničními školami po anglicky a okúsili množstvo ďaľších aktivít. Aj ked mi angličtina nikdy moc nešla, naučila som sa ju veľmi dobre.
Súťaže? Naša škola sa okrem anglických súťaží zapájala aj do iných súťaží, či už recitačných (umiestnila som sa na Šalianskom Maťkovi v okresnom kole raz na 2. a raz na 3.) vďaka výborným slovenčinárkam). Pekné miesta som obsadila aj vo výtvarných, spisovateľských alebo športových súťažiach (aj vďaka výbornému telocvikárovi). Škola sa naozaj zapájala do vštkého, čo sa dalo.
Učitelia? Boli najlepší. Sú mladí, ale predsa maju veľa skúseností. Naučili ma veľmi veľa a nie je jedného učiteľa, ktorý by mi nechýbal. Každému jednému vďačím za odovzdané vedomosti, ktoré teraz naplno využívam v štúdiu na gymnáziu.
Úroveň učenia? Komu sa nechce učiť, nech na Oravskú nejde. Úroveň je z môjho pohľadu naozaj vysoká. Mali sme množstvo jazykov na výber. Zatiaľ, čo na iných školach si mohli vybrať z 2 - 3 jazykov, my až zo 4: španielčina, ruština, francúžština, nemčina. Ja som mala španielčinu, ktorú teraz ďalej študujem na strednej škole.
Som štastná, že som mohla vychodiť krásnych 8 rokov na Súkromnej základnej škole, Oravská cesta 11 v Žiline. Moji rodičia boli taktiež moc spokojní, a preto tam nastúpi aj môj mladší brat. Odporučila by som ju každému, kto sa rád učí, baví ho spoznávať svet cez angličtinu a chce v živote niečo dosiahnuť.
Linda Lichnerová, bývalá žiačka VIII. ročníka SZŠ
"Hello, how are you?". Tak toto bolo prvé, čo som sa naučila. Ešte skôr, ako som začala písať písmená a číslice, doliehala na mna reč lektorov. Už od začiatku ma škola učila rozmýšľať aj v angličtine. A to je jedna z prvých vecí, ktoré si na škole vážim. Osobitný prístup ku každému z nás, či už sme zo Slovenska, Kórei alebo Ameriky, nám dennodenne pomáha napredovať a získavať nové vedomosti. Špeciálne vybavené učebne nám približujú vedu i jazyky. Pomocou školy som získala priateľov z drobných kolektívov v škole, ale aj množstvo kamarátov zo zahraničia, s ktorými komunikujem vďaka konverzáciám s lektormi. Škola mi vysvetlila a neustále vysvetľuje, ako si môžu ľudia rôznych národností a kultúr porozumieť.
Saška Surová, žiačka VIII. ročníka SZŠ
Moja základná škola bola pre mňa dverami do nového sveta. Do sveta vedomostí, príležitostí a spoznávania nových jazykov a kultúr. Počas terajšieho štúdia na strednej škole oceňujem výbornú cudzojazyčnú prípravu, ktorej sa mi na základnej škole dostalo. Rada spomínam na mnohé vzdelávacie a pritom zábavné akcie, ktorými nám naši učitelia spestrovali náš každodenný pobyt v škole. Som veľmi vďačná učiteľom mojej ZŠ za ich individuálny prístup ku mne a mojim spolužiakom. Zaujímalo ich nielen, koľko máme osvojených vedomostí, ale i to, v čom vynikáme mimo školy a podporovali nás v tom. No a ďalšie plus do života, ktoré som si zo SZŠ na Oravskej ulici v Žiline odniesla, je vedomie, že ľudia rôznych národností, kultúr a odlišnej farby pleti môžu spolu veľmi pekne existovať, ak sú na ostrove vzdelania, slušnosti a úcty k človeku.
Lucka Golierová, študentka Súkromného slovensko-anglického gymnázia, Žilina
Základná škola má byť miestom, kde sa z cudzích ľudí stávajú priatelia, kam sa každé ráno tešíme a kde nás čakajú skvelí učitelia. Takou Súkromná základná škola na Oravskej ceste naozaj je. Učitelia rozvíjali naše schopnosti a podporovali nás v dosiahnutí našich životných cieľov. Vďaka našim pedagógom sme videli krásy Slovenska aj zahraničia. Táto škola bola pre mňa bránou do nového veľkého sveta. Angličtina, ktorú som sa tu naučila, bola pre mňa odrazovým mostíkom pre štúdium na Bilingválnom gymnáziu v Sučanoch a tiež mi dala základ, aby som tento školský rok (2012/13) mohla študovať v zahraničí.
Eliška Ludvová, študentka Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu, Sučany
Spolupracujúce vzdelávacie inštitúcie
V júni 2014 sa 10 žiakov zo ZŠ Oravská 11 zúčastnilo Cambridge jazykovej skúšky pre deti s názvom KET Cambridge. Táto skúška sa uskutočnila na pôde Žilinskej univerzity v Žiline v Autorizovanom centre pre Cambridge jazykové skúšky. Sme veľmi radi, že mnoho šikovných detí doteraz v histórii našej spolupráce preukázalo svoje výborné znalosti z anglického jazyka. Dúfame, že ich úspešné zvládnutie a následne získanie Cambridge certifikátov bude ďalším povzbudením nielen pre ich rozvoj, ale aj ich spolužiakov, ktorí sa môžu zúčastniť Cambridge jazykovej skúšky v nasledujúcom šk. roku 2014/2015.
Ing. Monika Pilcová, Centre Exam Manager, Authorised Cambridge English Language Assessment Centre
Priatelia školy
Vážená pani riaditeľka, vážený učiteľský zbor, vážení rodičia, milí žiaci,
dovoľte mi ešte raz sa poďakovať za prenesmierny dar, ktorý som od Vás obdržala pre svojich päť detí. Nestáva sa každý deň, že Vám niečo "spadne priamo z neba". V takejto ťažkej životnej situácii sme sa ešte neocitli - ocko rodiny dlhší čas bez práce, mama na polovičnom príjme kvôli kríze, ktorá sa dotkla zvlášť rezortu stavebníctva. Hoci sme zvyknutí na skromný život, nebyť tejto Vašej neočakávanej pomoci neboli by u nás ani skromné Vianoce.
Tak Vám všetkým zo srdca ďakujem za každý centík, ktorým ste nám pomohli. Ďakujem za všetku Vašu prácu, za všetku námahu, ktorú ste vynaložili pri organizovaní vianočných trhov. Ďakujem zvlášť šikovným žiakom za ich určite pekné diela, ktoré predávali, aby mohli urobiť radosť niekomu, koho ani nepoznajú, ale kto to veľmi potrebuje. Ďakujem rodičom a učiteľom, že vediete Vaše deti k starostlivej láske a všímavosti k svojmu okoliu. Všimla som si, že sa veľmi slušne a milo správajú. To nie je samé od seba. Všetko to porozprávam svojim deťom (Matúšovi-17, Martinovi-16, Mariánovi-13, Lucii-10 a Miškovi-7), aby aj oni vedeli byť raz darom pre druhých.
Váš dar použijeme na prípravu Vianoc, štedrej večere, na koláčiky, ovocie, drobnosti pod stromček a čo zvýši, pôjde na nové matrace do postelí a nové obliečky.
Všetkých Vás zahŕňam do svojich modlitieb a prajem požehnané radostné Vianoce.
S úctou a s vďakou
mama Martinčová s rodinou


Srdečný pozdrav a hojnosť Božieho požehnania do nového roku 2016 Vám všetkým - zamestnancom školy, žiakom, rodičom, priateľom školy, účastníkom vianočnej burzy a Vašim rodinám - želá a vyprosuje od Boha, nášho Otca, ktorý je na nebesiach, rodina Harzeková. Ešte raz ďakujeme za peňažný dar z výťažku vianočnej burzy našej rodine. Teší nás, že na Vašej súkromnej základnej škole pamätáte na rodiny, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v ťažkej ekonomickej situácii a aj svojich žiakov vediete k tomu, aby im neboli ľahostajní tí, ktorí majú nejakú núdzu. Nech Boh žehná Vás všetkých i Vašu prácu.
rodina HarzekováOnline: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník