Dnes je štvrtok 21. februára 2019. Meniny: Eleonóra
Venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“ - vyhlásenie o poukázaní.   • • •   Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 - 4. - 6. apríl 2019 - telefonicky +421 41 568 3006 alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
  Aktuality

Recyklujme!

Vážení rodičia, milí žiaci,
i tento školský rok sme dali triedeniu odpadu zelenú. Okrem nefunkčných batérií, drobného elektroodpadu, mobilov, hliníka, tonerov a cartridgí, sme sa rozhodli triediť aj PLASTY. Nádoby určené na zber plastov, označené žltou farbou, sú umiestnené v priestoroch našej školy. Zbierame: plastové fľaše rôznych rozmerov, obaly z kozmetiky a čistiacich prostriedkov (vyprázdnené a čisté) a iné. Pri triedení odpadu je nevyhnutné si obal dôkladne prezrieť, na ktorom sú označenia plastové obalu vyobrazené v malom trojuholníku s popisom.

Medzi plasty patria tieto označenia s číselným, či slovným popisom: PET (01), HDPE (2), PP(5), PE-HD (2), LDPE (4).

NEZBIERAME použité plastové poháriky z nášho školského kávomatu a akékoľvek obaly z výrobkov označené PS (6), prípadne OTHERS (7). V prípade nejasností vám bližšie informácie ohľadom separácie odpadov ochotne poskytnú naši triedni učitelia. Prečo sme sa rozhodli triediť práve plasty sa dozviete na nasledujúcom odkaze.

Ďakujeme za Vašu podporu a úsilie.Venovanie 2% až 3% zo zaplatených daní

Vážení rodičia, priatelia školy,
dovoľujeme si Vás poprosiť o venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“. Tieto finančné prostriedky budú použité na materiálno-technické vybavenie školy a mimoškolskú činnosť Vašich detí.


FORMULÁR

Stiahnite si „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby...“. Originál vyplneného a podpísaného formulára s prílohou (potvrdenie o zaplatení dane z príjmov....) je potrebné odovzdať na príslušný daňový úrad.

Percentá zaplatenej dane možno poukázať aj formou daňového priznania a to vyplnením časti „vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov...“.

Kontaktné údaje

Obchodné meno alebo názov združenia
OZ Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina

Sídlo
Oravská cesta 11, 010 01 Žilina

Právna forma
Občianske združenie

IČO
42054761

vedenie Súkromnej základnej školy
Oravská cesta 11, ŽilinaZápis do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 v dňoch 4. - 6. apríla 2019. Náhradný termín - 25. apríl 2019. Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa

  • prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu
  • telefonicky na čísle +421 41 568 3006 

Po odoslaní elektronickej prihlášky Vám budú e-mailom zaslané potvrdzujúce informácie o prihláške. Zároveň Vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý organizujeme pravidelne počas školského roka. Tu môžete získať informácie o štúdiu a zoznámiť sa s moderným prostredím našej školy.Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2018/2019


Okresné kolo dejepisnej olympiády
14. február 2019

Naši žiaci sa aj tento rok zapojili do Dejepisnej olympiády. Vo veľkej konkurencii a náročnom testovaní sa úspešnými riešiteľmi stali:
Maxim Baranec z triedy VII.SVA - 4. miesto
Martin Bodorík z triedy IX.NA - 7. miesto
Nino Sládek z triedy IX.NA - 15. miesto.

Statočne bojovali aj ostatní: Natália Belačiková z triedy VI.SA, Maxim Magát z triedy VII.SVB, Lucia Ptačinová a Ema Štrbová z triedy VIII.EA. Všetkým zúčastneným ďakujeme za usilovnosť a úspešným riešiteľom gratulujeme ku krásnym výsledkom.


Olympiáda v anglickom jazyku (krajské kolo)
13. február 2019

Dňa 13.2. 2019 sme sa zúčastnili krajského kola olympiády v anglickom jazyku. Olympiáda sa konala na Gymnáziu Jozefa Milana Hurbana v Čadci. Naša žiačka Ema Donková z triedy VIII.EA nás úspešne reprezentovala v náročnej kategórii 1C. V ktorej sa nakoniec umiestnila na výbornom 3. mieste. Srdečne blahoželáme!


Hviezdoslavov Kubín - 1. - 4. ročník (školské kolo)
11. február 2019

11.2.2019 sa uskutočnilo škol.kolo Hviezdoslavov Kubín-1.stupeň. Víťazom srdečne blahoželáme!
Próza:
1.miesto - Ivona Takáčová, lV.CHR
2.miesto - Rebeca Kurnocíková, lV.CHR
3.miesto - neudelené

Poézia:
1.miesto - Ela Vavreková, lll.JŽ
2.miesto - Natália Jambor, ll.MR
3.miesto - Matea Kandera, lV.VČ


Súťaž Všetkovedko (1.stupeň)
11. február 2019

Súťaž Všetkovedko, v ktorej deti vyberajú zo štyroch možností správne odpovede na otázky z rôznych oblastí – prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova... sa uskutočnila vo štvrtok 29. novembra 2018. Na 1. stupni sa zapojilo 41 žiakov: 21druhákov, 9 tretiakov a 11 štvrtákov.

Najlepšie sa umiestnila Ema Šuštiaková z II. MO, ktorá získala titul Všetkovedko školy. Aj ďalších 13 žiakov – S. Koščová, A. Surová, K. Britvíková, M. Buffová, Z. Isteníková, J. Ďuračíková, J. Šmehýl, T. Trippé, A. Lichner, R. Pleško, S. Beláčik, N. Jasenovská, T. Tomicová úspešne zvládlo úlohy a získalo titul Všetkovedko aj ceny. Ostatní dostali diplom Všetkovedkov učeň.

Všetkým gratulujeme.


Hviezdoslavov Kubín - 5. - 9. ročník (školské kolo)
11. február 2019

Nielen v Dolnom Kubíne si tento rok vo februári uctili 170. výročie narodenia nášho najväčšieho slovenského básnika, P. O. Hviezdoslava. Ako býva na školách dobrým zvykom, aj tento rok sa tá naša zapojila do recitátorskej súťaže na počesť kultúry umeleckého slova. A tu sú mená najzdatnejších recitátorov školského kola v rámci NSV:

Poézia - 2. kategória:
2. miesto: Jessica Kobolková (V.FB)
3. miesto: Dominik Michalovič (V.FA)

Próza - 2. kategória:
1. miesto: Simona Zajacová (V.FB)
2. miesto: Henrich Klučka (V.FA)
3. miesto: Zuzana Túčeková (V.FA)

Poézia - 3. kategória:
1. miesto: Nina Isteníková (VII.SVB)

Próza - 3. kategória:
1. miesto: Maxim Baranec (VII.SVB)

Na všetkých sme právom hrdí, víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že nás budú úspešne reprezentovať v okresnom kole. Držíme palce...


Geografická olympiáda (okresné kolo)
7. február 2019

Vo štvrtok 7. februára 2019 sa na MÚ vo veľkej zasadačke uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády. Zúčastnili sa jej žiaci, ktorí v školskom kole dosiahli najvyšší počet bodov a obsadili prvé až tretie miesto. Aj naša škola vyslala svojich zástupcov vo všetkých kategóriách. S radosťou môžeme oznámiť, že sa nám podarilo skvele umiestniť a naši žiaci získali dve druhé miesta a jedno miesto úspešného riešiteľa z celkového počtu 205 zúčastnených žiakov žilinských škôl. Gratulujeme žiakovi Filipovi Matejičkovi z V. FA triedy, ktorý obsadil 2. miesto v kategórii G - piaty ročník, gratulujeme žiakovi Miroslavovi Bohmemu z VIII.EBtriedy, ktorý obsadil 2. miesto v kategórii E, gratulujeme žiakovi Marekovi Vlčekovi z V. FA triedy, ktorý obsadil 7. miesto v kategórii G a získal umiestnenie ako úspešný riešiteľ. 


Prvé vysvedčenie
31. január 2019

Štvrtok 31.1.2019 bol pre prváčikov významný a slávnostný deň. Dostali svoje prvé vysvedčenie. Okrem veľkej radosti z pekného vysvedčenia, nezabudli aj na tých, bez ktorých by sa im tak nedarilo, a to na svojich rodičov. Prváci pre svojich rodičov prichystali špeciálne vysvedčenie, kde im ďakujú za starostlivosť, chutné desiate, pomoc s úlohami, či chystaním sa do školy. No a nakoniec to spolu pekne oslávili malým pohostením.


Šaliansky Maťko - okresné kolo
28. január 2019

S čarom zábavných či tajomných povestí sme sa stretli na okresnom kole súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko, ktoré bolo plné výborných recitátorov. Ako to už však býva, víťaz môže byť len jeden. Porota to mala opäť ťažké. Spomedzi množstva výborných prednesov vybrať ten najlepší nie je jednoduché a častokrát o víťazstve rozhodujú maličkosti. Naši recitátori nás reprezentovali vynikajúco. Pre Alexa Lichnera z III.LN to bola recitátorská premiéra a pre ostrieľanú recitátorku Ninu Isteníkovú zo VII.SVB ďalšia skúsenosť. A úspešná! Ninka sa umiestnila v III. kategórii na 1. mieste a postupuje do krajského kola.

Blahoželáme a držíme palce v ďalších recitátorských súťažiach!


Expert Geniality Show
23. január 2019

Náš žiak Mirko Böhme sa v celoslovenskej vedomostnej súťaži pre žiakov 5.- 9. ročníka ZŠ a stredných škôl s názvom Expert Geniality Show umiestnil na úžasnom 13. mieste v SR. Svoje vedomosti si porovnal s viac než 10 000 žiakmi z celého Slovenska. Mirko súťažil v kategórii Expert 8 a mohol si vybrať dve zo šiestich tém. O tom, že si vybral správne (témy Svetobežník a Góly, body, sekundy) svedčí jeho vynikajúce umiestnenie a môže sa hrdiť titulom Expert. Preukázal svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok. Gratulujeme mu!


Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ - Testovanie 5 - 2018
22. január 2019

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ - Testovanie 5 - 2018

MATEMATIKA
priemerná percentuálna úspešnosť školy: 71,7%
celoslovenský priemer: 59,3 % + 12,4 %

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
priemerná percentuálna úspešnosť školy: 69,9%
celoslovenský priemer: 58,4% + 11,5%

V tomto školskom roku sa testovania zúčastnili 34 žiaci, z toho 4 cudzinci. Vzhľadom k tomu, že testovacím jazykom je jazyk slovenský, bola časť testovaných žiakov komunikačne znevýhodnená.

Ďakujeme žiakom i pani učiteľkám za úspešnú reprezentáciu školy!


1   2   3  
Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník